Frekvencvortaro de Esperanto

Preparita en 2003 kadre de mia postdiploma studo en Peterburga Ŝtata Universitato.

Nur beletraĵoj originale verkitaj en Esperanto estis analizitaj. Temas pri pli ol 250 mil vortuzoj en 122 verkoj de 48 sufiĉe arbitre elektitaj aŭtoroj, nome: Arosev, Grigorij; Auld, William; Baghy, Julio; Beaucaire, Louis; Benka, Martin; Boulton, Marjorie; Choe, Taesok; Correa, Glauco Rodrigues; Daŝo, Renervo; Ertl, Istvan; Galvin, Earl; Garcia, Higinio; Gates, Ronald Cecil; Grand, Palma; Green, Will; Harlow, Don; Hong, Zhu; Horowitz, Dmitri; Jeroŝenko, Vasilij; Johansson, Sten; Jordan, David K.; Justesen, P.Th.; Kalocsay, Kalman; Kondor, Hannelore; Kruzs, Aldona; Li, Bej-guj; Luyken, H.A.; Matthias, Ulrich; Mattos, Geraldo; Melnikov, Valentin; Modest, Julian; Nemere Istvan; Nervi, Mauro; Pejno, Simono; Privat, Edmond; Rosbach, Hammond; Schwartz, Raymond; Ŝtimec, Spomenka; Szatmari, Sandor; Toth, Endre; Urban, Stefo; Valano, Johan; Varankin, Vladimir; Veen, J.S.; Vinar, Valdemar; Zaft, Sylvan; Zecchin, Armando; Zodel, Stephan.

Preparo de la frekvencvortaro estis iom pena laboro, kiu envolvis rekodigon de kaose kodigitaj tekstoj, programadon de Python-skriptoj kaj aliaj umadoj, kies priskribo ĉi tie ne estis mia celo.

Uzu Ctrl + F por trovi vorton, kiun vi bezonas, aŭ foliumu la paĝon. Ĉe la vortoj estas indikitaj iliaj absolutaj frekvencoj.

Tiu ĉi listo estas ordigita laŭ alfabeto. Ekzistas ankaŭ listo de plej frekventaj vortoj, ordigitaj laŭ ofteco.

Sl. Ivanov, 2001-2003

a 17

abato 1

abdomene 1

abelo 2

abelujo 2

abiaro 1

abieto 7

abio 5

abismo 5

abiturienta 1

abolo 1

abomena 6

abomenaĵo 1

abomene 3

abomenegi 1

abomenenda 1

abomeni 9

abomeninda 5

abomeno 3

aboni 1

abrupta 6

abruptaĵo 1

abrupte 12

absoluta 8

absolute 25

absolviĝi 1

absorbi 1

abstina 1

abstino 1

abstinula 1

abstrakta 2

abstraktaĵo 1

absurda 3

absurdaĵo 5

absurde 2

absurdeco 1

abunda 15

abundaĉi 1

abunde 16

abundegi 1

abundi 6

abundigi 1

abundo 5

abundvorte 1

acerfolio 1

acero 1

acida 5

acidbrulo 1

acide 1

acideco 1

acideta 1

acidiĝi 1

acido 4

aĉa 24

aĉaĵo 3

aĉe 3

aĉetanta 1

aĉetante 2

aĉetanto 2

aĉetebla 2

aĉeti 84

aĉetinto 1

aĉetita 5

aĉeto 2

aĉetumi 3

aĉetumsako 1

aĉiĝi 1

aĉulino 1

aĉulo 5

adapti 4

adaptiĝi 2

adaptita 1

ade 9

adekvata 3

adekvate 3

adepto 7

adheri 1

adi 1

adiaŭ 3

adiaŭa 5

adiaŭadi 1

adiaŭante 1

adiaŭi 24

adiaŭkunveno 1

adiaŭletero 1

adiaŭo 1

adiaŭvorto 2

adicii 1

adicio 2

adjektivo 1

administra 2

administracio 1

administrado 1

administrantaro 3

administrantino 1

administri 3

admira 2

admiradi 1

admirado 1

admirante 1

admirata 1

admire 1

admiri 17

admirinda 3

admirinde 1

admiro 12

admoneca 1

admoni 6

admono 3

adoleska 3

adoleskaĵo 1

adoleskantino 1

adoleskiĝo 1

adolesko 1

adolta 2

adoltiĝo 1

adolto 3

adoltvendeja 1

adopta 3

adopti 2

adoptita 3

adoptota 1

adoradi 1

adorado 1

adoranto 1

adorata 1

adore 1

adori 10

adoriga 1

adoro 2

adresato 1

adreso 16

adriatika 1

adstringa 2

adulta 1

adultado 1

adulti 4

adultigi 1

adulto 2

advokati 1

advokato 9

aera 1

aerarmeo 1

aerblovo 3

aere 1

aerfacila 1

aerflotestro 1

aerfluo 1

aero 48

aerodromo 1

aeroplano 15

aeroplena 1

aerŝipo 1

aertiro 1

aerumadi 1

afabla 31

afablaĵo 1

afable 21

afableco 2

afablega 1

afekte 1

afekti 1

afektmaniera 1

aferece 3

afereme 1

afergvidanto 1

afergvidisto 1

afero 258

aferumo 1

afikso 2

afiŝi 1

aflikte 1

aflikti 4

afliktiĝi 2

afliktiĝo 1

afliktite 3

aflikto 1

afrankite 1

afrika 2

afrikana 1

afrikano 3

afrodiziaĵo 1

agace 2

agaĉo 1

agado 9

aganta 1

aganto 1

ageme 1

agendo 1

agento 5

agi 20

agitado 1

agitanto 1

agiti 1

agitiĝi 1

agitisto 1

agitkultura 1

agla 1

agle 2

aglobeka 1

aglomeraĵo 1

agnoski 8

agnoskita 1

ago 22

agonia 1

agoniado 1

agonianto 1

agonie 1

agonii 1

agonio 1

agopovo 2

agordi 1

agordiĝi 1

agorditi 1

agpova 1

agpovo 1

agrabla 22

agrablaĵo 1

agrable 13

agrafo 1

agresanto 1

agresema 3

agreseme 1

agresito 1

agreso 1

agrikulturisto 1

agrikulturo 2

aĝa 22

aĝi 3

aĝiĝinta 1

aĝlimo 1

aĝo 28

aĝulo 2

ah 6

aĥ 20

aime 3

aj 5

ajlo 1

ajn 141

ajna 7

aĵo 17

akademia 3

akademiano 10

akademio 5

akaparemo 2

akapari 2

akaparo 1

akcele 1

akceli 2

akceliĝi 2

akcelilo 1

akcentante 2

akcenti 13

akcento 4

akceptadi 1

akceptante 1

akceptata 3

akceptebla 1

akceptejo 6

akcepti 76

akceptigi 3

akceptinta 1

akceptinte 2

akceptinti 1

akceptistino 2

akceptita 4

akceptite 1

akcepto 3

akceptonta 1

akcesora 2

akcesoraĵo 1

akcesore 1

akcidenta 1

akcidente 2

akcidento 7

akĉento 6

akiraĵo 4

akirebla 1

akiri 39

akirinta 1

akirita 1

akiro 1

aklama 1

aklami 1

akomodi 1

akomodiĝi 3

akompana 1

akompanante 1

akompanantino 1

akompananto 1

akompanata 4

akompanate 2

akompanato 1

akompane 1

akompani 42

akompaniĝi 1

akompano 2

akompli 3

akonito 3

akonitveneno 1

akorde 2

akordi 4

akordigi 1

akordiĝo 1

akra 30

akratona 1

akratone 3

akre 11

akrega 1

akrigi 1

akriĝanta 1

akro 2

akrobatago 1

akrobataĵo 4

akselo 2

aksigi 1

akso 1

aksorompo 1

aktiva 3

aktive 3

aktiveco 1

aktivi 4

aktivigi 1

aktivisto 1

akto 1

aktora 1

aktoradi 1

aktorino 1

aktoro 5

aktuala 4

aktuali 1

aktujo 1

akumulatora 1

akumuli 1

akumuliĝinta 1

akurata 1

akurate 7

akurateco 1

akustiko 1

akuŝejo 1

akuŝistino 3

akuŝo 4

akuta 6

akute 2

akuteta 1

akuzado 2

akuzativa 1

akuzativo 1

akuzi 6

akuzita 2

akuzito 10

akuzo 2

akva 5

akvaĉo 1

akvero 3

akvo 95

akvobola 1

akvodukto 1

akvofalo 2

akvoguto 2

akvoĵetilo 1

akvokirlo 1

akvokrano 1

akvomiksita 1

akvonivelo 2

akvoportantino 2

akvoprovizo 1

akvosanktiga 1

akvotubo 1

akvoverŝa 1

akvujo 2

akvumi 3

akvumita 1

al 3541

alarma 1

alarmante 1

alarme 2

alarmi 5

alarmiĝi 3

alarmita 2

alarmvorto 1

alaŭdeto 1

alaŭdo 5

alaŭdparo 1

albana 2

albatiĝi 3

albendiĝi 1

albloveti 1

albordiĝi 6

albordiĝinti 1

albuminfabriko 2

aldiri 4

aldomiĝi 1

aldona 4

aldonadi 1

aldonante 2

aldone 24

aldoni 36

aldoniĝi 2

aldoninta 2

aldonita 1

aldono 3

alegorio 1

alelekti 1

aleno 3

aleo 1

alfa 1

alfabeto 5

alfiksiĝi 1

alfikso 1

alflanke 1

alflatiĝa 1

alfluado 1

alfluganta 1

alflugi 4

alflugo 1

alflui 1

alflustranto 1

alfronti 2

algapi 1

algliti 1

alglueca 1

algluita 1

algo 4

algoparfumo 1

algvidi 1

alĝustigi 3

alĝustigita 1

alĝustigo 1

alhasti 1

alĥemiista 2

alĥemiisto 13

alĥemio 6

alia 594

aliaflanke 1

aliaĵo 1

alialoke 1

alianca 3

alianciĝi 1

alianco 2

alidirekte 2

alie 19

aliebla 1

aliel 3

alieniĝi 1

alies 2

aliflanke 16

alifoje 7

aliforme 1

aliformi 2

aliformiĝi 1

aligi 1

aliĝi 7

aliĝinto 3

aliiĝi 2

alikaŭze 1

alikaze 4

alilanda 2

alilandaĵo 1

alilandano 2

alilande 1

aliloke 9

alimaniere 8

alinaciiĝo 1

alineo 2

aliokaze 5

aliplaneda 2

aliplanedano 1

alirebla 1

alireble 2

aliri 8

aliseksamulo 1

alisidiĝi 1

alispeca 2

aliteracii 1

alitribano 1

aliulo 22

alivesti 1

alivestita 1

alivizaĝa 1

alivorte 2

alĵetadi 1

alkalo 1

alkateni 2

alkoholaĵa 1

alkoholaĵo 3

alkoholdrinkado 1

alkoholisto 1

alkoholo 7

alkonduki 2

alkroĉiĝi 2

alkroĉiĝinta 1

alkroĉiĝo 1

alkroĉita 1

alkuranta 1

alkuri 8

alkurinta 1

alkursigi 1

alkuŝi 1

alkutimiĝi 6

alkutimiĝinta 4

allasi 3

allasiti 1

allegro 1

alligi 2

alloga 16

allogaĵo 2

alloge 3

allogi 6

allogo 3

almanĝirante 1

almanigi 1

almenaŭ 92

almigrigi 1

almiliti 1

almoza 1

almozante 1

almozato 1

almoze 1

almozpetanto 2

almozpeti 1

almozula 1

almozule 1

almozulo 5

alnomo 1

alo 1

aloo 1

alpa 1

alparolanto 1

alparolata 1

alparolato 2

alparolebla 1

alparoli 12

alparolinto 1

alparolo 1

alpartiiĝi 1

alpaŝi 6

alpelata 1

alportanta 1

alportante 1

alporti 65

alportinta 1

alportita 6

alpremeti 1

alpremiĝi 1

alpreminte 1

alpreni 5

alproksimigi 3

alproksimiĝanta 2

alproksimiĝi 14

alproksimiĝo 1

alproprigi 2

alproprigo 1

alrajdinta 1

alrigardi 11

alrigardo 2

alsalti 2

alsceniĝi 1

alsendi 2

alsimiligo 1

alsorĉi 2

alsuĉiĝi 2

alsuĉpova 1

alsupri 1

alŝovi 2

alŝraŭbi 1

alŝteliĝi 1

alta 94

altabligi 2

altaĵo 3

altalte 1

altane 2

altara 1

altarĉambro 1

altaro 5

altarŝtono 1

alte 24

alteco 2

altega 3

altege 1

altekosta 1

alterigi 1

alteriĝe 1

alteriĝi 3

alteriĝinta 1

alteriĝo 2

alteriĝonta 3

alternanta 1

alternativa 4

alternativo 2

alterne 2

alterni 3

altestimata 4

altestimi 1

alteta 1

altforno 14

altfunkciulo 1

altgrada 3

alti 1

altigi 3

altigita 1

altiĝadi 1

altiĝante 1

altiĝi 4

altiĝinta 1

altiradi 2

altiri 8

altiriĝi 1

altirita 1

altiro 1

altitudo 1

altkosta 1

altkreska 4

altkreski 1

altkurbigita 1

altkvalita 1

altlernejo 3

altlevita 1

altmonda 1

altmorala 1

alto 14

altpotenca 1

altpreza 1

altranga 6

altrangulo 1

altrinki 1

altruda 1

altrudi 4

altrudiĝeme 1

altrudita 2

altsorĉula 1

altstatura 3

alturni 1

alturniĝante 1

alturniĝi 2

altvoĉe 1

aludanta 1

aludante 2

aludi 10

aludo 8

alumeto 16

aluminia 1

alvena 1

alvenadi 1

alvenanta 1

alvenante 3

alvenanto 2

alveni 120

alvenigi 2

alvenigita 1

alveninta 4

alveninte 6

alveninti 1

alveno 21

alvenonta 1

alvertikaliĝi 4

alvertikaliĝo 1

alvoki 6

alvokinta 2

alvoko 6

am 1

ama 11

amaĵo 1

amanta 3

amantino 3

amanto 9

amara 10

amardolĉe 1

amare 4

amareco 1

amareta 1

amariĝi 1

amaro 1

amarvoĉe 1

amasa 4

amasbuĉadi 1

amase 5

amasego 2

amasekuŝi 1

amasi 1

amasigi 6

amasiĝi 3

amasmurdinto 1

amasmurdisto 2

amaso 38

amasprodukto 1

amata 31

amatino 11

amato 15

ambasado 4

ambaŭ 95

ambaŭfina 1

ambaŭflanka 1

ambaŭflanke 9

ambaŭmane 4

ambicia 3

ambicii 1

ambicio 6

ambiciulo 1

ambro 1

ambulanco 2

amĉasisto 1

ame 5

amebria 1

amegata 1

amegi 4

ameno 1

amerika 12

amerikana 1

amerikanino 1

amerikano 2

ametista 1

amfestado 1

amfibiologio 1

ami 126

amigi 1

amik 2

amika 14

amikaĉo 1

amikaro 2

amike 13

amikeca 1

amikeco 5

amikego 1

amikeme 4

amiketa 1

amiketo 1

amiki 1

amikiĝi 11

amikino 25

amiko 172

aminda 8

amindulino 1

amindumado 1

amindume 1

amindumi 5

amindumo 1

amkanto 1

amkontaktiĝo 1

amletero 3

amludo 1

amnestii 2

amnestio 5

amo 73

amoniako 1

amorado 4

amoraĵo 1

amoranta 1

amorantino 1

amoranto 3

amore 1

amoregigi 1

amoreti 2

amori 5

amoro 2

amorpropono 1

ampetolado 1

ampleksa 4

amplena 1

amplifilo 1

ampoemo 1

ampolo 1

ampromeso 1

amrakonto 1

amsekreto 1

amsoifo 1

amuleto 3

amuza 7

amuzaĵo 2

amuzata 1

amuze 4

amuzejo 3

amuzi 3

amuziĝanta 1

amuziĝi 9

amuziĝo 3

amuzite 1

amuzo 3

anadira 1

anadirano 3

anagramo 1

anakronismo 5

analizado 1

analizante 1

analizi 2

analizo 4

analogiante 1

analogio 1

anarkiista 1

anarkiisto 1

anaro 1

anaso 2

anbaŭ 1

anĉjo 2

aneco 1

anekdoto 2

aneksita 1

anemie 1

anemono 1

anestezado 1

angila 1

angilo 1

angla 48

anglalingve 1

angle 17

anglo 6

anglofilo 1

anglosaksa 1

angora 1

angore 1

angorige 1

angoro 6

angorplena 1

angula 1

angule 2

anguleto 3

angulo 44

anĝela 1

anĝelbildo 1

anĝeleto 2

anĝelino 30

anĝelo 11

anhelanta 1

anhelante 1

anhele 2

aniĝi 3

aniĝo 2

anima 5

animala 1

animaleto 1

animalo 5

animdone 1

anime 2

animforto 1

animhava 1

animi 1

animo 84

animpureco 1

animsimpleco 1

animskue 1

animstato 4

animtorturo 1

animvidisto 6

anita 1

anizo 1

ankaŭ 614

ankonaŭ 1

ankoraŭ 363

ankoraŭfoje 3

ankri 1

anna 1

ano 17

anoci 1

anonceti 1

anonceto 1

anoncgazeto 1

anonci 35

anonciĝi 1

anoncisto 2

anonco 8

anonima 1

anserino 1

ansero 1

anso 1

anstataŭ 46

anstataŭa 1

anstataŭe 12

anstataŭi 4

anstataŭigata 1

anstataŭigi 3

anstataŭigita 1

anstataŭita 1

antagonismo 1

antauĉambro 1

antaŭ 423

antaŭa 26

antaŭanonci 1

antaŭanoncita 1

antaŭanonco 1

antaŭaverti 1

antaŭĉambro 3

antaŭdecidita 1

antaŭdiradi 1

antaŭdiri 2

antaŭdiro 1

antaŭe 110

antaŭekzerce 1

antaŭen-supre 1

antaŭena 1

antaŭenigi 1

antaŭenire 1

antaŭeniri 4

antaŭeniro 2

antaŭenĵetita 1

antaŭenpaŝi 1

antaŭfenestro 3

antaŭĝoji 1

antaŭhaltigi 1

antaŭi 2

antaŭjuĝemo 1

antaŭjuĝo 7

antaŭkorekti 1

antaŭkristnaska 1

antaŭlasta 3

antaŭlime 1

antaŭlonga 1

antaŭlonge 3

antaŭmanĝe 1

antaŭmeti 1

antaŭmilita 1

antaŭmonate 1

antaŭmorte 1

antaŭnelonge 2

antaŭnomo 5

antaŭo 1

antaŭparolo 1

antaŭpensante 1

antaŭpenso 1

antaŭporda 1

antaŭpordo 1

antaŭprepare 1

antaŭprepari 1

antaŭprepariĝo 1

antaŭprognaskita 1

antaŭriveli 1

antaŭscii 3

antaŭsciinti 1

antaŭscio 1

antaŭseĝo 1

antaŭsemajna 1

antaŭsenti 3

antaŭsento 2

antaŭsignifi 1

antaŭsigno 3

antaŭskizado 1

antaŭstimulo 1

antaŭtaga 1

antaŭtagmeze 1

antaŭtagmezo 2

antaŭtago 1

antaŭtempa 1

antaŭtimi 4

antaŭtimo 2

antaŭtuketo 1

antaŭtuko 2

antaŭulo 11

antaŭurba 3

antaŭurbo 4

antaŭvespere 1

antaŭvespero 2

antaŭvidadi 1

antaŭvidebla 1

antaŭvidi 8

antaŭvidinte 1

antaŭzorgeme 1

antaŭzorgo 1

anteno 4

anti 1

anticipe 6

anticipi 2

antidoto 1

antikva 43

antikvaĵo 1

antikve 1

antikveca 1

antikvema 1

antikvetosa 1

antikviĝinta 1

antikvulo 1

antilopo 3

antilopviando 1

antipatia 1

antipodo 1

antropofaga 1

anuso 5

aparatisto 1

aparato 52

aparta 20

apartamenta 2

apartamento 14

aparte 24

apartenanta 2

apartenante 1

aparteni 35

aparteno 1

apartigante 1

apartigi 1

apartigita 4

apartigite 1

apartula 1

apatia 4

apatie 1

apelacii 1

apelacio 1

apenaŭ 82

aperadi 4

aperaĵo 1

aperi 121

aperigi 4

aperigo 2

aperinta 2

aperitivi 1

aperitivo 4

apero 10

aperonta 1

aperteni 1

aperti 1

aperturo 3

apetiti 2

apetito 3

aplaŭdado 1

aplaŭdi 10

aplaŭdo 2

aplikado 2

aplikata 2

aplikebla 1

apliki 5

aplikiĝi 1

aplikita 1

aplombe 1

aplombega 1

aplombo 2

apoga 1

apogado 3

apogakso 1

apogante 1

apogeo 2

apogi 13

apogilo 1

apoginte 2

apogita 1

apogo 3

apogpunkto 1

apokalipso 1

apopleksio 2

apotekisto-kuracisto 1

apoteksurskribo 1

apoteoza 1

apoteozo 1

aprezi 1

apriĝinta 1

aprilo 4

apro 5

aprobanta 1

aprobe 4

aprobi 4

aprobo 4

apsido 1

apud 141

apuda 25

apudbenka 1

apudĉambra 2

apudĉambre 1

apude 17

apudesto 1

apudi 1

apudirante 1

apudlita 2

apudmara 3

apudsidiginte 1

apudstaranto 1

apudulo 1

apudurba 1

apudurbo 2

apudvoja 1

araba 12

arabalfabeta 1

arabo 20

arama 2

araneaĵo 1

araneo 4

aranĝadi 1

aranĝado 1

aranĝi 34

aranĝiĝi 1

aranĝinta 1

aranĝita 4

aranĝo 10

araŭkario 1

arba 2

arbar 5

arbara 8

arbare 1

arbarego 1

arbareto 4

arbargardisto 1

arbariano 1

arbaristo 1

arbarkovrita 1

arbaro 47

arbarpelerino 2

arbetaĵo 6

arbeto 2

arbfolio 2

arbiĝi 1

arbo 95

arbofolio 2

arbopinto 2

arbopopolo 1

arbosamideano 1

arboŝelo 1

arbotrunko 19

arbusta 1

arbustaro 2

arbusto 8

arc 1

archer 1

arĉo 4

arda 4

arde 7

ardego 1

ardi 2

ardigi 3

are 3

areno 1

areo 5

arestado 1

arestata 1

aresti 9

arestigi 2

arestiĝi 1

arestita 3

arestito 1

aresto 4

arete 1

argano 1

argila 2

argilo 1

argiltabulo 3

argumentado 1

argumenti 4

argumento 11

arĝenta 7

arĝente 3

arĝenthara 1

arĝentkolora 2

arĝento 6

arĥeologia 1

arigi 1

arigita 2

ariĝi 1

ario 2

aristokrata 4

aristokrataro 1

aristokrato 1

aritmetiko 2

arka 1

arkaika 2

arkaĵo 1

arkego 1

arkeologo 1

arki 1

arkitekto 5

arkitektura 2

arkitekturo 2

arkivado 1

arko 2

arkta 7

arlekenado 1

armadi 1

armado 1

armate 1

armeestro 2

armegrupo 1

armeo 33

armiĝo 1

armile 2

armilfesto 1

armilo 20

armita 7

armito 2

armo 5

aro 14

aroganta 1

arogante 2

arogi 2

arogo 1

aromo 5

arseniko 1

arŝenta 1

arta 2

artaĵo 4

arte 1

artefarita 12

artefaritaĵo 1

arterio 2

artfajraĵo 1

artifiko 4

artiklo 1

artikolo 8

artikulacii 1

artilerio 1

artisma 3

artisto 8

artliteratura 1

artmuzeo 1

arto 9

artospeco 1

artrito 2

artverko 1

ascendi 2

asekura 3

asekurado 1

asekuri 1

asekuristo 1

asekuro 2

asembleo 2

asertadi 1

asertanta 1

asertante 5

aserti 40

aserto 13

asfaltita 1

asfalto 2

asimiliĝemo 1

asistanto 1

asisti 1

asisto 2

askete 1

asketemo 1

asocii 1

asocio 3

aspekta 1

aspektanta 3

aspekte 1

aspekti 77

aspektinta 1

aspekto 24

aspergante 1

aspergi 5

aspergita 1

aspiri 2

aspirintista 1

aspirinto 9

aspiro 4

astjanakso 1

astmo 1

astralfluido 1

astralfluidumo 5

astralkonservatorio 1

astrofiziko 1

astrolabo 1

astrologo 2

astronomio 1

astroobservanto 1

at 1

atakangulo 1

atakanta 1

atakanto 2

atakato 1

atakdemandi 1

atakdisputi 1

ataki 42

atakinta 1

atakinte 1

atakinti 1

atakkuri 1

atako 21

ateisma 1

ateista 1

ateisto 1

ateliera 1

ateliero 1

atenano 1

atencema 2

atenci 2

atencinto 1

atenco 6

atenconto 1

atenda 2

atendadi 5

atendado 4

atendanta 6

atendante 6

atendanto 1

atendata 8

atende 3

atendegi 1

atendi 170

atendinta 2

atendinte 1

atendita 4

atendo 4

atendohalo 1

atendota 1

atendplena 1

atenta 6

atentante 1

atente 26

atentema 5

atenteme 3

atentemo 1

atenti 52

atentige 1

atentigi 11

atentinda 1

atento 32

atentostreĉo 1

atentoveke 1

atestadi 1

atestado 2

atestantiĝi 1

atestantlisto 1

atestanto 7

atesti 7

atestintino 1

atesto 4

atika 2

atingante 2

atingebla 5

atingeble 2

atingebli 1

atingi 111

atinginta 7

atinginte 3

atingita 2

atingo 2

atingonta 1

atisto 1

atlantiko 1

atlantisa 1

atleta 1

atlete 1

atleto 1

atletstatura 2

atm 2

atmosfero 7

atoma 1

atombombo 6

atominĝeniero 1

atomraketo 2

atomreaktora 1

atribui 3

atrofia 1

audiĝi 1

aŭ 481

aŭaniĉo 2

aŭdaca 12

aŭdace 1

aŭdaci 10

aŭdacigi 1

aŭdaco 1

aŭdaculo 2

aŭdante 4

aŭdati 1

aŭdebla 3

aŭdeble 6

aŭdebli 2

aŭdi 159

aŭdiaŭkisante 1

aŭdienco 3

aŭdigi 3

aŭdiĝi 29

aŭdilo 1

aŭdinta 2

aŭdinte 3

aŭdipova 1

aŭdita 2

aŭdmodulo 1

aŭdo 1

aŭdosento 1

aŭdota 1

aŭgura 2

aŭguranta 1

aŭguri 5

aŭguristo 3

aŭguro 5

aŭgusta 2

aŭgusto 4

aŭi 1

aŭreolo 2

aŭreolpoluristo 1

aŭrora 3

aŭrori 1

aŭroro 1

aŭskultadi 2

aŭskultanta 1

aŭskultantaro 4

aŭskultante 4

aŭskultanto 6

aŭskultata 1

aŭskulti 64

aŭskultilo 4

aŭskultinda 1

aŭspicie 1

aŭstralia 2

aŭstraliano 4

aŭstro 1

aŭtado 2

aŭtaro 1

aŭtenta 4

aŭtente 1

aŭtentika 3

aŭtentikaĵo 1

aŭtentikigita 1

aŭteto 1

aŭtisto 2

aŭto 67

aŭtobiografia 1

aŭtobiografio 1

aŭtobusa 1

aŭtobuso 3

aŭtobussimila 1

aŭtoĉaro 2

aŭtodidakte 1

aŭtogaraĝo 1

aŭtokondukanto 1

aŭtolavado 1

aŭtolavanto 1

aŭtoluejo 1

aŭtomata 4

aŭtomate 6

aŭtomatigante 1

aŭtomato 1

aŭtomatpafilo 1

aŭtomobila 4

aŭtomobile 1

aŭtomobili 3

aŭtomobilirado 1

aŭtomobilisto 1

aŭtomobilo 25

aŭtonomio 1

aŭtoparkejo 1

aŭtopordo 2

aŭtora 1

aŭtoralio 1

aŭtoritata 2

aŭtoritate 1

aŭtoritato 7

aŭtoritatulo 2

aŭtoro 3

aŭtoservejo 1

aŭtoŝoseo 1

aŭtoveturi 2

aŭtovojo 6

aŭtuna 12

aŭtunkrepusko 1

aŭtuno 6

aŭŭŭ 1

ava 1

avanci 3

avangarda 2

avantaĝi 1

avantaĝo 7

avanulo 1

avara 3

avare 2

avari 1

avarulo 4

avĉjo 1

aventurema 3

aventureme 1

aventuremo 2

aventuri 1

aventuristo 1

aventuro 11

aventurplena 1

averaĝa 3

avertaspekta 1

averte 4

averti 19

avertilo 2

averto 12

aveto 30

aviadila 2

aviadile 1

aviadilo 15

aviadisto 2

avida 4

avide 6

avideca 1

avidi 3

avido 3

avina 1

avinja 1

avinjo 3

avino 30

avizi 1

avo 41

azena 10

azene 1

azeneto 1

azenhaŭto 1

azenina 1

azeno 5

azia 2

aziano 4

azilo 1

azilrajto 1

azimuto 6

azteka 11

azteko 13

b 26

b-klasa 1

b_k__k_t_p_ 1

ba 8

babila 1

babilaĉi 3

babiladi 3

babilado 8

babilante 1

babilema 2

babileme 1

babili 19

babilo 3

babilzumi 1

bacilo 2

bacilofobio 1

baf 1

bagatela 6

bagatelaĵo 4

bagateligi 2

bagateliĝi 1

bagatelo 5

bah 1

bahama 1

bahdaŭ 1

bajdaraĉo 4

bajdaro 15

baji 3

bajo 1

bajoneti 1

bajoneto 3

bakaĵo 1

bakanta 1

bakelita 1

baki 1

bakiĝi 2

bakistestro 1

bakisto 2

bakita 2

bakterio 1

balaaĵkumulo 1

balai 1

balailo 1

balancante 1

balanceto 1

balanci 4

balanciĝe 1

balanciĝi 7

balancilo 1

balasta 1

balbutadi 2

balbutante 1

balbute 1

balbuteme 1

balbuti 15

balbutstertore 1

baldaŭ 133

baldaŭa 15

baldaŭe 1

balejo 1

balenego 1

balenvertebro 1

balkono 1

balo 6

balotadi 1

balta 1

balustrado 2

balzami 1

balzamita 1

balzamo 2

bambua 1

bambuo 1

banala 6

banalaĵo 1

banale 1

banalegaĵo 1

banali 1

banaliĝi 1

banangrapolo 1

banĉambro 1

bandaĝi 1

bandestro 1

banditestro 2

banditismo 2

bandito 4

bando 5

banejeto 1

banejo 2

bani 17

baniĝi 3

baninte 1

banka 1

bankamero 1

bankaŭtomato 1

bankbileto 2

bankedeto 1

bankedi 2

bankestro 1

bankiero 1

bankisto 3

banko 11

bankostumo 1

bankrota 1

bankroti 4

bankroto 1

bano 3

bapta 1

bapti 1

baptonome 1

baptopatrino 1

baptopatro 1

baptotago 1

baraĵo 1

barakejo 1

barako 1

barakta 2

baraktadi 1

baraktado 2

baraktanta 2

baraktante 1

barakti 4

baranta 1

barante 1

barbara 6

barbarismo 1

barbaro 7

barbeto 1

barbharo 1

barbirita 1

barbiro 2

barbo 18

barbokovrita 1

barbulo 5

bardo 1

barestro 1

bari 3

bariero 1

barilo 14

barita 1

barko 1

barnabo 1

baro 1

barono 1

baseno 3

basko 1

bastamburego 1

bastardino 1

bastardo 1

bastiono 1

bastonado 1

bastonbatado 1

bastonego 5

bastono 21

batadi 6

batado 1

batalado 1

batalanta 1

batalaviadilo 1

batalĉara 1

batalema 1

batalhakilo 1

batali 27

bataliono 4

batalkampo 7

batalmaniero 1

batalo 26

batalpreta 2

batalraketo 2

bataltamburo 1

batalveturilo 1

batanta 5

batataki 1

batate 1

bategi 4

baterio 2

batfaligi 1

bati 41

batiĝi 1

batilo 2

batinta 1

batita 1

batmemorigo 1

bato 8

batpuni 2

batpuno 1

batregalo 1

batsvingo 1

batvenki 1

baŭdo 1

bavara 1

baza 11

bazalto 2

bazanaro 1

bazano 11

bazarulo 1

baze 1

bazestro 12

baziĝanta 1

baziĝi 5

baziliko 1

bazita 2

bazlernejo 1

bazmagazeno 1

bazmalsanulejo 1

bazmanĝejo 1

bazo 32

bazpilkluda 1

beati 1

beatiĝo 1

bebeto 2

bebo 25

beboaĝo 1

bedaŭranta 1

bedaŭri 26

bedaŭrigi 1

bedaŭrinda 4

bedaŭrindaĵo 1

bedaŭrinde 57

bedaŭro 4

beeme 2

begatelaĵo 1

bejo 3

beki 2

beko 3

bela 186

belaĵo 3

belarta 2

belaspekta 5

belaspektigante 1

beldenta 1

beldenthava 1

bele 15

beleco 32

belega 34

belegaĵo 1

belege 5

beleta 9

belete 1

belfigura 1

beli 10

belkolora 2

belkreskinta 1

belo 7

belsinjorino 1

belsona 1

belsoni 1

belstatura 4

beltona 1

belulino 8

belulo 1

belvida 1

belvirino 1

belvoĉa 1

bena 1

benada 1

benata 1

benda 2

bendo 3

benediktana 1

benefica 1

beni 9

beninte 1

benita 3

benjame 1

benketo 1

benko 18

beno 6

benzino 3

benzinstacio 3

bero 1

besta 2

bestaĉo 3

besteja 2

besteje 1

bestejo 3

besteto 8

bestĝardeno 1

bestiala 1

bestido 2

bestigita 1

bestio 1

besto 69

bestobleko 1

bestoĝardeno 1

bestokapa 1

bestomondo 1

bestoturmentanto 1

betlehema 2

betlehemano 9

betona 2

betono 3

betulligna 1

betulo 1

bezoarkapreolo 1

bezona 2

bezonaĵo 3

bezonanto 1

bezonata 7

bezone 1

bezoni 138

bezono 15

biblia 1

biblie 1

biblio 4

biblioamanto 1

biblioteko 2

bicikla 4

biciklaĉo 1

biciklado 2

biciklante 4

bicikle 3

bicikli 15

biciklistaro 1

biciklisto 3

biciklo 32

biciklopeco 1

biciklopneŭo 1

bicikloriparisto 3

bideo 1

bienego 2

bienestro 1

bieneto 2

bienetulo 1

bieno 6

bienulo 3

bierbotelo 1

bierejo 1

biero 11

bilancalo 1

bildaro 1

bildeto 6

bildigante 1

bildigi 4

bildkarto 1

bildo 55

bildolingvo 1

bildrakonto 1

bildstrio 1

biletaro 1

bileto 20

biletujo 3

biletvendisto 1

biliono 2

bimbamo 1

bindita 2

binoklo 2

bio-prezento 1

biologia 1

biologio 1

biometaforo 1

birado 1

biraĵo 1

birĉjo 1

birdeto 2

birdido 2

birdo 67

birdonesto 1

biri 1

biro 1

bis-kvite 1

biskvita 1

biskvito 9

bivakfajro 1

bivaksituo 1

bizara 3

bizono 1

bizonstatura 3

bizonviando 2

bjurano 3

blaga 1

blagi 1

blago 5

blanka 73

blankaĵo 6

blankbarbulo 1

blankĉemiza 1

blanke 8

blankfaruno 1

blankigi 1

blankiĝi 2

blankizita 1

blankkafkolora 1

blanknokto 1

blankulo 11

blankumo 1

blankursa 1

blankurso 1

blankventra 1

blasfemadi 1

blasfemante 1

blasfeme 1

blasfemi 1

blato 4

blazonita 1

blazono 1

blekadi 1

blekado 1

bleke 1

blekegi 1

bleki 4

bleko 3

blekogrumbli 1

bli 1

blileto 1

blinda 23

blindaspekta 1

blinde 4

blindeco 3

blindiga 1

blindigante 1

blindige 1

blindigi 3

blindiĝema 1

blindiĝi 2

blindiĝo 1

blindula 1

blinduleto 1

blindulo 24

bloki 1

bloko 3

blonda 12

blondo 1

blondulino 3

blondulo 3

blovado 2

blovanto 1

blovatako 1

blovegi 2

blovego 2

bloveti 2

bloveto 1

blovi 10

bloviĝi 1

blovilo 4

blovo 5

blovpovo 1

blovskipo 1

blovtrupo 1

blua 43

bluaĉi 2

bluega 1

blueta 1

blufanto 1

blufo 1

blui 6

bluiĝi 1

blumajuskle 1

bluo 6

bluokula 1

bluoza 1

bluzo 5

bo 3

boaca 1

boacbredisto 1

boacisto 1

boaco 10

boatejo 2

boateto 1

boato 6

boatrando 1

bobeli 1

bobelo 1

bobeni 1

bobeno 2

bofilino 5

bofilo 4

bofratino 4

bofrato 7

bogepatro 1

bogomila 1

bojado 1

boji 1

bojplori 1

boko 1

boksa 2

boksado 3

boksbatalo 2

bokseto 2

boksganto 3

bolanta 5

boli 6

boligi 1

bolkonservita 1

bolŝeviko 6

bombadi 1

bombaja 1

bombardi 4

bombardo 3

bombasta 1

bombaste 1

bombasto 2

bombega 1

bombeksplodo 1

bombo 17

bombona 2

bombono 1

bona 267

bonamiko 1

bonan-nokton-esperantisto 1

bonbone 1

bondia 1

bone 381

boneco 6

bonedukita 1

bonega 22

bonege 30

bonfama 1

bonfamo 1

bonfara 2

bonfarantino 1

bonfaranto 1

bonfare 1

bonfari 2

bonfaro 1

bonfarta 1

bonfarti 7

bonfarto 6

bongusta 13

bongustajo 1

bongustaĵo 5

bongustega 1

bongusti 9

bonhava 1

bonhumora 2

bonhumore 2

bonhumoro 1

boni 1

bonintenca 1

bonintence 1

bonintenco 1

bonknabe 1

bonkora 19

bonkore 3

bonkoreco 4

bonkorulo 2

bonkredi 1

bonkvalita 2

bonmora 1

bono 10

bonodora 2

bonodoreti 1

bonodori 2

bonodorigita 1

bonodoro 5

bonprofite 1

bonro 1

bonsana 1

bonsona 1

bonsorte 2

bonsperti 1

bonstata 1

bonŝanca 5

bonŝance 5

bonŝanci 1

bonŝanco 11

bontag 1

bontrovo 2

bonulo 2

bonvena 9

bonvene 1

bonveni 1

bonveniga 1

bonvenigi 3

bonvenkrieto 1

bonveno 3

bonvola 3

bonvole 3

bonvoli 51

bonvolo 1

bopatrino 2

bopatro 1

boranta 1

borda 1

borde 1

bordelo 2

borderita 3

bordo 30

bordodeklivo 1

bori 3

borilo 3

borinta 1

bosko 3

boŝo 1

botanikisto 1

botelego 2

boteleto 4

botelmalfermilo 1

botelo 22

boto 10

bova 1

bovaĵo 1

bovineto 2

bovinkorno 1

bovino 7

bovlo 2

bovo 7

bovrigardi 1

braceleto 1

braĝo 1

brakapoge 1

brake 1

brakhorloĝo 6

brakmuskolo 1

brako 72

brakopleno 1

brakseĝo 3

braksubbrake 1

brakumanta 1

brakumi 13

brakumita 1

brakumo 3

branĉego 2

branĉeto 8

branĉo 44

brandeto 1

brando 11

brasikfolio 1

braskio 1

brava 24

brave 7

braveco 1

bravisime 1

bravkora 1

bravulo 3

brazilano 4

bredado 1

bredi 1

bredita 1

bremsi 6

bremso 3

bremsopedalo 1

bretaro 2

breto 8

bridi 3

bridita 1

brigado 2

briĝludo 1

brika 2

briko 7

brila 29

briladi 2

brilanta 14

brile 1

brilege 1

brilegi 1

brilego 1

brileti 5

brileto 1

brili 23

brilianto 1

briligi 1

brilizita 1

brillumadi 1

brilo 11

bristola 5

brita 1

brituja 1

brizo 5

brodaĵo 1

broderio 1

brodi 2

brodita 5

broga 1

bronza 5

bronzo 1

broseteca 1

broŝurita 1

brovo 10

brr 1

brrr 2

brua 8

bruaĉiĝi 1

bruadi 3

bruado 2

bruante 1

brue 6

bruega 5

bruegi 1

bruego 3

bruetanta 1

brufermo 1

brui 8

brula 2

bruladi 1

brulado 1

brulanta 7

brulante 1

brulego 2

bruli 11

bruliga 1

bruligante 1

bruligejo 1

bruligi 19

bruliĝi 1

brulilo 1

brulkonsumiĝi 1

brulligno 1

brulpiki 1

brulpova 1

brulvundi 1

bruna 41

brune 3

brunece 1

brunega 1

brunhara 2

bruniĝinta 1

brunkolorigita 1

brunleda 1

bruno 1

brunulino 1

brunulo 1

brunvizaĝa 1

bruo 26

bruplena 1

brusela 1

bruska 1

brusto 44

brustofrukto 1

bruta 1

brutaĉo 2

brutala 2

brutaro 2

brute 1

brutkarno 1

bruto 6

bubaĉo 1

bubalo 2

bubece 1

bubetkapa 1

bubeto 2

bubifrizaĵo 2

bubinaĉo 1

bubo 9

buĉadi 1

buĉado 1

buĉejo 1

buĉi 4

buĉigi 1

buĉilo 2

buĉista 3

buĉisto 3

buĉita 4

buĉtranĉilo 2

budjoni 1

budo 4

bufedejo 1

bufedisto 1

bufedo 3

bufro 1

buĝeto 1

bujio 1

bukedo 11

bukla 1

buklo 4

bulba 2

bulbo 3

bule 1

buleo 1

bulgara 5

bulgaro 9

buljono 1

bulketo 1

bulo 1

bulonja 1

bulteno 3

bulvardo 5

bunkro 1

bunseno 18

bunta 18

buntpluma 1

burĝa 1

burĝo 1

burĝona 1

burĝonaspekta 1

burĝono 9

burokrata 2

buroo 2

bus-angulo 1

buse 1

buso 10

buŝalbuŝe 1

buŝe 1

buŝego 4

buŝeto 1

buŝheredita 1

buŝmovo 1

buŝo 41

buŝpika 1

buŝpleno 1

buŝtrajto 1

butero 3

buterpano 2

butikega 1

butikestro 1

butikisto 1

butiko 9

butikumi 1

butonego 1

butono 7

bv 1

c 5

carino 5

caro 1

carre 1

cay 31

cedante 1

cedi 7

ceestanto 1

cejano 2

celaĉo 1

celadi 1

celanta 1

celante 4

celato 1

cele 3

celebri 4

celebrota 1

celi 30

celibato 1

celita 1

celitulo 1

celkonscie 1

celo 57

celpunkto 1

celtabulo 1

cementa 1

cementita 1

cemento 1

cementomiksilo 1

cent 16

centa 1

centdudekkvadratmetra 1

centdudekokbita 1

centelcente 1

centfoje 5

centimetro 2

centjara 5

centjarulo 1

centmarka 2

centmejla 1

centmejlo 1

centmilo 1

centmiltoje 1

cento 13

centobla 1

centono 2

centprocenta 1

centra 15

centraregistara 1

centre 3

centrejo 1

centriĝi 1

centro 9

centrulo 1

centsesdekdoma 1

cenzuro 1

ceposuko 1

cerba 3

cerbo 21

cerbomalsano 2

cerbomodifado 1

cerbopafejo 1

cerbopafo 2

cerboprotekta 1

cerbujo 1

cerbumadi 3

cerbumado 2

cerbumante 4

cerbumi 11

cerbumo 2

cerealo 1

cerebre 1

ceremonia 2

ceremoniestro 1

ceremonii 1

ceremonio 15

ceremonioplena 1

certa 58

certagrada 1

certatempe 1

certe 193

certeco 8

certege 1

certi 22

certigante 1

certigi 16

certigo 2

certiĝi 3

certiĝinte 1

cerva 1

cervaĵo 1

cervaro 7

cerve 1

cervida 1

cervido 25

cervinĉasado 1

cervino 5

cervinviando 1

cervo 23

cervobredanta 1

cervobredanto 1

cervobredisto 5

cervofelo 2

cervokorno 1

cervotribano 1

cervovosto 1

cetera 35

ceteraĵo 1

cetere 76

cetero 3

chiovido 1

chirobantika 1

christoforo 1

chukcha 2

chukcho 2

ci 7

cicema 1

cico 5

cidonio 1

cifer-plato 1

cifera 1

cifero 7

ciferplato 4

ciferumi 1

cigana 1

cigano 5

cigansomera 1

cigaredo 7

cigaro 1

cigno 6

cignokola 1

cikadĉirpado 1

cikatreto 1

cikatriĝi 1

cikatro 5

ciklo 1

ciklono 1

ciklopo 1

cilindra 1

cilindrego 1

cilindro 10

cimo 2

cindro 4

cindrujo 1

cinika 4

cinike 1

cipo 1

circi 1

cirka 2

cirkla 2

cirkli 1

cirklo 2

cirko 1

cirkonstanco 4

cirkulado 2

cirkuladplena 1

cirkulanta 1

cirkuli 3

cirkumflekso 1

ciro 1

cisatlantika 1

citaĵo 1

citante 1

citi 6

citinta 1

citita 3

citron-glutanto 1

citrona 1

citrono 10

citronujo 1

civerplato 1

civila 6

civilisto 1

civilizacio 7

civilizi 1

civiliziĝi 1

civilizita 13

civiliziteco 2

civilizo 2

civillanda 3

civilularo 1

civilulo 1

civita 1

civitanaro 1

civitano 41

class= 1

co 3

cola 3

colats 1

collonga 1

concordia 1

ĉagrena 2

ĉagrene 1

ĉagreni 5

ĉagrenigi 1

ĉagreniĝi 4

ĉagrenita 2

ĉagreno 10

ĉam 1

ĉambra 1

ĉambraro 2

ĉambrego 2

ĉambreto 6

ĉambristino 1

ĉambro 119

ĉambropordo 1

ĉambroservo 1

ĉampano 1

ĉantaĝi 1

ĉantaĝo 1

ĉanti 1

ĉapeleto 2

ĉapelita 1

ĉapelo 18

ĉapeto 1

ĉapitro 3

ĉapo 13

ĉar 663

ĉarbatalanto 1

ĉardaŝa 1

ĉardaŝi 1

ĉardaŝo 4

ĉarlatanaĵo 1

ĉarlatano 7

ĉarma 35

ĉarme 7

ĉarmeco 3

ĉarmega 2

ĉarmo 6

ĉaro 5

ĉarpentmajstro 1

ĉarto 2

ĉasadi 4

ĉasado 5

ĉasaĵo 2

ĉasbesto 1

ĉasbildo 1

ĉasdomo 1

ĉasfaligi 1

ĉasi 17

ĉasinto 1

ĉasista 1

ĉasisto 8

ĉasloko 1

ĉaso 1

ĉaspafilo 1

ĉaspredo 1

ĉasta 1

ĉasteco 3

ĉastulo 1

ĉe 522

ĉea 1

ĉebufede 1

ĉeestanta 1

ĉeestantaro 4

ĉeestanto 9

ĉeesti 23

ĉeesto 15

ĉeestto 1

ĉefa 25

ĉefadministranto 1

ĉefaĵo 1

ĉefarbaristo 4

ĉefaro 1

ĉefbandito 1

ĉefdiablo 1

ĉefdio 2

ĉefe 14

ĉefelektronikisto 1

ĉefenirejo 1

ĉefestro 2

ĉefherbejo 1

ĉefheredonto 1

ĉefheroo 1

ĉefhospitalo 1

ĉefikono 1

ĉefinĝeniero 1

ĉefkelenero 1

ĉefkelnero 1

ĉefkomizo 1

ĉefkonsilisto 1

ĉefkuracisto 30

ĉefkuractsto 1

ĉeflanke 2

ĉeflibrotenisto 1

ĉefmetiisto 1

ĉefministro 1

ĉefo 14

ĉefpastro 2

ĉefpordo 5

ĉefpreĝejo 3

ĉefraportanto 1

ĉefroli 1

ĉefsergento 1

ĉefserĝento 7

ĉefsidejo 1

ĉefstacidomo 1

ĉefstrato 2

ĉeftemigi 1

ĉefto 1

ĉefulo 3

ĉefurba 1

ĉefurbo 30

ĉefverko 1

ĉehavi 1

ĉeĥa 1

ĉei 1

ĉekano 6

ĉeke 1

ĉeko 2

ĉekorta 1

ĉelestraro 1

ĉelo 13

ĉeloke 2

ĉemane 5

ĉemizo 11

ĉemizpisulo 1

ĉena 2

ĉenaska 1

ĉene 1

ĉenero 2

ĉenigi 1

ĉeno 7

ĉentintado 2

ĉentinti 1

ĉentintigi 1

ĉenzono 1

ĉeporde 1

ĉerande 1

ĉerizarbeto 1

ĉerizarbo 4

ĉerizeto 6

ĉerizfloro 1

ĉerizo 6

ĉerko 7

ĉerkoveturilo 1

ĉeroka 1

ĉerpanta 1

ĉerpejo 1

ĉerpi 5

ĉesemi 1

ĉesi 51

ĉesigi 14

ĉesiĝi 3

ĉesita 1

ĉesojle 1

ĉestrata 1

ĉetable 1

ĉetabliĝinte 1

ĉevala 1

ĉevale 2

ĉevaleto 1

ĉevalino 2

ĉevalisto 1

ĉevalo 24

ĉevalrajdisto 1

ĉevalvosto 1

ĉi 1867

ĉi-amaso 1

ĉi-dome 1

ĉi-foja 1

ĉi-foje 15

ĉi-frazo 2

ĉi-hore 1

ĉi-jara 1

ĉi-jare 4

ĉi-komponaĵo 1

ĉi-konjekto 1

ĉi-kristnaske 1

ĉi-lokale 1

ĉi-loke 2

ĉi-matene 2

ĉi-mia 1

ĉi-momente 2

ĉi-monda 1

ĉi-nokte 4

ĉi-okaze 3

ĉi-parto 1

ĉi-posttagmeze 1

ĉi-rilata 1

ĉi-semajnfine 1

ĉi-suba 1

ĉi-tempa 1

ĉi-tempe 3

ĉi-tiea 1

ĉi-tiele 1

ĉi-vespera 1

ĉi-vespere 5

ĉia 24

ĉia-ĉi 1

ĉiaĵo 1

ĉiam 385

ĉiama 9

ĉiarilate 1

ĉiaspeca 18

ĉie 40

ĉiebrua 1

ĉiel 13

ĉiela 10

ĉielano 3

ĉielarka 2

ĉielarki 1

ĉielarko 2

ĉielblua 1

ĉieldirekto 1

ĉiele 6

ĉieli 1

ĉielloĝanto 1

ĉielmeze 1

ĉielmiraklo 1

ĉielo 77

ĉielprofitema 1

ĉielregno 2

ĉielskua 1

ĉielvolbo 4

ĉies 9

ĉiesa 1

ĉiesulino 3

ĉifa 1

ĉifigita 1

ĉifita 3

ĉifoje 3

ĉifona 9

ĉifonaĵo 1

ĉifono 2

ĉijara 3

ĉikana 1

ĉilokano 1

ĉimontara 1

ĉina 16

ĉinece 1

ĉineska 1

ĉinino 1

ĉinio 1

ĉinlingve 1

ĉino 11

ĉinokte 1

ĉio 385

ĉiokaze 2

ĉiom 6

ĉioma 1

ĉionscianta 1

ĉiopotenca 1

ĉiopova 1

ĉioriska 1

ĉiosava 1

ĉiosciverko 1

ĉiovendejo 1

ĉiovida 1

ĉiovido 1

ĉipa 1

ĉirkai 1

ĉirkaŭ 106

ĉirkaŭa 2

ĉirkaŭaĵo 13

ĉirkaŭanta 4

ĉirkaŭantaro 1

ĉirkaŭata 5

ĉirkaŭbraki 9

ĉirkaŭbrako 1

ĉirkaŭbrakumi 1

ĉirkaŭe 14

ĉirkaŭfermi 1

ĉirkaŭfluanta 1

ĉirkaŭflugi 2

ĉirkaŭfrazi 1

ĉirkaŭi 10

ĉirkaŭiĝi 1

ĉirkaŭiri 2

ĉirkaŭita 1

ĉirkaŭkruri 1

ĉirkaŭkuri 1

ĉirkaŭpasante 1

ĉirkaŭporti 1

ĉirkaŭpremi 1

ĉirkaŭpreni 7

ĉirkaŭpreno 4

ĉirkaŭpromeni 1

ĉirkaŭpromenigi 1

ĉirkaŭrigardante 3

ĉirkaŭrigarde 1

ĉirkaŭrigardi 15

ĉirkaŭrigardinte 1

ĉirkaŭstaranta 1

ĉirkaŭstaranto 2

ĉirkaŭstari 3

ĉirkaŭtena 1

ĉirkaŭtranĉi 1

ĉirkaŭularo 1

ĉirkaŭulo 1

ĉirkaŭvojaĝi 1

ĉirkaŭvojo 1

ĉirkaŭvolvi 1

ĉit 2

ĉiu 779

ĉiuaĝa 1

ĉiudimanĉa 1

ĉiudimanĉe 5

ĉiudirekte 4

ĉiufestotage 2

ĉiuflanka 1

ĉiuflanke 4

ĉiufoja 1

ĉiufoje 25

ĉiuhore 2

ĉiujare 8

ĉiukaze 10

ĉiulingve 2

ĉiuloke 2

ĉiumatene 7

ĉiuminute 1

ĉiumomente 7

ĉiumonate 1

ĉiunokte 3

ĉiuokaze 29

ĉiuoktobre 1

ĉiuparte 1

ĉiuprintempe 1

ĉiusekunde 1

ĉiusemajna 1

ĉiusemajne 9

ĉiusomere 2

ĉiuspeca 4

ĉiutaga 18

ĉiutage 26

ĉiutageco 1

ĉiuvespere 4

ĉiuvoĉe 1

ĉivespere 1

ĉizi 5

ĉizilo 1

ĉokolada 7

ĉokolade 2

ĉokoladkolora 1

ĉokoladmaŝino 1

ĉokolado 6

ĉukĉa 15

ĉukĉe 2

ĉukĉino 2

ĉukĉo 38

ĉukoto 1

ĉuro 1

ĉurovo 1

d 1

d-ro 9

da 595

dagni 1

damaĝi 2

damaĝo 4

dame 1

damna 9

damne 28

damnenda 1

damni 2

damninda 4

damnita 10

damnite 1

damno 1

damo 8

damoklo 1

dampante 1

dampi 1

dampita 1

dana 2

danca 1

dancadi 1

dancado 3

dancanta 6

dancantaro 1

dancanto 3

dance 1

dancegi 1

dancejo 2

dancemo 1

dancensemblo 1

danceti 1

dancfiguro 1

danci 35

dancigi 1

dancisto 1

dancmaniero 1

dancmuziko 1

danco 17

dancoĉasiĝi 1

dancopaŝo 1

dancopaŭzi 1

dane 1

danĝera 20

danĝeraĵo 1

danĝere 6

danĝeregi 1

danĝerhava 1

danĝerigi 1

danĝero 33

danĝeroza 1

danĝerspita 1

dank_al 14

danka 2

dankata 1

dankdiri 1

danke 10

dankema 3

dankeme 3

danki 46

dankinde 4

dankinte 2

danko 36

dano 1

darfi 1

dato 6

datreveno 4

datumo 4

daŭra 8

daŭre 38

daŭri 51

daŭrigante 1

daŭrigi 94

daŭriginta 1

daŭrigo 4

daŭriĝi 1

daŭronta 3

ddt 1

ddt-pulvoro 1

ddto 1

de 5551

deantaŭe 1

debeta 1

debete 1

debilulo 1

debito 1

debitoro 1

debuta 2

debute 2

deca 3

dece 6

dececo 3

decembra 2

decembro 3

deci 12

decide 4

decidemo 2

decidi 110

decidiga 1

decidigi 2

decidiĝo 1

decidinta 3

decidinte 2

decidisto 1

decidita 4

decido 29

deco 1

deĉenigi 1

deĉevaliĝi 1

deĉiame 1

deĉifrebla 1

deĉifri 4

deĉifrinte 1

deĉifro 1

dediĉante 1

dediĉi 12

dedukti 1

dedukto 1

defali 5

defaligi 1

defalinta 2

defalo 1

defaŭlte 1

defektiĝi 1

defenda 1

defendadi 1

defendado 1

defendanto 2

defende 7

defendeti 1

defendi 25

defendraketo 1

defetismo 1

defia 3

defie 1

defii 3

defili 1

definitiva 1

definitive 9

definitve 1

defio 4

deflanke 3

deflankiĝi 2

defloratio 1

defluaĵo 1

defluejo 1

deflui 1

defraŭdi 1

defraŭdo 1

degeli 2

degeneri 2

degeneriĝi 1

degni 2

dehaki 1

dehokigi 1

deĵorado 4

deĵoranta 3

deĵorantino 1

deĵorfervore 1

deĵori 9

deĵoro 4

dek 118

deka 11

dekadenco 1

dekajiĝi 1

dekdi 1

dekdujara 3

dekdumilpersona 1

dekduo 5

deketaĝa 1

dekfoje 5

dekforinta 2

dekhora 1

dekjara 3

dekjarulo 2

dekjupa 1

dekkelkjara 1

dekkelkjarulo 1

dekkvargrada 1

dekkvinjara 2

dekkvinjariĝo 1

dekkvinjarulo 1

dekkvinminuta 1

dekkvino 1

deklami 10

deklamtaŭga 1

deklaracio 1

deklarado 1

deklari 49

deklaro 2

deklinacio 5

deklivi 1

deklivo 7

dekminuta 1

deknaŭjara 1

deknaŭjaraĝa 1

deknaŭjarulo 1

deko 20

dekobla 1

dekoble 2

dekoka 1

dekokjara 2

dekoltaĵo 2

dekomence 6

dekontigi 1

dekoracio 1

dekorata 1

dekore 1

dekori 3

dekprocenta 1

dekreto 4

deksepjara 1

deksesjara 2

deksesjarulo 1

dekstra 36

dekstraflanke 2

dekstre 35

dekstremulo 1

dekstrulo 1

dektaga 1

dektrijara 2

dekunujara 1

dekutimiĝi 1

delasi 2

delegitaro 1

delegito 6

deleki 1

delekti 1

delektiĝo 1

delica 3

delice 1

delico 3

delikata 25

delikataĵo 1

delikate 10

delikateco 4

delikatpatina 1

deliktulo 1

deliraĵo 1

deliri 1

deliro 1

delogi 1

deloki 1

delonge 50

demandado 2

demandante 3

demandaro 1

demande 1

demandece 1

demandi 270

demandinte 2

demandinto 1

demandita 2

demando 80

demandsigno 1

demeti 20

demetinte 2

demokrata 1

demokratia 3

demokratio 1

demono 8

demonstracii 3

demonstracio 1

demonstrative 1

demonstri 7

demoralizi 1

denaska 7

denaske 1

denatura 1

denova 3

denove 188

densa 22

densaĵo 6

dense 3

denseco 2

densejo 4

densi 1

densiĝi 2

denskreska 1

denso 1

dentdoloro 5

dentego 1

dentfikita 1

dentisto 2

dentkaveto 1

dento 25

dentonervenradianta 1

dentriĉa 1

denunci 3

departementa 1

departementestro 2

departemento 2

dependanta 1

dependi 5

dependiĝi 1

depinĉi 1

deponejo 2

deponi 3

deponita 1

depost 14

depremi 2

depremite 1

deprenante 1

deprenebla 1

depreni 10

deprimita 2

deprimo 1

depuŝi 1

deputito 1

derompi 1

deruliĝi 1

derviŝo 1

des 53

desalti 1

descendi 5

descendigi 1

descendinta 1

descendinte 1

desegnado 1

desegnaĵo 3

desegnanta 1

desegni 15

desegniĝi 1

desegnita 3

desegno 2

deseliĝi 1

deserto 3

designi 1

deskrapi 1

deskrapigi 1

deskui 2

despero 2

despli 1

despota 1

despotismo 1

destinanta 1

destini 2

destinita 27

destiniteco 2

destino 8

desupre 1

desupri 1

desur 2

deŝiri 2

deŝraŭbi 1

deŝuti 1

detala 4

detale 11

detalo 18

detektiva 1

detektivo 1

detempoaltempa 1

deteni 8

detiri 4

detranĉi 2

detronigi 1

detronigita 1

detrua 1

detruadi 1

detrueble 1

detruega 1

detruema 1

detrui 19

detruiĝi 2

detruinta 1

detruita 4

detruo 4

deturni 1

devegi 1

devenanta 2

deveni 17

deveno 11

devi 613

deviga 4

devigata 7

devigi 29

devigita 1

devii 1

devinta 1

devinte 1

devinti 3

devio 1

deviŝi 2

deviza 1

devizo 9

devo 34

devojigi 3

devojiĝi 1

devoligita 1

devoplenumo 14

devosento 2

devote 1

devoteco 1

dezerta 11

dezerteco 1

dezerto 10

dezirante 3

dezirata 2

deziregi 4

dezireginda 1

dezirego 1

deziri 118

dezirigi 1

dezirinda 1

dezirinta 3

dezirita 2

deziro 38

dia 17

diabeto 1

diabla 4

diable 8

diableca 1

diablemalica 1

diableto 1

diablido 1

diablo 37

diablobeko 1

diablokapo 1

diafana 6

diafane 1

diagonale 1

dialekto 8

dialogi 1

dialogo 6

diamanto 2

dianto 1

diapozitivo 3

diboĉa 3

diboĉe 1

diboĉema 1

diboĉi 1

diboĉo 2

dido 1

die 1

dieca 3

dieco 1

difekta 1

difekti 3

difektiĝi 4

difektita 7

difekto 5

diferenca 3

diferenci 10

diferencigi 1

diferenciĝi 1

diferenco 13

difina 1

difini 2

difinita 5

difuza 1

difuze 1

difuzi 1

digesta 1

digestado 1

digesti 2

digestorgano 1

diginĝeniero 1

digna 1

digne 4

digno 4

digo 10

digokonstruado 1

diido 16

diina 5

diino 39

diinostatuo 1

dika 50

dikbarba 1

dike 1

dikeca 1

dikeco 2

dikega 2

diketa 4

dikfingro 4

dikfingrumi 1

dikhaŭta 1

dikiĝi 1

diklensa 1

dikmuskola 7

dikmuskole 1

dikpinta 1

dikranda 1

dikti 4

dikulo 1

dikventra 1

dikvitra 1

dildo 3

dilemo 3

diligenta 4

diligente 12

diligenteco 2

diligenti 1

diluvi 1

dimanĉa 1

dimanĉe 10

dimanĉo 12

dimandi 1

dinamiko 1

dinamikoaltigo 1

dinamita 1

dinamitbombo 1

dinamito 1

dinaro 1

dinastio 2

dinosaŭro 2

dio 166

diodamna 1

diogenerita 2

diostatuo 1

dipatrino 3

diplomata 4

diplomatia 1

diplomato 1

diplomita 1

diplomitiĝi 1

diplomitiĝo 1

diplomo 3

dipotenca 1

diradi 4

dirado 1

diraĵo 1

diranta 1

dirante 21

dirata 2

direbla 1

direbli 1

direkta 1

direktante 1

direktata 2

direkte 4

direkti 43

direktigi 2

direktiĝante 1

direktiĝi 7

direktilo 4

direktiste 1

direktisteco 1

direktisto 8

direktita 3

direkto 35

direktoro 26

diri 833

dirinta 4

dirinte 1

dirinti 1

dirinto 1

dirita 3

dirite 6

diro 8

dirversa 1

disa 2

disaĉeti 1

disbati 4

disciplinemo 1

disciplino 5

disĉiplo 3

disde 4

disdivido 1

disdonadi 1

disdoni 4

disdonigi 2

disdonita 1

dise 7

diserigi 2

diservo 8

disetendante 1

disetendita 1

disfalanta 1

disfaligi 2

disfalo 1

disfamigi 3

disfamiĝi 1

disfrakasi 1

disgliti 1

disige 2

disigi 11

disigita 1

disiĝi 17

disiĝinta 1

disiĝo 4

disinjoro 2

disipi 3

disiri 3

disĵeti 3

disĵetita 2

diska 1

diskado 1

diskarnita 1

disketo 1

diskhaltero 1

diski 1

disko 11

diskonigi 2

diskreta 3

diskrete 4

diskreteco 1

diskriminacio 3

diskuri 4

diskutadi 3

diskutado 1

diskutema 1

diskuteto 2

diskuti 16

diskuto 21

diskutotemo 1

dismeti 1

dismetita 1

dismontri 1

disonanca 1

dispartiiĝo 1

dispecigado 1

dispecigi 2

dispeciĝanta 1

dispeciĝi 2

dispeli 1

dispelita 1

displektiĝi 1

disponebla 2

disponebli 2

disponi 10

disponigi 2

disponrajto 1

disportita 1

dispozicia 1

dispozicio 1

disputadi 1

disputi 4

disputo 9

disradii 2

disrampi 1

disreti 1

disrevigi 1

disrigardi 1

disrompi 5

disrompigi 1

disrompita 1

disruli 1

dissalti 1

dissemi 1

dissemita 1

dissendi 2

dissendo 1

dissputi 1

disŝiranta 1

disŝiri 8

disŝiriĝi 1

disŝirita 1

disŝovi 2

disŝovita 2

disŝpruci 1

disŝutita 1

distanca 2

distance 1

distanciĝi 1

distanciĝo 1

distanco 29

distilebli 1

distililo 2

distingado 1

distingaspekta 1

distinge 1

distingebla 3

distingebli 1

distingi 22

distingiĝi 2

distingilo 1

distraĵo 1

distranĉi 5

distrata 1

distrate 1

distre 1

distri 4

distribuado 1

distribui 4

distribuo 2

distriĝema 2

distriĝo 1

distrikta 1

distrikto 5

distriktvizito 1

distrita 1

distrite 2

distriteco 1

distrumpeti 2

disvastigi 3

disvastigo 2

disvastiĝanta 1

disvastiĝi 6

disvastiĝinta 1

disvastiĝo 2

disverŝi 1

disverŝiĝi 2

disvolvi 1

disvolviĝanta 1

disvolviĝi 4

disvolvita 1

ditiramba 1

diulo 1

diurno 1

divenado 1

diveneti 1

diveni 30

divenistino 5

divenprovi 2

diverĝanta 1

divers-kolora 1

diversa 53

diverse 1

diverseco 2

diversforma 2

diversgenta 2

diverskolore 1

diverslanda 2

diverslingva 1

diversloke 1

diverslonga 1

diversmaniere 2

diversnacieco 1

diversorigina 1

diverspeza 1

diversspeca 1

diverstipa 1

dividi 14

dividiĝi 4

dividiĝo 1

dividita 2

divido 1

divizio 2

divorca 1

divorci 2

dizelolea 1

dna-testo 1

do 605

docento 1

dogana 1

doganeja 1

doganejo 1

doganisto 9

dogano 2

dogmo 2

doktora 1

doktoreco 1

doktoriĝinta 1

doktoriĝinto 1

doktoro 42

doktrinaĉo 1

doktrino 10

dokumentado 1

dokumente 1

dokumenti 2

dokumento 16

dokumentujo 1

dolaro 15

dolĉa 36

dolĉaĉa 1

dolĉaĵa 1

dolĉaĵo 5

dolĉaspekta 1

dolĉavoĉe 1

dolĉe 7

dolĉe-romantika 1

dolĉega 2

dolĉeta 2

dolĉi 1

dolĉigi 2

dolĉiĝi 2

dolĉo 6

dolora 13

dolorata 1

dolore 12

dolorego 3

dolori 13

doloriga 2

dolorigi 1

dolorigisto 1

doloro 42

dolorplene 1

doma 2

domaĉo 2

domaĝa 1

domaĝe 9

domaĝi 2

domaĝo 3

dombesteje 1

dombestejo 2

domego 3

domestrino 1

dometo 24

dominanta 1

domkata 1

dommastrino 3

dommastro 11

dommastrumado 2

domo 195

dompordo 2

domsinjoro 1

domskua 1

domvico 1

donacaĵo 1

donace 1

donacemo 1

donaceto 2

donaci 24

donacita 4

donaco 33

donadi 1

doni 162

doninta 1

doninte 1

donita 2

donitaĵo 1

dononta 1

dorlotado 1

dorlotaĵo 1

dorlotbestvendejo 1

dorlote 1

dorlotemo 1

dorloti 2

dorlotita 1

dorma 1

dormadi 2

dormado 3

dormanta 9

dormante 1

dormanto 1

dormĉambra 1

dormĉambrego 1

dormĉambro 2

dormegi 1

dormego 1

dormeme 2

dormemi 1

dormemiĝi 1

dormemo 2

dormemulo 1

dormetanta 1

dormeti 4

dormi 66

dormiga 1

dormigi 2

dormigilo 2

dormigistino 2

dorminta 1

dormloko 2

dormo 19

dormoĉambro 9

dormoloko 1

dormosako 5

dormsalono 2

dorno 3

dorsa 3

dorsaldorse 1

dorsapogilo 1

dorse 4

dorseniri 1

dorsflanke 1

dorso 29

dorsosako 2

dorsparto 1

dosiero 2

doti 2

dotita 1

doto 2

dozita 2

dozo 6

draketo 1

drakmo 1

drako 59

drakolika 1

drakunkola 1

drama 1

drame 1

dramefika 1

drameto 1

dramo 2

drapiraĵo 1

draŝata 1

draŝi 1

drato 4

dratranda 1

dratreta 1

dratreto 1

drinkadi 1

drinkaĵo 2

drinkante 1

drinkegi 1

drinkeja 4

drinkejfetora 1

drinkejo 22

drinki 6

drinkinte 1

drinko 4

drinkulo 1

drivi 1

drogi 1

drogita 1

drogulo 1

dronanta 1

dronante 1

droni 5

dronigi 3

droninto 1

drono 1

du 424

dua 102

duafoja 1

duafoje 6

dualoke 1

duapotenca 1

duatage 2

duba 2

dube 3

dube-bongusta 1

dubebla 1

dubeble 1

dubebleco 1

dubefika 1

dubeme 4

dubemo 2

dubi 32

dubinda 2

dubinde 1

dubo 22

dubsenca 1

ducent 3

ducentkvindekkilograma 2

ducentmil 2

ducentsesdekgrada 1

ducentsesdekgrade 1

dudek 55

dudeka 10

dudekfoje 3

dudekjara 7

dudekjariĝo 1

dudekkilograma 1

dudekkilometra 1

dudekkvarjara 3

dudekkvincentimetra 1

dudekmetra 1

dudeknaŭjara 1

dudeko 4

dudekunujara 2

due 7

duetaĝa 3

dufoja 2

dufoje 9

dugemaljunulo 1

duhora 1

dujara 4

dukilograma 1

duko 1

dum 611

dumaniere 1

dumano 2

dumbatala 1

dumdorme 1

dume 28

dumgele 1

dumil 2

duminuta 1

dummilita 1

dumminuta 1

dummomente 1

dumnokte 1

dumo 2

dumsekunda 2

dumsemajne 1

dumtage 1

dumviva 5

dumvive 8

dumvojaĝe 1

dumvoje 2

dunganto 1

dungi 8

dungigi 1

dungiĝi 3

dungiĝo 2

dungita 5

dungitaro 1

dungitino 1

dungito 2

dungo-vidpunkte 1

dungokontrakto 1

dungoŝanco 1

duo 3

duobla 11

duoblante 1

duoblapaŝa 1

duoblapaŝo 3

duoblaporcie 1

duoble 7

duobligi 4

duobligilo 1

duoblulo 1

duona 9

duonalta 1

duonblizardo 1

duonbrile 1

duonbrue 1

duonbuŝe 1

duoncirkla 1

duondistance 1

duondolĉe 1

duondorme 1

duondormi 2

duone 20

duonfermita 3

duonflava-dube-verda 1

duonflugaĉi 1

duonflustre 1

duonflustri 1

duonfratino 1

duonfreneze 2

duongasumito 2

duongliti 1

duonhelo 4

duonhora 1

duonhoro 8

duonigi 1

duoninspirita 1

duoninsulo 2

duonjarcento 2

duonjaro 6

duonĵeti 1

duonkalva 2

duonkanti 1

duonkonsternita 1

duonkovrita 1

duonlaŭta 1

duonlitro 1

duonlumo 1

duonmalfermita 1

duonmetro 1

duonminuto 1

duonnuda 2

duono 32

duonombro 4

duonorfo 1

duonpaŝe 1

duonplena 1

duonpromesa 1

duonrevi 1

duonridanta 1

duonsonĝo 1

duonspana 1

duonŝerce 2

duontago 1

duonturniĝi 1

duonvizio 1

duonvoĉe 2

duonvoje 2

duopa 1

duope 3

duopo 3

dupo 1

dura 2

durada 2

durdisko 1

duseksulo 1

dusenca 1

duspeca 1

duŝejo 1

duŝi 1

dutaga 1

duviva 1

e 5

e-kanone 1

e-kluba 1

e-poŝta 1

ebena 2

ebenaĵo 4

ebenigi 1

ebeno 3

ebla 29

eblaĵo 1

eble 461

ebleco 20

ebli 66

ebligi 7

ebliĝi 1

eblo 15

ebria 8

ebrie 1

ebriega 1

ebrieta 1

ebrieto 1

ebriiga 1

ebriigi 3

ebriigite 1

ebriulejo 1

eburo 1

eco 13

eĉ 781

eden-ĝardeno 1

edena 2

edeno 2

edifa 3

edifaĵo 1

edukado 6

edukaparato 1

eduki 8

edukita 18

edukministrejo 1

eduko 1

edza 2

edzaĉo 1

edzeco 2

edzigi 5

edziĝa 3

edziĝfesta 1

edziĝfesto 1

edziĝi 14

edziĝinta 4

edziĝo 6

edziĝovojaĝo 1

edzina 2

edzinaĉo 1

edzinigebleco 1

edzinigi 9

edziniginte 1

edziniĝa 1

edziniĝi 14

edziniĝinta 1

edziniĝo 2

edzino 151

edzo 79

edzviva 1

ee 1

eeti 1

efektiva 4

efektive 68

efektivigebla 3

efektivigi 12

efektivigo 3

efektivigota 1

efektiviĝi 3

efektivo 1

efekto 2

efemera 2

efemeraĵo 1

efemere 1

efero 1

efika 7

efike 9

efiki 8

efiko 9

efikplena 1

efluvo 1

ega 11

egala 10

egale 19

egali 15

egalparte 1

egalparto 1

egalrajteco 1

egalrajti 1

egalvalori 1

ege 113

egega 1

egegulo 1

egipta 10

egiptia 1

egiptino 1

egiptlingva 1

egipto 6

eglanteria 1

egoisma 1

egoista 4

egoo 1

eĝo 1

egyptia 1

eh 3

eĥe 1

eĥi 6

eĥiĝi 1

eichstatt 1

ej 1

ejo 16

ek 11

ek- 1

ekagiti 1

ekago 1

ekakiri 1

ekaktivi 1

ekami 4

ekamikigi 1

ekamikiĝi 2

ekanta 1

ekaperi 5

ekaperinta 1

ekardo 1

ekataki 1

ekatenti 7

ekaŭdanta 1

ekaŭdante 1

ekaŭdi 3

ekaŭdiĝi 2

ekazimuto 1

ekbalanci 1

ekbalbuti 3

ekbatadi 1

ekbati 6

ekbato 1

ekbezoni 1

ekbicikli 1

ekbleki 2

ekblinduli 1

ekblovi 2

ekboji 2

ekbolegi 1

ekboli 1

ekbolo 1

ekbriladi 1

ekbrileti 3

ekbrili 10

ekbrilo 3

ekbrueti 1

ekbrui 1

ekbruli 3

ekbruligi 8

ekburĝoni 1

ekcitiĝi 2

ekĉirkaŭpreni 1

ekdancigi 1

ekde 37

ekdecidante 1

ekdemandi 1

ekdetrui 1

ekdeziri 1

ekdiri 8

ekdistingiĝi 1

ekdolori 5

ekdoloro 1

ekdormaĉi 1

ekdormante 1

ekdormi 15

ekdormo 4

ekdrinki 1

ekdubi 2

ekektiradi 1

ekemi 1

ekentrepreni 1

ekenui 3

ekestanta 1

ekesti 6

ekfajfegi 1

ekfajfi 1

ekfajri 3

ekfalegi 1

ekfali 1

ekfaŭki 1

ekfilozofi 1

ekfiniĝi 1

ekflagri 3

ekflami 3

ekflamigi 1

ekflamiĝi 1

ekflari 1

ekfloradi 1

ekflorado 4

ekflori 7

ekfloriĝo 1

ekflugi 11

ekflugo 1

ekflui 1

ekflustri 6

ekfolii 1

ekfonti 1

ekfroti 1

ekfulmanta 1

ekfulmi 2

ekfunkcii 2

ekfunkciigante 1

ekfunkciigi 1

ekfuriozi 2

ekgliti 2

ekgraki 1

ekgrati 1

ekgrimpi 1

ekgrinci 2

ekgrincigi 1

ekgustumi 1

ekĝemanta 1

ekĝeme 2

ekĝemi 8

ekĝeniĝi 1

ekĝoji 7

ekĝojinte 1

ekhalti 10

ekhaltigi 1

ekhavi 15

ekhejtita 1

ekhejto 1

ekhojlo 1

ekhonti 1

ekhurli 2

eki 8

ekigi 1

ekinsisti 1

ekinstrui 1

ekintenci 2

ekinteresiĝi 2

ekinterflugigi 1

ekipaĵo 1

ekipi 2

ekipita 3

ekiri 68

ekirigi 1

ekiro 1

ekironte 1

ekĵaluziĝi 1

ekkanti 5

ekkapti 18

ekkaptita 1

ekkaresi 1

ekkaŝi 1

ekkaŭri 2

ekkisi 1

ekklaketi 1

ekko 1

ekkoleri 5

ekkompati 1

ekkompreni 13

ekkompreno 1

ekkonanta 1

ekkonante 1

ekkonebla 1

ekkoni 42

ekkoninte 1

ekkono 2

ekkonscii 3

ekkonsciiĝi 1

ekkonstati 1

ekkonsterniĝi 1

ekkonstruita 1

ekkonvulsii 1

ekkraĉi 1

ekkraki 1

ekkredi 2

ekkreski 1

ekkriaĉi 1

ekkriante 1

ekkrii 42

ekkrio 2

ekkuri 6

ekkuŝante 1

ekkuŝi 6

eklabori 6

eklanĉejo 1

eklanĉi 4

eklegi 1

eklerni 8

eklevi 5

ekleviĝi 1

eklezia 1

eklezio 11

eklipsiĝi 1

ekloĝi 5

ekloĝo 1

ekludi 2

eklumi 4

eklumigi 2

eklumigo 1

eklumiĝi 1

ekmalami 2

ekmalesti 1

ekmalfermi 1

ekmalgaja 1

ekmalĝoji 1

ekmalsani 1

ekmalsati 1

ekmanĝi 2

ekmarŝi 5

ekmemori 5

ekmigri 2

ekmirego 1

ekmiri 5

ekmiro 1

ekmoki 1

ekmontri 3

ekmordi 3

ekmovi 1

ekmoviĝi 3

ekmovo 2

ekmuĝi 1

eknaŭzi 3

eknesti 1

eknokto 1

eknomiĝi 1

ekokupi 1

ekonomia 2

ekonomie 1

ekonomiisto 1

ekonomiko 5

ekonomio 5

ekopinii 1

ekpaliĝe 1

ekpaliĝi 1

ekpalpadi 1

ekparoli 37

ekpaŝi 4

ekpaŭzi 1

ekpendi 1

ekpeni 1

ekpensadi 1

ekpensante 2

ekpensi 9

ekpenso 4

ekpeti 1

ekpiketi 1

ekpiki 2

ekpinĉi 1

ekplanante 1

ekplaŭdi 2

ekplendi 1

ekploregi 2

ekploreti 1

ekplori 9

ekploro 1

ekploronta 1

ekplumi 1

ekpluvi 3

ekporti 1

ekpovi 1

ekpreĝi 1

ekpreĝo 1

ekpremi 2

ekpreni 9

ekpromeni 2

ekpromeno 1

ekprotesti 1

ekprovi 7

ekpuŝi 3

ekradii 1

ekrajdi 2

ekraketi 1

ekrakonti 1

ekrano 14

ekrapidi 2

ekravi 1

ekreatenti 1

ekregi 3

ekrememori 1

ekremi 1

ekridegi 2

ekridego 1

ekrideti 14

ekridi 20

ekrido 1

ekrigardeti 1

ekrigardi 10

ekrigardo 4

ekrimarki 2

ekroli 1

ekruĝi 1

ekruli 1

ekruliĝi 3

eks- 1

eksa 3

eksalteti 2

eksalti 11

eksalto 1

eksarestito 1

eksbatalanto 1

ekscii 58

eksciinta 1

eksciinte 3

ekscita 2

ekscitata 1

ekscitegite 1

eksciti 5

ekscitiĝi 8

ekscitiĝinta 2

ekscitiĝo 3

ekscitita 9

ekscitite 2

ekscito 7

eksedzigata 1

eksedziĝi 1

eksedziĝo 1

eksedzino 2

eksenti 15

eksento 2

ekserĉi 2

ekserpenti 1

ekservi 1

eksfavorito 1

eksibli 2

eksidi 19

eksigi 4

eksiĝi 1

eksiĝinta 1

eksilenti 9

eksimili 1

eksimpatii 1

eksingulti 1

ekskaporalo 2

eksklude 4

ekskluziva 2

ekskluzive 3

ekskrapi 1

ekskremento 2

ekskribi 1

ekskribigi 1

ekskui 5

ekskuiĝi 2

ekskuiĝo 1

ekskuo 1

ekskursa 2

ekskursado 1

ekskursanta 1

ekskursante 1

ekskursanto 3

ekskursi 2

ekskurso 8

ekskuzi 1

ekskuzo 1

eksludita 1

eksmoda 2

eksoifi 1

eksonĝo 1

eksoni 18

eksonori 2

eksopiri 1

ekspedi 2

ekspedicia 2

ekspediciano 1

ekspedicio 5

eksperimente 1

eksperimentema 3

eksperimenti 6

eksperimento 15

ekspertizisto 1

eksperto 1

ekspiri 6

ekspirigi 1

ekspl 1

eksplikadi 1

eksplikante 1

ekspliki 5

ekspliko 1

eksplode 3

eksplodejo 1

eksplodema 1

eksplodemo 1

eksplodeti 1

eksplodi 15

eksplodigi 1

eksplodinta 1

eksplodo 10

ekspluatado 2

ekspluatanto 2

ekspolicisto 1

eksponita 4

ekspono 3

eksportado 1

eksportita 1

eksporto 2

ekspozicio 2

ekspresa 1

eksprese 1

ekstarante 1

ekstari 31

ekstaze 1

ekstazi 1

ekstazo 2

ekster 25

ekstera 27

eksteraĵo 7

eksterazia 1

eksterdome 2

ekstere 55

ekstereŭropa 1

eksterhejme 2

eksterlanda 4

eksterlandano 6

eksterlande 2

eksterlando 2

eksterleĝa 1

eksterleĝe 1

ekstermadi 1

ekstermatii 1

ekstermi 17

ekstermiĝi 1

ekstermilo 1

eksterminto 1

ekstermita 1

ekstermo 2

eksternorma 1

ekstero 3

eksterorda 1

eksterordinara 11

eksterordinare 8

eksterrampo 1

eksterstacie 1

ekstertempa 1

ekstertempulo 1

eksterulo 2

ekstervilaĝa 1

ekstra 6

ekstravaganca 2

ekstravaganculo 1

ekstrema 5

ekstreme 3

ekstremkontraŭa 1

ekstremo 4

ekstudi 2

ekstumbli 1

eksusuri 1

eksveni 1

eksvinge 2

eksvingi 3

ekŝajni 2

ekŝalti 2

ekŝanceliĝi 1

ekŝanĝi 1

ekŝategi 1

ekŝati 1

ekŝaŭmi 1

ekŝirmi 1

ekŝprucigi 1

ektagskribi 1

ektamburi 1

ekteno 1

ekterno 1

ekterure 2

ektikli 1

ektime 5

ektimi 17

ektimigita 2

ektimiĝi 1

ektimiĝo 1

ektiminta 3

ektimo 4

ektinti 2

ektiriĝi 2

ektranĉi 1

ektremeti 1

ektremi 16

ektreti 1

ektrinketi 1

ektrinki 1

ektrovi 10

ektu 1

ekturni 2

ektuseti 1

ektusi 3

ektuŝi 4

ektuŝo 5

ekuo 1

ekverki 2

ekveturi 6

ekveturo 1

ekvibri 3

ekvidante 4

ekvidebli 1

ekvidi 64

ekvidiĝi 1

ekvidinte 3

ekvidita 1

ekvido 2

ekvigliĝi 2

ekvilibrigi 1

ekvilibro 2

ekvinoksa 1

ekvivi 1

ekviviĝi 1

ekvojaĝi 3

ekvojaĝo 1

ekvoki 1

ekvoti 1

ekz 1

ekzakte 12

ekzaltita 1

ekzamena 3

ekzamenante 1

ekzameni 5

ekzameno 20

ekzekuta 2

ekzekutada 1

ekzekutado 2

ekzekutato 1

ekzekutigi 3

ekzekutiĝo 1

ekzekutisto 3

ekzekutita 1

ekzekutivo 2

ekzekuto 1

ekzekutonto 1

ekzekutota 1

ekzekutoto 1

ekzekvisto 1

ekzemple 39

ekzemplero 7

ekzemplo 4

ekzemplodona 1

ekzercado 3

ekzercejo 4

ekzerci 3

ekzercita 2

ekzerco 4

ekziato 1

ekzili 9

ekziliĝo 1

ekzilita 2

ekzilo 3

ekzistado 2

ekzistanta 1

ekzisti 92

ekzisto 12

ekzorgi 1

ekzota 1

ekzotika 2

el 1000

elanima 1

elarbare 1

elartikiĝo 1

elasta 2

elaste 1

elbabilaĉi 1

elbalbuti 1

elbatali 1

elbatalita 1

elbati 1

elbusiĝi 1

elbuŝigi 9

elcento 1

elĉerpi 1

elĉerpiĝi 6

elĉerpita 1

elĉerpite 1

eldiraĵo 1

eldiri 8

eldiro 3

eldiveni 1

eldome 1

eldomiĝi 1

eldonado 1

eldonanto 2

eldonejo 2

eldoni 7

eldonisto 1

eldonita 3

eldono 3

eldononta 1

eldorado 1

elefanto 6

eleganta 14

elegantaĵo 1

elegante 6

eleganteco 1

eleganto 1

elegio 1

elektaĵo 1

elektata 1

elekti 50

elektiĝi 1

elektita 6

elektito 3

elekto 8

elektra 21

elektristo 1

elektro 3

elektrodrato 1

elektronika 6

elektronikaĵo 1

elektronikisto 2

elektroniko 1

elektrotabulo 1

elektroteknikisto 1

elementa 3

elemento 7

elephant 1

eletendi 1

elfali 3

elfari 1

elfiltri 2

elfluanta 1

elflugejo 1

elflui 4

elfluo 1

elfo 2

elfonti 1

elformi 1

elformiĝi 1

elfosanta 1

elfosi 10

elfosigi 1

elfosita 1

elfuĝi 1

elfunde 1

elgajni 1

elgisita 1

elgorĝigi 3

elgrunti 1

elguti 1

elĝui 1

elhejmiĝanta 1

elhejmiĝi 2

elhoki 1

eligaĵo 1

eligante 2

eligi 11

eliginta 1

eligita 1

eligota 1

eliĝi 4

eliksiro 2

elimini 1

elinter 2

eliradi 1

eliranta 2

elirante 8

elirebla 1

elirejo 7

eliri 67

elirinta 2

elirinte 2

elirintino 1

eliro 1

elirvojo 2

elita 2

elitaro 1

elito 1

elĵeti 5

elkakigi 1

elkalkulebla 1

elkalkuli 1

elkalkuliĝi 1

elkapigi 1

elkavigita 1

elkodigi 1

elkona 1

elkondukita 1

elkora 6

elkore 1

elkraĉi 1

elkranigi 1

elkreskadi 1

elkreski 9

elkuri 4

ellabori 1

ellasa 1

ellasi 2

ellegi 2

ellerni 10

ellernita 1

elliberiĝi 1

elliftiĝi 1

ellite 1

ellitiĝi 7

elliveri 1

ellogadi 1

elloginte 1

elloĝiĝi 1

elmara 1

elmarŝi 2

elmergiĝante 1

elmetante 1

elmeti 2

elmigri 2

elmigrinto 2

elmontri 1

elmontro 1

elmortaĉi 1

elmortadi 1

elmortinta 1

elmurigi 1

elnombri 1

elokventa 3

elokventeco 2

elokventi 4

elokvento 1

elpafi 1

elpaki 1

elparolebla 1

elparoli 3

elparolita 1

elpaŝi 6

elpeli 7

elpeliĝo 1

elpendita 1

elpensaĵo 1

elpensi 13

elpensinta 1

elpensita 4

elplorinte 1

elpompi 1

elpordiĝi 1

elporti 1

elportita 1

elposteniĝi 1

elpoŝigi 6

elpremi 3

elpreni 17

elpreninte 1

elprofunde 1

elprovi 1

elprovita 1

elprovo 1

elpumpi 1

elpuŝi 1

elrabadi 1

elrabi 4

elrabita 1

elradii 3

elradikigi 1

elradikiĝi 1

elrevigite 1

elreviĝi 3

elrevita 1

elrevito 1

elrigardante 2

elrigardi 4

elrompiĝi 1

elrulinta 1

elruzi 1

elsaltadi 1

elsalti 3

elsarki 1

elsavi 1

elsavo 1

elsendigi 1

elsendita 1

elserĉi 4

elsiblegi 1

elskui 3

elsnufi 1

elsongi 1

elsopirita 1

elsorĉi 1

elspezaĉi 1

elspezi 6

elspezinta 1

elspezinte 1

elspezita 2

elspezo 4

elspiri 6

elspirita 1

elspiro 2

elsputadi 1

elsputi 1

elstara 8

elstaraĵo 1

elstaranta 2

elstare 2

elstari 7

elstarigi 1

elstarigita 1

elstariĝi 2

elsub 1

elsuĉante 1

elsuĉi 5

elŝalti 1

elŝaltiĝi 1

elŝipiĝi 1

elŝirante 1

elŝiri 13

elŝiriĝi 1

elŝirita 1

elŝoveli 1

elŝovi 2

elŝoviĝi 1

elŝpruci 1

elŝteliĝi 1

elŝuti 1

elŝutiĝi 1

eltenebla 1

elteni 14

elterigi 1

eltiradi 1

eltiraĵo 1

eltiri 19

eltirigi 1

eltirinte 1

eltiro 1

eltordi 4

eltranĉeiĝi 1

eltranĉi 7

eltretita 1

eltrinki 3

eltrinkinte 1

eltrinkita 1

eltrovi 12

eltrovinto 2

eltrovita 3

eltrovo 3

elturniĝi 1

eluzebla 1

eluzi 5

eluzita 7

elvagoniĝi 2

elvagoniĝo 1

elvarti 1

elveni 8

elveno 1

elverŝi 1

elverŝiĝi 3

elveturigi 1

elvivi 3

elvojaĝi 1

elvoki 3

elvokive 1

ema 1

emananta 1

embarasa 1

embarasanta 1

embarase 6

embarasego 1

embarasi 6

embarasigi 1

embarasiĝi 2

embarasiĝo 1

embarasita 3

embarasite 6

embaraso 5

emblemo 4

embuska 2

embuski 6

embusko 3

embuskpreta 1

emegi 1

emerita 2

emeritiĝi 4

emeritiĝo 1

emfazanta 1

emfaze 2

emfazi 9

emfazo 2

emi 38

emigi 1

eminenta 18

eminente 1

eminenti 1

eminentularo 1

eminentulo 3

eminentvirta 1

emo 7

emocia 1

emocie 1

emocii 1

emociiga 1

emociiĝi 1

emocio 16

empatio 2

en 3428

en- 1

ena 3

enakcepti 3

enakve 1

enakviĝanta 1

enakviĝi 1

enamiĝi 8

enangulita 1

enaŭta 1

enaŭtigi 1

enaŭtiĝi 1

enbedigante 1

enbuŝigi 3

enciklopedio 9

enciklopedito 1

enĉambra 2

enĉifrita 1

enĉinia 2

endanĝerigi 4

endanĝeriĝi 2

endi 2

endoma 1

endorme 1

endormigi 1

endormiĝeto 1

endormiĝi 12

endormiĝinta 1

ene 10

energia 4

energibilanco 2

energicentralo 1

energie 8

energimaltroiĝado 1

energio 14

energio-elĉerpa 1

energiperdo 1

energiplena 1

energiŝpare 1

enesti 3

enfali 3

enfalilo 1

enfermi 2

enfiltriĝi 1

enflorvazigi 1

enfluginta 1

enfluo 1

enfokusigi 1

enfokusiĝi 1

enfornigo 1

enfosi 3

enfosita 3

enfoso 1

engipsigita 1

engliti 1

engluiĝi 2

engluti 9

engravuri 2

engrunda 1

enhavata 1

enhavi 15

enhavo 13

enhavoplena 1

enhavriĉa 1

enhejma 1

enhejmiginta 1

enhospitaligita 1

enigi 4

enigma 7

enigmiĝi 1

enigmo 4

eniĝi 4

eniĝo 1

enira 2

eniradi 1

eniranta 3

enirante 1

eniranto 1

enireja 2

enirejo 12

eniri 81

enirigi 3

enirinta 1

enirinto 1

eniro 4

enironto 1

enirpago 2

enirpermesilo 1

enirpermeso 1

enirpordo 1

enirrajtiga 1

enirvizo 4

enjugi 1

enĵeti 2

enkadraĵo 1

enkadrigi 1

enkadriĝi 1

enkalkuli 1

enkapiĝi 1

enkarcerigenda 1

enkarcerigi 3

enkarcerigita 1

enkarceriĝi 1

enkarniĝinta 2

enkasigi 1

enkaŝi 1

enkaŭ 1

enketa 1

enketi 2

enketilo 1

enketo 4

enklavo 1

enkonduka 2

enkonduki 9

enkondukiĝi 2

enkondukita 1

enkonduko 5

enkorpiĝi 1

enkorpiĝo 1

enkotiĝi 1

enkroĉiĝi 1

enkuregi 2

enkuri 1

enlanda 5

enlasi 5

enlaso 2

enliftigi 1

enlite 2

enlitiĝi 7

enloĝanto 3

enloĝi 4

enloĝigi 1

enloĝiĝi 2

enloĝiĝo 1

enmane 4

enmanigante 1

enmanigi 2

enmarŝi 3

enmemorigi 2

enmense 1

enmergiĝi 2

enmeti 11

enmetigi 1

enmetita 1

enmigra 2

enmigrinto 1

enmiksiĝi 3

enmiksita 1

enmilitigi 1

enmuntita 1

enmura 1

enmurigita 1

enorbitigi 2

enorde 1

enorma 1

enormi 1

enpaki 5

enpakinte 1

enpaŝi 13

enpenetrante 1

enpenetri 2

enpenetro 1

enpense 1

enpensiĝante 1

enpensiĝi 7

enpensiĝinte 2

enpiki 1

enplastita 1

enporti 5

enposteniĝi 1

enposteniĝo 1

enpoŝigi 1

enpreminte 1

enprofundiĝinta 1

enpuŝi 1

enpuŝiĝi 1

enradikiĝi 1

enradikiĝinta 2

enrampi 2

enrangiginta 1

enreviĝi 1

enrigardebla 1

enrigardi 2

enrompi 1

enruli 1

enrulseĝiĝi 1

ensakigi 3

ensaltadi 1

ensalti 2

ensalto 1

enscenigita 1

ensema 1

ensemado 1

ensendi 2

ensidi 1

enskribi 5

ensorbi 4

ensorĉi 1

enspacigita 1

enspezi 2

enspezo 3

enspiri 6

enspirinta 1

enstaligebla 1

ensuĉi 1

ensuĉo 1

enŝalti 1

enŝipigita 1

enŝipiĝi 1

enŝlosigi 1

enŝlosita 2

enŝova 1

enŝovi 3

enŝoviĝi 2

enŝteliĝi 4

enŝutiĝi 1

enteni 12

entere 1

enterigi 5

enterigita 1

enterigo 6

enterigota 1

enterpreno 1

entiri 1

entombiga 2

entombigi 3

entombiginta 1

entombigo 5

entordi 1

entreprema 1

entreprena 3

entreprenaro 1

entreprenema 3

entreprenetisto 1

entrepreni 5

entrepreno 14

entroti 1

entrudi 1

entrudiĝo 1

enturni 2

entute 39

entuziasma 5

entuziasme 7

entuziasmega 1

entuziasmi 1

entuziasmigante 1

entuziasmigi 2

entuziasmiĝi 7

entuziasmo 4

enua 1

enuaĉi 1

enue 3

enui 11

enuiga 6

enuigi 1

enuiĝi 1

enuiĝo 1

enuinta 1

enulo 1

enuo 8

envagoniĝi 1

envanda 1

envenanta 1

enveni 22

envenigi 1

enveninto 1

enverŝadi 1

enverŝi 4

enveturi 1

envia 2

enviante 2

envianto 1

envicigi 1

enviciginta 1

envieme 1

envii 10

enviigi 1

enviinda 3

envio 8

envoki 2

envolvi 2

envolviĝi 1

envulti 1

envulto 2

epaminondo 3

epidemio 4

epikanta 1

epilepsio 1

episkopa 1

episkopo 1

epitafo 1

epiteto 3

epoko 26

epoko-- 1

epopeo 1

erao 1

erara 4

erardoktrino 4

erare 2

erarema 2

erari 27

erarigi 1

eraro 16

erarvagado 1

erarvaganta 5

erarvaginto 2

erekti 1

eritrea 1

ermitiĝi 1

ermito 1

ero 11

erotika 3

erotiko 1

erupcii 2

escepta 1

escepte 6

escepto 3

esceptokaze 1

esenca 5

esence 9

esenco 7

esencpura 1

eseo 1

eskadro 1

eskapejo 1

eskapi 14

eskapigi 1

eskapinta 1

eskapinto 1

eskapo 4

eskimo 3

eskorti 1

eskorto 1

eskvizita 1

esperado 1

esperanta 19

esperante 10

esperantigi 3

esperantista 10

esperantisteco 1

esperantisti 1

esperantistino 3

esperantisto 32

esperantlingve 1

esperanto 40

esperanto-afero 1

esperanto-asocio 3

esperanto-fako 1

esperanto-federacio 1

esperanto-gazeto 1

esperanto-grupo 1

esperanto-instruisto 2

esperanto-junularo 1

esperanto-kapablo 1

esperanto-klaso 1

esperanto-klubo 2

esperanto-kurso 1

esperanto-litera 1

esperanto-movado 4

esperanto-muzeo 1

esperanto-poemo 1

esperanto-renkontiĝejo 1

esperanto-rubriko 1

esperantokurso 1

esperantoleciono 1

esperantuja 6

esperantujano 1

esperantujo 3

esperantumi 1

esperdona 1

espereble 17

esperi 40

esperiga 1

esperige 1

esperigi 3

esperindaĵo 1

espero 41

esperoĉeno 1

esperoplena 1

esperplena 2

esperplene 3

esperpleno 1

esplora 2

esploradi 1

esplorado 5

esplore 2

esploreme 1

esplorgvati 1

esplori 25

esploristo 3

esplorita 1

esplorkampo 1

esploro 3

esplorstipendio 1

esprimado 1

esprimante 1

esprimi 28

esprimiva 2

esprimmaniero 2

esprimo 13

esprimplena 1

esprimpova 1

establejo 2

establiĝi 1

estadi 4

estado 1

estaĵo 15

estanta 2

estante 5

estanteco 1

estanto 1

estetike 1

esti 4835

estia 1

estie 1

estigi 9

estiĝanta 1

estiĝanti 1

estiĝi 30

estiĝo 1

estimanto 2

estimata 14

estimi 9

estiminda 1

estimo 6

estingi 5

estingiĝi 13

estingiĝinta 1

estingita 1

estinta 3

estinte 2

estinti 2

esto 1

estonta 20

estontatempe 1

estonte 3

estonteco 20

estonto 9

estontofako 1

estra 1

estrarano 1

estraro 5

estri 7

estrino 8

estro 27

estrulo 2

estulo 1

eŝafodo 1

eta 109

etaĝa 1

etaĝero 3

etaĝo 23

etapo 1

etato 1

etbieno 1

etendante 1

etendebla 1

etendi 30

etendigi 1

etendiĝi 13

etendiĝinta 2

etendita 9

etereca 1

eterna 33

eterne 5

eterneco 4

eterneterne 1

eterni 1

eternigi 2

eterno 3

eternulo 19

eternvalida 6

eternvivigi 1

eteta 1

etetfluete 1

etfingro 3

eti 1

etikedo 2

etiketo 2

etimologio 1

etimologo 1

etiopa 1

etmuskola 1

etna 2

etno 4

etnografia 1

etnologio 3

etnologo 1

etosmuziko 2

etoso 17

etpaŝe 1

etsignifa 1

etsuferi 1

etularo 1

etulino 3

etulo 13

eugenika 1

eŭro 1

eŭropa 13

eŭropano 19

eŭrope 16

eŭropo 2

eŭropodevena 1

eŭropstila 1

evakui 1

evangelia 1

evangeliisto 2

evento 19

eventuala 11

eventualaĵo 1

eventuale 6

evidenta 7

evidente 90

evidenteco 1

evidentega 1

evidenti 2

evidentigi 2

evidentiĝi 9

evidento 1

evitadi 1

evitante 1

evitata 1

evitebla 1

eviteme 1

evitemo 1

eviti 47

evitigi 1

evito 2

evoluhelpa 1

evolui 4

evoluigi 1

evoluiĝi 2

evoluinta 2

evoluo 4

ezofago 1

ezopa 1

f 1

f-ino 15

fabela 3

fabele 2

fabeli 1

fabelo 12

fabeloza 1

fabelpoeto 1

fabmanĝado 1

fabo 2

fabrikado 1

fabrikanto 3

fabrikego 2

fabriki 6

fabrikita 1

fabriko 13

fabrikposedanto 1

facila 17

facilanime 1

facile 59

faciligi 4

faciliĝo 1

faco 1

fadeneto 1

fadenfliki 1

fadeno 7

fadenpupo 1

faeaono 1

fagoglano 1

fajfi 4

fajfilo 4

fajfinstrumento 1

fajlado 1

fajna 3

fajno 1

fajnulino 1

fajra 3

fajranta 1

fajre-ruĝa 1

fajreca 1

fajrejo 1

fajreniri 1

fajreranta 2

fajrero 2

fajrigado 1

fajrigi 2

fajrigilo 1

fajro 33

fajrobrigado 2

fajrodetruita 1

fajrokurteno 1

fajroplena 1

fajroŝtono 1

fajrujo 1

faka 2

fakaro 1

faketo 1

fakgazeto 1

fakira 1

fakklereco 1

faklerta 1

faklibro 2

fako 14

fakopinio 2

faksa 1

fakscie 4

fakscienculo 1

fakscio 1

faksi 5

faksilo 2

faksimilo 1

faksinta 1

faksmaŝine 1

fakso 1

fakta 2

fakte 111

fakto 42

faktorio 2

fakturo 4

fakuliĝi 1

fakulo 1

fakultata 1

fakultato 1

fakvorto 1

faladi 2

falakvo 1

falanta 5

falbalo 1

falĉilo 1

faldante 1

faldebla 1

faldeto 2

faldita 1

faldtabulo 1

falegi 1

faletadante 2

faletante 1

faleti 2

faleto 2

fali 86

faligi 16

faligo 1

falinta 7

falinte 2

falo 6

falpuŝiĝi 1

falsa 16

falseco 3

falsi 3

falsidiĝi 1

falsigo 1

falsita 1

falsometro 8

faltimo 1

faltplena 1

fama 29

famega 3

famekonata 2

fameta 1

fami 1

famiĝi 1

famiĝinta 1

familia 23

familianaro 1

familiano 22

familiara 5

familiareco 1

familie 1

familifondinto 1

familio 126

familo 2

famkonata 2

famo 9

famulo 2

fanatiki 1

fanatismo 2

fandante 1

fandi 2

fandiĝi 2

fandita 1

fanfaronadi 1

fanfaronado 1

fanfaronaĵo 1

fanfaroni 6

fanko 1

fantasta 1

fantastaĵo 1

fantastika 1

fantazia 2

fantaziaĵo 3

fantaziante 1

fantazie 1

fantazii 1

fantaziigi 1

fantazio 13

fantoma 2

fantomadi 1

fantome 1

fantomeca 2

fantomforma 2

fantomo 28

fantomtretita 2

fantomvizita 1

far 3

faraĉo 1

faradi 1

faraĵo 1

faranta 1

farante 3

faraona 10

faraono 13

farata 1

farbi 1

farbo 3

farĉita 2

fare 7

farenda 2

farendaĵo 2

fari 455

farigi 3

fariĝante 1

fariĝi 135

fariĝinta 1

fariĝonta 1

farinda 1

farinta 2

farinte 2

fariŝi 1

farita 25

farite 1

farmacia 1

farmi 1

farmo 2

faro 12

faronta 1

farota 2

farotaĵo 2

farso 2

farti 10

farun-vendisto 1

farunaĵo 1

faruno 16

farunvendisto 1

fasado 9

fascinate 1

fascinita 1

faskaro 1

fasko 6

fasti 1

fasto 1

faŝismo 1

faŝistaro 1

fatala 11

fatale 2

fatalhoro 1

fatalo 7

fatamorgano 1

fato 1

fatraso 1

faŭkego 1

faŭki 1

faŭko 7

faŭkonyi 1

fava 3

favora 7

favorata 2

favorato 2

favori 3

favoriteco 1

favorito 2

favoro 9

fazo 3

febla 1

feble 1

feblega 1

febra 1

febre 2

febri 1

febro 3

februaro 2

feĉulo 1

federacia 1

federacii 1

federacio 6

federaciulo 1

feineto 2

feino 1

fek 1

fekaĵpuriga 1

feko 1

fekpekulo 1

fekunda 2

fekundiga 1

fekundigi 2

fekundo 1

fela 2

felaĵo 1

feliĉa 56

feliĉe 45

feliĉega 2

feliĉi 4

feliĉiga 3

feliĉigi 8

feliĉkore 1

feliĉo 55

feliĉulo 1

felmuro 1

felo 14

felpantalono 1

felsaka 1

felskalpa 1

feltskribilo 1

feltuŝiĝo 1

femalo 1

femina 3

femineco 4

femuro 3

fendego 8

fendeto 4

fendforma 1

fendi 1

fendo 5

fenestreto 4

fenestro 88

fenestrokovrilo 1

fenestrotabulo 1

fenestrotenilo 1

fenicia 2

fenina 1

fenolo 1

fenolulino 1

fenomeno 7

fentestro 1

fera 7

feraĵo 1

ferdeko 2

ferfandejo 1

ferfluo 1

fergisado 3

fergisejo 2

feria 6

feriado 4

ferianta 3

ferianto 1

feriareto 2

feridato 1

ferie 1

ferieto 1

ferii 2

ferio 8

ferlatiso 1

ferma 1

fermante 1

fermi 37

fermiĝanta 1

fermiĝi 9

fermilo 1

ferminaĵo 1

ferminte 1

fermita 19

fermo 1

fernajlo 1

fero 10

feroa 2

feroca 1

ferpeco 1

ferringo 1

fersulfido 1

fervoja 4

fervojisto 1

fervojo 2

fervora 3

fervoranta 1

fervore 7

fervori 3

fervoro 2

festa 2

festadi 1

festenanta 2

festeni 7

festeno 12

festi 10

festivalo 3

festmanĝaĵo 1

festo 32

festotago 5

festparolo 1

festrompanta 1

festvestita 1

fetora 1

fetoro 1

fi 6

fia 11

fiaĉulo 1

fiago 2

fiaĵo 1

fianĉiĝi 1

fianĉiĝo 1

fianĉiniĝo 1

fianĉino 7

fianĉkandidato 1

fianĉo 9

fianekdoto 1

fiaske 1

fiaski 3

fiaskigi 2

fiaskinta 1

fiasknoto 2

fiasko 4

fibesto 1

fida 1

fidante 1

fidela 18

fidele 4

fideleco 2

fidelĵuro 1

fidelo 1

fidema 1

fidemo 2

fidi 20

fidinda 6

fidinde 1

fido 4

fie 2

fiedulo 1

fiejo 1

fiera 13

fiere 12

fiereco 5

fieremo 1

fiereti 1

fieri 15

fiero 1

fifama 2

figa 1

figarbo 3

figo 1

figureto 1

figuri 3

figurita 1

figuro 40

fikado 1

fikanta 1

fikaraktero 1

fikato 1

fikciaĵo 3

fikcie 1

fikcii 1

fikcio 2

fiki 1

fikolora 1

fiksa 8

fiksante 1

fikse 6

fiksfrostiĝo 1

fiksi 7

fiksideo 2

fiksiĝi 6

fiksinta 1

fiksinte 2

fiksita 9

fikso 1

fiksokule 1

fiksrigardi 4

fiktiva 3

fiktivo 1

file 1

fileto 16

filiestro 2

filigrano 1

filineto 7

filinhava 2

filino 67

filio 2

filmo 24

filmomontrado 1

filo 131

filologo 2

filozofadi 1

filozofi 1

filozofia 2

filozofiado 1

filozofie 1

filozofio 10

filozofiumado 1

filozofo 13

filtra 1

fina 8

finaĵo 3

financa 1

financo 1

finante 1

finaranĝo 1

finaŭskulti 1

finbruli 1

findecidi 1

fine 195

finegoco 1

finfari 3

finfarite 1

finfine 49

fingre 1

fingreto 1

fingri 1

fingro 40

fingromontradi 1

fingromontrante 2

fingromontri 8

fingropinto 1

fingrosta 1

fingrumata 1

fingrumi 1

fini 43

finigi 1

finiĝi 39

finiĝinta 1

fininta 3

fininte 2

finita 7

finkalkule 1

finkonstruita 1

finkonvinki 1

finlegi 2

finlerni 2

finlerninta 1

finludi 1

finmanĝi 1

finmanĝinte 1

finna 1

finne 1

finnino 1

finnlanda 1

fino 75

finpagi 1

finparolinte 1

finpekli 1

finpensi 1

finpereo 1

finpreparita 1

finpruvi 1

finpunkto 1

finstudo 1

fintrinki 1

finvenki 1

finvestado 1

finvokala 1

fipanjo 1

fipenso 1

fipraktikaĵo 1

firifuzo 1

firma 12

firmaĵo 1

firmamento 6

firmao 11

firme 21

firmeco 2

firmigi 2

firmigo 1

firmiĝi 1

firmiĝo 1

firmo 3

firmoŝildo 1

firmpaŝe 1

fiŝada 1

fiŝaĵo 1

fiŝarabo 1

fiŝarano 1

fiŝbobeno 1

fiŝece 1

fiŝerco 1

fiŝeto 1

fiŝhoko 3

fiŝi 5

fiŝiro 1

fiŝista 3

fiŝisto 2

fiŝkapta 1

fiŝkaptado 2

fiŝkaptanto 1

fiŝkapti 3

fiŝkaptilo 1

fiŝkaptisto 2

fiŝkastelo 1

fiŝkorpo 1

fiŝo 29

fiŝokula 2

fiŝokuli 1

fiŝsezono 2

fiŝspecio 1

fiŝvergo 1

fiŝviando 1

fiŝvosto 1

fiulo 5

fivirino 1

fivorto 2

fizika 9

fizikado 1

fizike 4

fizikinstruisto 2

fizikisto 1

fiziko 1

fizionomio 1

fjorda 1

fjordo 1

flago 7

flagra 1

flagretanta 1

flagreti 1

flagri 2

flagsignalo 1

flako 1

flakoneto 1

flakonforma 1

flakono 6

flama 1

flamema 1

flamemo 1

flameto 1

flamfulmo 1

flamiga 2

flamiganta 1

flamiĝi 1

flamo 24

flamruĝa 1

flanelĉemizeto 1

flanka 12

flanke 22

flankenigi 2

flankeniri 1

flankenpaŝi 1

flankensalti 1

flankenturni 2

flankenvojiĝi 1

flankfenestro 1

flankkavo 3

flanklinio 1

flanko 67

flankstrato 1

flankteme 1

flanktrako 1

flankvojeto 1

flankvojo 2

flaranta 1

flarante 1

flarebla 1

flari 14

flaro 1

flarsenso 1

flata 1

flatado 2

flataĵo 1

flate 1

flatema 1

flatintriganto 1

flatita 1

flava 11

flavbeka 2

flave 2

flaveco 1

flaveta 1

flavi 1

flaviĝi 3

flaviĝinta 1

flavo 1

flavruĝa 1

flegi 7

flegistino 4

flegita 1

flegma 2

flegme 1

fleksadi 1

fleksebla 2

flektiĝema 1

flikaĵo 3

flirtado 1

flirtanta 1

flirtante 1

flirtema 1

flirti 4

flirtigi 2

flirto 1

flora 4

floradi 4

florado 10

floranta 2

floraranĝo 1

florbeda 1

florbedo 3

florbukedo 4

flordometo 1

florejo 1

floreta 1

floreto 6

florgirlando 1

florĝardeno 3

flori 10

floriĝanta 1

florinta 1

floristo 1

florkapeto 1

florkroni 1

florkrono 3

flormendinto 1

floro 36

flororiĉa 1

florriĉa 1

florvazeto 1

florvendejo 1

flosante 1

flosi 9

fluanta 2

flue 4

fluejo 1

flueti 2

fluga 1

flugada 1

flugadi 6

flugado 6

flugaĵo 1

fluganta 14

flugarko 1

flugbesto 1

flugbileto 2

flugcirklo 1

fluge 1

flugegi 1

flugero 1

flugeti 1

flughavena 3

flughaveno 11

flugi 36

flugila 2

flugilante 1

flugilara 1

flugilaro 3

flugilhava 1

flugilo 10

flugintaro 1

fluginto 1

flugkampa 1

flugkapablo 1

flugkompania 1

fluglegi 1

fluglernejo 1

fluglerto 1

flugmanovro 1

flugmaŝina 2

flugmaŝino 2

flugmisio 1

flugo 9

flugokampo 1

flugonta 1

flugpova 1

flugpovo 1

flugprepara 1

flugsono 1

flugstreko 1

flugŝvebi 1

flugtrejnistino 3

flui 14

fluidaĵo 2

fluido 1

fluidumo 5

fluo 7

fluoreski 1

fluso 1

flustradi 3

flustrado 1

flustrante 2

flustrata 1

flustravoĉe 1

flustre 6

flustreti 2

flustri 32

flustrita 1

flustro 5

flustrotono 1

flutista 1

flutmuziko 1

fluto 2

foiraktoraĉo 1

foireca 1

foiro 8

foirvendisto 1

foja 2

foje 114

foje-foje 1

fojfoje 10

fojnejo 5

fojno 2

fojo 69

fokfelo 1

fokgraso 1

fokjako 1

fokkuŝejo 1

foko 3

fokusdistanca 1

fole 1

foliaro 5

folieto 1

foliflirto 1

folio 37

foliplena 1

foliriĉa 1

foliumadi 1

foliumante 1

foliumi 4

folklora 4

folkloro 3

folvelki 2

fona 2

fondado 1

fondi 5

fondinto 4

fondita 1

fone 2

fonetikisto 1

fono 5

fonografo 4

fontano 1

fonti 2

fonto 17

fontoplumo 1

fontovejno 2

for 95

fora 25

forambli 1

forbalaanta 1

forbalai 2

forbalaita 1

forbati 3

forbombardita 1

forbrosi 3

forbrulata 1

forbruli 10

forbruligi 12

forbuĉi 2

forbuĉigi 1

forcedi 1

forcepso 2

forcinta 1

forĉasi 1

fordetruita 1

fordoni 5

fore 17

forestanta 1

foresti 9

forestinta 1

foresto 6

forfali 2

forfalo 1

forfikita 1

forflugi 7

forflugigi 1

forflugo 2

forflui 2

forfrapiĝi 1

forfuĝi 3

forfumi 1

forgesante 2

forgesati 1

forgesema 1

forgeseti 1

forgesi 94

forgesigi 3

forgesiĝi 1

forgesiĝo 1

forgesinda 1

forgesinta 2

forgesinte 1

forgesita 12

forgeso 4

forgliti 2

forgluti 2

forgrati 1

forĝejo 1

forĝita 1

forhaki 1

fori 3

forigante 1

forigi 11

forigita 1

foriĝi 4

foriĝinta 1

forinto 7

foriranta 1

forirante 1

foriri 87

foririnte 1

foriro 7

forironte 1

forironto 1

forĵeti 7

forĵetinda 3

forĵetinte 1

forĵetita 3

forkanti 1

forkapti 1

forko 3

forkokapa 1

forkonduki 4

forkonsumita 1

forkonvinki 1

forkrabli 1

forkuranta 1

forkuri 27

forkuro 1

forkuronti 1

forlasante 2

forlasi 65

forlasinta 3

forlasinte 1

forlasita 3

forleki 1

forlogi 1

forlogiĝi 1

formacie 1

formacio 1

formala 1

formalaĵo 2

formalaperinta 1

formanĝegi 2

formanĝi 14

formanĝinta 1

formarŝi 6

formato 1

formeti 4

formi 8

formigi 1

formigri 1

formiĝi 5

formika 2

formikejo 1

formiko 11

formo 21

formordi 1

formorta 3

formorte 1

formorti 3

formovi 2

formularo 3

formuli 4

formulita 1

formulo 14

formulplena 1

forna 1

forneto 8

forno 29

fornogrupo 1

fornotipo 1

foro 2

foroferi 1

forpasi 14

forpasinta 2

forpasinto 2

forpaso 4

forpaŝi 2

forpelanto 1

forpelata 1

forpeli 21

forpelinti 1

forpelita 2

forpermesita 1

forpinĉi 1

forpisigi 1

forportate 1

forporti 14

forportigi 1

forportita 1

forprenante 1

forpreni 16

forprenita 2

forpromeni 1

forpuŝe 1

forpuŝi 4

forrabi 8

forrajdi 1

forredakti 1

forsalteti 1

forsaltinta 1

forsekigi 1

forsendi 2

forskui 4

forsoni 3

forstreko 1

forŝakri 1

forŝiri 2

forŝovi 4

forŝteli 5

forta 87

fortanĉi 1

forte 73

forteckonkursi 1

fortega 6

fortege 1

fortego 1

fortegulo 1

forti 2

fortigi 4

fortigo 1

fortiĝi 3

fortiĝinta 1

fortika 17

fortikaĵo 8

fortikstatura 1

fortikulo 1

fortimiga 1

fortiri 4

fortiriĝi 2

fortmuela 2

forto 42

fortostreĉo 6

fortranĉi 2

fortranĉita 1

fortrenante 1

fortreni 2

fortrenita 1

fortreti 1

fortrinki 1

fortroti 1

fortstatura 2

fortulo 3

fortuno 2

forturnante 1

forturni 4

forturnigi 1

forturniĝi 2

forumo 1

foruzita 1

forvagado 1

forvagi 1

forvaginta 1

forvago 1

forvaporiĝi 1

forvaporiĝinta 2

forvaporiĝinte 1

forvelinta 1

forvelki 4

forvelko 2

forverŝi 1

forveturi 10

forveturigi 2

forveturo 1

forviŝi 6

forviŝiĝi 1

forvojaĝi 1

forvojaĝinta 1

forvojaĝo 1

fosado 3

fosaĵo 3

fosforeski 1

fosfrapi 1

fosi 15

fosilia 1

fosilo 6

fosisto 1

foso 2

fostego 1

fotadi 1

fotado 1

fotelo 14

fothalto 1

foti 12

fotilarujo 1

fotilo 5

fotisto 10

foto 36

fotoalbumo 1

fotoaparata 1

fotoaparato 5

fotobrillumo 1

fotobutiko 1

fotografada 1

fotografado 1

fotografaĵo 1

fotografi 1

fotografia 2

fotografiisto 1

fotografio 3

fraĉjo 1

fraga 2

fragfolio 1

fragila 3

fragmente 1

fragmento 3

frago 2

frajo 2

frakasante 2

frakasi 14

frakasiĝi 2

frakasiĝo 1

frakasita 11

frakciano 1

frakcio 1

frambo 1

frambovino 1

framo 1

franc- 1

franca 53

francaĵo 1

france 6

franceca 2

francece 2

francigi 1

franciĝo 1

francio 1

franciskana 3

franciskano 1

franclingva 1

franclingve 1

franco 14

francstile 1

francujo 1

franda 1

frandaĵo 3

frandi 2

franko 1

frapadi 1

frapanta 1

frapante 1

frape 2

frapebliĝi 1

frapega 1

frapegi 3

frapetadi 2

frapeti 3

frapeto 3

frapfermi 1

frapi 34

frapiĝi 2

frapinta 1

frapinte 1

frapite 1

frapĵeti 1

frapo 13

frapsoni 1

frata 3

frataĉo 1

fratame 1

fratamo 3

fratanimo 1

frataro 5

frate 1

frateca 5

fratece 3

frateco 5

frateto 6

fratiĝi 1

fratina 2

fratineto 9

fratino 40

fratmurdo 1

frato 92

fraŭla 2

fraŭleca 1

fraŭlino 35

fraŭlo 9

frazeto 1

frazi 1

frazo 38

frazolibreto 1

frekventi 3

fremda 47

fremdeca 1

fremdeco 1

fremdiga 1

fremdiĝo 1

fremdlanda 3

fremdlandano 1

fremdlande 2

fremdlando 1

fremdlingva 2

fremdlokano 1

fremdo 1

fremdujo 1

fremdularo 1

fremdulo 41

freneza 28

freneze 10

frenezega 1

frenezetaĵo 1

frenezi 2

freneziga 1

freneziĝi 10

freneziĝinta 1

freneziĝo 5

frenezo 5

frenezrapide 1

frenezulejo 1

frenezulino 1

frenezulo 9

frenezumi 1

fresko 1

freŝa 22

freŝdate 1

freŝe 3

freŝeco 2

freŝega 1

freŝigi 2

freŝverda 1

frida 4

frideco 2

fridi 2

frido 4

fridsanga 1

fridsange 1

fridujo 4

fripona 4

friponaĵo 1

friponego 1

fripono 19

friska 4

frisketa 1

frisko 1

fritiĝi 1

fritita 2

frivola 2

frivole 1

frivolulo 1

frizadi 1

frizaĵo 3

frizisto 1

frizita 1

fromaĝa 1

fromaĝo 6

fronta 1

fronte 3

frontgazeto 1

fronti 6

fronto 7

frontrada 1

frost 1

frosta 7

frostanta 1

frosti 2

frostiĝanta 1

frostiĝi 1

frostiĝo 2

frostinta 1

frosto 4

frostotremante 1

frostotremo 1

frostsezona 1

froteti 3

froti 10

frotiĝi 1

frotiĝo 1

frua 17

fruaŭtune 1

frue 41

fruega 1

frufrua 1

fruktarbo 1

fruktedoni 1

frukti 2

fruktigi 1

frukto 39

fruktodona 2

fruktoĝardeno 5

fruktoplena 1

frumatena 1

frumatene 8

frunteto 1

fruntfrapi 1

frunto 46

fruoktobra 1

frustraciiĝi 1

frustracio 1

frutempe 1

ftiza 1

ftiziĝo 2

fuelo 1

fuĝante 1

fuĝe 2

fuĝemiga 1

fuĝi 25

fuĝinta 3

fuĝinto 1

fuĝls 1

fuĝo 4

fuko 2

fukveziko 1

fulardo 4

fulga 1

fuliko 1

fulma 2

fulmado 1

fulmanta 1

fulmbrilo 1

fulme 3

fulmi 2

fulmlampo 2

fulmo 37

fulmookazintaĵo 1

fulmosago 1

fulmotondro 1

fulmrapide 4

fuma 2

fumadi 1

fumaĵi 1

fumblovo 1

fumcirkleto 1

fumeto 1

fumi 20

fumita 1

fumkolono 1

fumlinio 1

fumloko 1

fummontaro 1

fumnubo 1

fumo 8

fumtubego 5

fumtubo 4

fumvagono 1

fundamenta 3

fundamenteco 1

fundamentiĝi 1

fundamentisto 1

fundamento 17

funde 6

fundo 13

funebra 4

funebraĵo 1

funebranta 1

funebrantaro 1

funebre 1

funebri 2

funebro 3

fungo 1

funkciado 1

funkcianta 1

funkcieti 1

funkcii 29

funkciigi 7

funkciigo 1

funkcio 2

funkciopreta 1

funkciulo 4

funte 1

funto 7

furioza 6

furioze 10

furiozi 13

furioziga 1

furioziĝi 1

furioziĝinta 1

furiozo 2

furore 1

furori 1

furoro 2

fusilo 5

fuŝa 2

fuŝeti 1

fuŝi 5

fuŝinta 1

fuŝirante 1

fuŝita 2

fuŝmiksiĝi 1

fuŝo 1

fuŝprodukti 1

fuŝulo 1

fuŝzumi 1

futbala 5

futbalisto 1

fute 1

futuro 5

fuziiĝi 1

gadesa 1

gagaro 1

gagate 1

gaja 27

gaje 17

gajeco 5

gaji 4

gajiga 2

gajigi 2

gajiĝi 1

gajmiena 1

gajnanta 1

gajnanto 5

gajni 36

gajninta 2

gajno 6

gajnota 1

gajularo 1

galaksio 2

galimatio 2

galope 1

galopi 2

galopigi 1

galvesto 1

gambo 5

gamo 1

ganaa 2

ganaano 4

gangliono 1

gangstera 1

ganto 7

gantujo 1

gapado 1

gapanta 1

gape 2

gapi 22

garaĝo 3

garaĝpordo 1

garantianta 1

garantii 2

garantiita 1

garantiulo 5

gardadi 2

gardado 1

gardanĝelo 2

gardanta 3

gardante 2

gardanto 15

gardata 6

garde 1

gardema 1

garderobo 1

gardi 33

gardista 1

gardistaro 1

gardistino 1

gardisto 14

gardita 1

gardoknabo 2

gardostaranta 1

gardostaranto 2

gardostare 1

gardostari 4

gargara 1

gargarado 1

gasbremsi 1

gasdistribua 1

gaseksplodo 1

gasfluado 1

gasfluo 5

gaskondukilo 1

gaskraneto 1

gaskrano 3

gaskuirileto 1

gaso 27

gaspedalo 1

gaspremo 1

gaspreterflua 1

gassistemo 2

gastado 1

gastama 2

gastaro 1

gastejo 2

gasti 4

gastiganta 1

gastiganto 2

gastigata 1

gastigi 1

gastigonta 1

gasto 41

gastogeno 1

gastrenterologo 1

gastubaro 1

gastubo 3

gasujo 2

gasumito 1

gasuzino 2

gazalo 1

gazeto 28

gea 1

geamiko 7

geavo 2

gebubaĉo 1

gedio 1

geedza 3

geedzeco 4

geedziĝa 2

geedziĝi 6

geedziĝo 4

geedziĝoceremonio 1

geedzo 7

geesperantisto 1

gefianĉo 2

gefilo 12

gefrateto 1

gefrato 7

geiger-nombrilo 1

geiĝi 2

geiĝo 2

geinfano 1

geinstruisto 1

geja 2

gejo 4

gejofobo 1

gejudo 2

gejunulo 17

gekato 1

geknabo 3

gekolego 1

gekonato 1

gekoro 1

gekuzo 3

gelatiniĝinta 1

gemaljunulo 2

gemoŝto 2

genajbaro 1

genaskito 1

genciano 6

geneparo 1

genepo 2

generacio 16

generalina 1

generalino 1

generalo 21

generi 2

generilo 1

generinto 1

genero 1

generonto 1

generprocezo 1

genevo 1

genezo 6

genia 8

geninĝenierita 1

genio 4

genista 1

genisto 1

genocido 4

genokto 1

genta 1

gento 18

genualta 1

genufali 1

genuflekse 1

genufleksi 1

genui 2

genuiĝi 3

genuo 14

geografia 3

geografiisto 1

geografio 3

geometia 1

geometria 13

geometrio 2

georfo 1

gepatra 12

gepatrjo 1

gepatro 64

geprinco 2

gereĝo 2

germana 46

germane 5

germaneco 1

germaneska 1

germanini 1

germanlingva 2

germano 49

germanujo 1

gesamideano 1

gesinjora 1

gesinjoro 13

gesklavo 1

gestado 1

gestanta 1

gestante 1

gesti 5

gesto 22

gestudento 3

gevendisto 1

gevidviĝi 1

gi 1

giĉeto 6

giganta 16

giganto 56

gigantopiteko 1

gigantoŝtuparo 1

gigantula 1

gigantulo 1

gimnazia 5

gimnazianino 1

gimnaziano 1

gimnazio 5

giri 1

girlando 1

giro 2

gisa 1

gisado 1

gisi 3

gisita 1

gitaro 8

glacia 6

glaciaĵo 2

glacie 5

glaciego 1

glaciepoko 1

glaciigi 1

glaciiĝi 1

glacio 7

glacipeco 1

glaciplena 1

glacitranĉa 1

glacivendisto 1

gladado 1

gladi 1

gladiatoro 4

gladileto 1

gladkaresi 1

glasego 1

glaseto 4

glaskvinono 1

glaso 40

glastinto 1

glata 10

glataĵo 1

glate 4

glatega 1

glateja 1

glatejfunda 1

glatejo 6

glatejsurfaco 1

glatglitiga 1

glathaŭta 1

glatigi 1

glatiĝi 1

glavbuĉi 2

glavdenta 5

glavego 1

glavo 10

glavosvingo 1

glimado 1

glimi 1

glisvojo 1

glita 2

glitadi 1

glitado 1

glitante 1

gliti 7

glitigi 1

glitigo 1

glitpordo 1

glitumi 1

glitveturilfaristo 1

glitveturilo 6

globa 2

globetaro 1

globeto 1

globforma 2

globo 3

glora 8

gloravida 2

gloravide 1

gloravido 1

glorkanto 1

gloro 22

glorplene 1

gluglante 1

gluiĝa 1

gluiĝi 3

gluita 1

glukozunuo 9

glumarko 2

glutado 1

gluteo 5

gluti 7

gluto 4

gnomo 2

golem-fora 1

golemo 16

golfa 1

golfejo 1

golfeto 5

golfo 4

gondolo 2

gongado 1

gongi 2

gongosono 1

gonoreo 1

gorĝeto 1

gorĝo 17

gorila 1

gpi 1

gpu-e 1

gpu-ejo 1

gpu-estro 3

graca 1

gracia 6

graco 11

gracplene 1

grade 1

grado 21

grafio 1

grafo 1

grajno 3

gramatika 1

gramatiko 3

grammar 1

gramofoni 1

gramofono 2

granda 430

grandanima 3

grandanime 1

grandanimeco 1

grandĉefulo 1

granddiametra 1

grandeco 7

grandega 27

grandegulo 1

grandformata 1

grandgrupe 1

grandiga 1

grandigi 1

grandigo 2

grandiĝadi 1

grandiĝi 1

grandiĝinta 1

grandioza 34

grandioze 2

grandkalibra 1

grandkvante 1

grandlitere 1

grandmonarka 1

grandmonarko 6

grando 3

grandparte 5

grandpotenculo 2

grandrosmaro 1

grandscienca 2

grandscienhava 2

grandsinjora 1

grandsinjoro 4

grandskala 4

grandulo 4

grandurba 1

grandvilaĝo 1

granita 3

granito 2

grasa 10

grasaĵo 3

graso 3

grasujo 2

grasventra 1

gratante 1

gratata 1

grategi 1

grateti 2

grati 3

grato 1

gratulesprimo 1

gratuli 6

gratvundeti 1

grava 63

grave 10

graveco 4

graveda 1

gravedeco 1

gravega 2

graveme 1

gravi 48

graviĝanta 1

gravmiena 1

gravmiene 1

gravulo 2

gravuraĵo 1

gravurita 3

grego 1

greka 4

grekdevena 1

greke 1

greko 1

grenada 1

grenadkratero 1

grenado 1

grendona 1

grenejo 2

grenero 1

grenfasko 1

greno 1

grilo 1

grimacante 2

grimaci 4

grimaco 3

grimpado 1

grimpe 1

grimpi 14

grimpinta 1

grinca 1

grincadi 1

grinci 2

grincigante 1

grinco 2

grioto 1

griza 22

grizaĵeto 1

grizbarba 1

grizbarbeta 1

grizblua 1

grize 4

grizeta 1

grizhara 2

griziĝanta 3

grizstria 4

grizulino 1

grizulo 1

grizverda 1

groso 2

groŝo 1

grotaro 1

groteska 1

groteski 1

grotkoridoro 3

groto 22

grotokoridoro 1

grotreĝimo 1

grumblanta 1

grumblante 1

grumblema 1

grumbleti 2

grumbli 10

grundo 26

gruntado 1

grunti 1

gruo 1

grupa 1

grupdinamiko 2

grupe 1

grupeto 7

grupiĝi 2

grupiĝinta 1

grupo 27

grupvespero 2

gruza 4

gruzo 2

gruzvojeto 1

gu 1

guarbo 77

gubernia 1

guberniestro 5

gubernio 1

gufujo 1

guĝa 1

gujavarbo 3

gujavo 5

gumrubando 1

guradiko 1

gurdiĝi 1

gurdo 8

guruo 2

guste 1

gusti 1

gusto 11

gustumgluteto 1

gustumi 10

guteto 1

gutingo 2

guto 11

gvardia 1

gvardiano 6

gvardiestra 1

gvardiestro 1

gvardiisto 1

gvardio 4

gvardistejo 1

gvatado 2

gvatante 1

gvatcirkli 1

gvate 1

gvati 8

gvidado 5

gvidanta 1

gvidante 1

gvidantino 2

gvidanto 11

gvidata 1

gvidi 26

gvidisto 1

gvido 1

gvidsistemo 1

ĝangala 2

ĝangale 1

ĝangalo 6

ĝardena 3

ĝardene 1

ĝardeneto 7

ĝardenisto 1

ĝardeno 45

ĝardenseĝo 1

ĝemanta 2

ĝemante 2

ĝembleki 1

ĝemego 1

ĝemela 2

ĝemelaspekta 1

ĝemelfrato 1

ĝemelino 2

ĝemelkune 1

ĝemelo 4

ĝemelvorto 1

ĝemeti 2

ĝemeto 1

ĝemi 14

ĝemo 3

ĝena 3

ĝenadi 1

ĝenaĵo 1

ĝenata 1

ĝendarmejo 1

ĝene 1

ĝenerala 29

ĝenerale 19

ĝeneralkunveno 1

ĝeneto 1

ĝeni 24

ĝeniĝi 1

ĝenita 2

ĝeno 2

ĝentila 12

ĝentilaĵo 3

ĝentile 24

ĝentileco 5

ĝentili 1

ĝeometriisto 1

ĝermanta 3

ĝi 1327

ĝia 147

ĝibeto 1

ĝibita 1

ĝibo 1

ĝinbotelo 2

ĝinkonsumo 1

ĝino 3

ĝinzo 2

ĝiro 1

ĝirokonto 1

ĝis 330

ĝisatendi 1

ĝisĉiloka 1

ĝisdetale 1

ĝisfine 3

ĝisfino 1

ĝisflugi 1

ĝisfunda 2

ĝisfunde 1

ĝishejme 1

ĝisiri 2

ĝiskerne 1

ĝiskole 1

ĝiskreve 2

ĝisloke 1

ĝismedole 1

ĝismorte 4

ĝisnuna 6

ĝisnune 2

ĝisorele 1

ĝisosta 1

ĝispulmfunde 1

ĝisrevido 1

ĝissate 2

ĝisspina 1

ĝistalie 1

ĝistiama 1

ĝisumbilika 1

ĝisveni 1

ĝisvivi 2

ĝoja 11

ĝojante 1

ĝojatendi 2

ĝojbeki 1

ĝoje 16

ĝojege 1

ĝojegi 1

ĝojeto 1

ĝoji 32

ĝojiga 2

ĝojige 1

ĝojigi 11

ĝojiginta 1

ĝojkanti 1

ĝojkria 1

ĝojkrii 2

ĝojkrio 3

ĝojkunveno 1

ĝojo 59

ĝojofajro 1

ĝojplena 1

ĝojplene 2

ĝojsurprizite 1

ĝojtago 2

ĝuadi 2

ĝuado 1

ĝuante 3

ĝue 1

ĝuego 1

ĝui 55

ĝuinda 1

ĝuo 8

ĝusta 21

ĝustadire 1

ĝustaloke 1

ĝustatempe 14

ĝustdaŭra 1

ĝuste 221

ĝusteco 2

ĝustigi 4

ĝustigita 1

h 4

ha 33

habsburga 1

haha 2

hajlo 3

hajlonubo 1

haki 2

hakilo 6

hakita 1

haladzanta 1

haladzo 1

haladzoplena 1

halega 1

halego 3

halo 9

haloo 2

halooo 1

halt 1

halta 1

haltanta 1

haltante 1

haltejo 3

halterdisko 1

halti 80

haltigi 14

haltigilo 2

haltigita 1

haltinte 1

halto 7

halucina 1

halucini 1

haluciniĝi 1

hamburga 1

hamstro 1

handikapulo 1

hanti 2

hara 1

hararnĝo 1

hararo 27

harblankiĝo 1

harda 1

harde 1

hardi 2

harego 1

harelfalo 1

hareto 3

harfendo 1

haringo 7

harkovrita 1

harligo 1

harmonia 4

harmonie 2

harmonii 1

harmonio 3

haro 42

harozeco 1

harpinglo 1

harplektaĵo 5

harstariga 1

haste 5

hasti 3

hasto 1

haŭ-haŭ 1

haŭtaĵo 1

haŭtego 1

haŭtkoloro 1

haŭtmalsano 1

haŭto 35

haŭtveziko 1

havaĵo 18

havanta 3

havante 5

havebla 3

havena 2

haveneto 1

haveno 16

havenputino 1

havenurbo 1

havi 695

havigi 13

havinta 3

hazarda 6

hazardaĵo 1

hazarde 31

hazardeco 1

hazardo 8

hazardulo 1

he 10

hebetulo 1

hebrea 6

hebreo 9

heĝo 1

hej 5

hejma 16

hejme 104

hejmeca 1

hejmece 1

hejmeniĝi 2

hejmeniri 5

hejmenirigita 1

hejmeniro 3

hejmenporti 4

hejmenveninte 1

hejmeto 1

hejmfarita 1

hejmiĝo 1

hejmlaboro 1

hejmlando 1

hejmloĝanto 1

hejmloka 1

hejmloko 1

hejmnecesaĵo 1

hejmo 60

hejmpatrino 1

hejmregiono 1

hejmreveno 1

hejmsopiro 1

hejmtasko 2

hejmulo 1

hejmurbo 1

hejmzorgado 1

hejtado 1

hejti 1

hejtigi 2

hejtilo 1

hejtista 1

hejtisto 6

hejtosistemo 1

hejtotubo 1

hela 7

helblua 1

helblue 1

hele 6

helena 18

helenisto 1

heleno 2

heleto 1

helflava 2

helgriza 1

helhaŭta 2

helhaŭtulo 1

heli 1

heligi 2

heliĝi 1

helike 1

heliki 1

heliko 2

helikoptera 1

helmuta 1

helpa 1

helpanto 5

helpata 1

helpe 6

helpema 3

helpemo 1

helpi 95

helpkrio 1

helplabori 1

helplaboro 1

helpo 33

helpokrio 1

helpserĉe 1

helverda 1

hemoroido 1

heno 1

hepato 1

herakla 1

herakleiti 1

herbaĉo 1

herbaĵisto 1

herbaro 4

herbejego 1

herbejo 3

herbeto 2

herbo 14

herbokovro 2

herbopeco 1

herbospeco 1

hereda 1

heredaĵo 6

heredanto 1

heredi 6

heredigi 1

heredita 3

heredonto 1

heredotaĵo 1

hereza 1

herezaĵo 1

herezo 1

herezula 1

herezulo 3

hermafroditulo 1

hermetika 1

hernio 4

heroa 5

heroaĵo 4

heroe 1

heroino 1

heromorti 1

heroo 8

heteroseksa 1

hezita 3

hezitante 3

hezite 6

hezitema 2

hezitemo 2

heziteto 1

heziti 25

hezito 6

hiacinto 2

hibridulo 2

hidrarga 2

hidro 2

hidrogenbombo 2

hidrogenperoksido 2

hierarki 1

hierarkio 1

hieraŭ 17

hieraŭa 5

hieroglifa 2

hieroglifaĵo 1

hieroglifo 2

higiena 2

higieno 1

himno 8

hinda 3

hindo 5

hinduja 1

hindujano 5

hindujo 1

hipariono 2

hiperbole 1

hiperbolo 2

hipnote 1

hipnotigita 1

hipogastro 1

hipokrita 2

hipokrite 2

hipokriti 2

hipokrito 2

hipotekalo 1

hipotekita 1

hipotenuzo 3

hipotezi 1

hipotezo 10

hirthare 1

hirunda 4

hirundo 8

hispana 10

hispana-indiana 1

hispaneca 1

hispanlanda 1

hispano 10

histeria 2

histerii 1

histerio 1

histeriulino 2

histo 3

historia 11

historiaĵo 2

historieto 6

historio 74

histrionaĵo 1

histriono 1

hja 2

hm 11

hmff 1

hmfff 1

hmm 3

ho 334

hobio 1

hodiaŭ 87

hodiaŭa 11

hodiaŭo 2

hoko 8

hola 5

holisme 1

holismo 1

holivuda 2

holovidprogramo 1

homa 69

homaĉo 1

homama 1

homamaso 9

homamo 1

homara 1

homarana 1

homaranismo 1

homarano 1

homaro 33

homeca 4

homero 1

hometo 6

homforma 4

homfrato 6

homgento 2

homido 1

homino 1

hommortiga 1

hommortigado 1

hommortigo 3

homo 475

homofero 3

homonimo 3

homorbita 1

homtroo 1

homu 1

homvico 1

homvivo 1

honesta 20

honeste 5

honesteco 1

honora 1

honorado 1

honoraĵo 1

honorarii 1

honorario 2

honoravidulo 1

honore 6

honorgasto 1

honorigata 3

honorigi 2

honorigita 3

honorigo 7

honorinda 4

honorita 2

honorloko 1

honoro 22

honorplena 1

honorplene 1

honorprezidanto 1

honorulo 1

honta 1

hontanta 1

hontante 2

honte 1

hontemo 1

hontendulo 1

honti 9

hontigi 1

hontinda 1

honto 11

hontomonto 1

hontoplena 1

hooo 1

hop 1

hoplito 2

horaro 3

hordekampo 1

horduono 1

horero 1

horeto 1

horizonta 1

horizontala 2

horizontale 5

horizonte 1

horizonto 16

horlibro 1

horlogo 1

horloĝisto 1

horloĝmontrilo 1

horloĝo 17

horlonga 1

horo 137

horora 1

hororaĵo 1

horore 2

hororigi 1

hororigite 1

hororo 5

hororsento 1

horoskopo 6

hospitalo 11

hotel- 1

hotela 7

hotelĉambro 1

hotelego 2

hotelisto 1

hotelo 48

hu 6

hu-muro 1

huk 2

humana 4

humanismo 1

humanista 1

humida 3

humideco 1

humideta 1

humidigi 1

humila 3

humile 6

humiligado 1

humiligi 2

humiligita 2

humiligo 2

humiliĝi 3

humiliĝo 2

humilo 1

humiltone 1

humoraĉa 1

humoro 15

humorulo 1

humura 1

humuri 1

humuro 2

hunda 1

hundido 21

hundkapa 1

hundledo 1

hundmanĝaĵo 1

hundo 43

hundokadavro 1

hundokule 1

hunduja 1

hungana 1

hungara 12

hungare 1

hungariĝado 1

hungariĝi 1

hungariĝo 1

hungarlingva 1

hungaro 2

huno 10

hupanta 1

hupe 1

hura 1

hurai 1

hurakrio 1

hurlado 2

hurle 1

hurli 2

ĥa 1

ĥaosa 2

ĥaose 1

ĥaosiĝinta 1

ĥaoso 4

ĥemia 4

ĥemiaĵo 2

ĥemiejo 3

ĥemii 1

ĥemiinstruisto 1

ĥemiista 2

ĥemiisto 2

ĥemilaborejo 1

ĥemio 5

ĥi 2

ĥimero 3

ĥino 5

ĥirurgo 1

ĥmeria 1

ĥoĥoado 1

ĥore 2

ĥoro 1

ĥronikisto 2

i 16

ia 159

iafoje 2

ial 16

iam 167

iam-tiam 6

iama 15

iamaniere 6

iame 1

iamo 1

iando 1

iasence 2

iaspeca 15

iatempe 1

idaĉo 1

idĉevalo 1

ideala 8

idealisma 2

idealo 2

ideeto 1

identa 3

identeco 1

identi 1

identiga 4

identigebla 1

identigi 5

identiginta 1

identigo 2

ideo 70

ideografiaĵo 1

ideogramo 1

ideologio 2

ideto 1

idilia 2

idilio 1

idino 1

idiomo 1

idiotaĵo 1

idiote 2

idiotego 1

idiotino 1

idiotismo 3

idioto 10

idista 1

ido 17

ido-klubo 1

idolana 3

idolano 1

idolo 7

idolstatuo 1

ie 52

ie-tie 2

iel 71

ien 9

ies 7

iesajna 1

igi 34

ignora 1

ignorante 1

ignori 8

iĝante 2

iĝi 49

iĝinta 3

iĝo 1

ii 15

iiaa 1

iiberigi 1

iii 14

ijk 1

ikono 28

iksnombro 1

il 1

ileto 2

ili 1643

ilia 210

ilo 13

ilumini 1

iluminita 3

ilustrado 1

ilustraĵo 1

ilustranta 1

ilustri 2

ilustrita 4

iluzia 1

iluzio 2

imaga 1

imagado 1

imagaĵo 2

imagante 1

imagata 2

image 1

imagebla 1

imagema 1

imagemo 1

imagi 53

imaginta 2

imaginte 1

imagita 3

imagito 1

imago 12

imagopovo 1

imiti 5

imperia 1

imperiestra 1

imperiestrino 1

imperiestro 8

imperiismo 2

imperio 3

impertinenta 3

impertinentaĵo 1

impertinente 2

impertinenteco 2

impertinenti 1

impeta 2

impete 1

impeteti 1

impeti 2

implikaĵo 1

implikata 1

implikiĝi 2

impona 15

imponaspekta 1

impone 2

imponega 1

imponi 3

importo 1

impostataro 1

impostkolektisto 1

imposto 8

impostregulo 2

impotentulo 1

impresa 1

impresegi 1

impresi 10

impresita 1

impreso 8

improvize 2

improvizi 1

impulsinte 1

impulso 1

imputi 1

imundeficito 1

imunigita 1

ina 10

inaĵo 2

inaŭguri 1

inaŭguro 2

incendiasekura 1

incendie 1

incendie-rufa 1

incendio 4

incesti 1

inciatoto 1

incidento 3

incita 4

incitado 1

incite 1

inciteti 2

inciti 6

inda 11

indaminde 1

inde 2

indekso 1

indeksolinio 1

indentigi 1

indentigo 1

indi 12

indiana 8

indianini 1

indianino 3

indiano 14

indiferenta 7

indiferente 5

indiferenti 2

indiferento 4

indigne 3

indigni 2

indignita 1

indigno 10

indiĝena 16

indiĝeno 19

indikante 1

indikata 1

indiki 16

indikilo 1

indikita 1

indiko 5

individua 3

individuo 5

indulga 4

indulgeme 1

indulgi 2

indulgo 11

industria 1

industriisto 1

industrio 2

industriprojekto 1

industriskala 1

inertadi 1

inerte 1

inerteco 2

inerti 2

inertiĝo 2

infana 24

infanaĝe 1

infanaĝo 11

infanĉareto 1

infanĉarma 1

infaneca 2

infanece 1

infaneco 3

infanejo 1

infaneto 7

infanĝardeno 1

infanjaro 1

infanmanĝanta 1

infannombro 1

infano 175

infanride 1

infanteria 1

infanterie 1

infanteriisto 4

infanvirina 1

infarkto 1

infekta 3

infektaĵo 1

infekti 5

infektiĝi 1

infekto 2

infektorisko 1

infera 3

infere 2

infero 9

infervojaĝo 1

infinito 1

inflacio 2

influi 4

influite 1

influo 12

informante 1

informanto 1

informata 1

informero 1

informi 21

informiĝi 9

informilo 1

informita 3

informo 21

informoŝoseo 1

informportilo 1

infraruĝe 1

infuzaĵo 1

ingo 1

ingredienco 2

inĝenia 2

inĝeniera 2

inĝenierece 1

inĝeniero 6

inĝenio 1

inici 1

iniciati 6

iniciatinto 1

iniciato 1

inicitatoto 1

injekti 1

inklina 2

inklini 6

inklino 9

inklude 1

inkludi 1

inkluzive 5

inko 7

inkorpo 2

inkubo 2

inkujo 7

inkunablo 1

inkvizicianto 1

inkvizicio 2

ino 15

inparfuma 1

insekto 5

insida 3

insidaĵo 1

inside 1

insidema 2

insidemo 1

insido 1

insigno 3

insignobesto 2

insistadi 1

insiste 3

insisti 13

insisto 1

inspekti 2

inspekto 1

inspektoro 2

inspira 1

inspiri 9

inspirigita 1

inspiriĝo 1

inspirita 1

inspiro 3

insprita 1

instalaĵo 3

instali 2

instaligi 1

instaliĝi 1

instalo 1

instanco 8

instiga 1

instigante 1

instige 2

instigi 12

instigite 2

instinkte 5

instinkto 2

institucio 2

instituto 2

instrua 2

instruadi 5

instruado 3

instruanĝelo 1

instruanto 1

instrui 55

instruista 2

instruistaro 1

instruistiĝi 1

instruistino 6

instruisto 23

instruita 1

instruite 1

instrukcii 1

instrumento 1

instrumetodo 2

instruo 8

instruoto 1

instruplano 1

instumentaro 1

insuleto 1

insulo 27

insultaĵo 1

insulte 1

insultegi 1

insulti 4

insultiĝo 1

insulto 4

integriĝi 1

inteimiksi 1

intelekta 1

intelekto 3

intelektulo 2

inteligenta 19

inteligente 1

inteligenteco 2

inteligentega 1

inteligento 2

intence 11

intenci 71

intencita 1

intenco 10

intendanto 2

intensa 10

intense 4

intensega 1

intensigi 3

intensiĝi 5

inter 281

intera 1

interalie 1

interarba 1

interbabiladi 1

interbabilante 1

interbabili 1

interbabilo 1

interbatadi 1

interbatado 6

interbataleti 1

interbatali 2

interbatalo 1

interbatiĝi 2

interbatiĝo 1

interdiri 14

interdiro 1

interes 1

interesa 35

interesaĵo 1

interesata 2

interesate 1

interesato 1

interesdemanda 1

interese 17

interesi 24

interesiĝante 1

interesiĝe 1

interesiĝi 18

interesiĝo 6

interesiŝi 1

interesite 1

intereso 22

interflustrado 1

interfrapiĝo 2

interfrotiĝi 1

interhelpo 1

interkompreniĝi 3

interkompreniĝo 1

interkomunikado 1

interkoniĝi 2

interkonsente 1

interkonsenti 4

interkonsentiĝi 1

interkonsentita 1

interkonsento 2

interkonsiliĝi 1

interkonsiliĝo 1

interkonsulti 1

interkontinenta 2

interkrii 1

interkruciĝi 1

interkruciĝinta 1

interlerneja 2

interliga 1

interligata 1

interlingvistika 1

interlingvistiko 1

interlude 1

interluktante 1

interlukto 1

intermakzeligi 1

intermalamikado 1

intermeti 3

intermeto 1

intermiksi 1

intermiksiĝi 3

intermiksita 1

intermiliti 1

intermita 1

intermitado 1

intermite 1

intermiti 1

interna 21

internacia 26

internacie 1

internaciologio 1

internaĵo 4

interne 30

internflanke 2

interniĝi 1

interno 13

interpaciĝi 1

interparlo 1

interparoladi 1

interparolado 4

interparoli 10

interparolo 11

interplaneda 2

interplekti 1

interplektiĝi 2

interpordo 1

interpretado 3

interpretanto 1

interpretebla 2

interpreti 4

interpretisto 9

interpreto 3

interreta 1

interrilati 4

interrilato 8

interrompa 1

interrompante 1

interrompe 1

interrompi 33

interrompiĝi 2

interrompita 5

interrompo 1

intersiĝi 1

interspaci 1

interspaco 2

interstela 3

interŝanĝe 2

interŝanĝi 9

interŝanĝo 3

interŝerci 1

intertempa 1

intertempe 38

intertempo 2

intertraktado 1

intertrakti 2

intervalo 1

interveni 5

interveno 3

intervidiĝo 1

intervido 1

intervindita 1

intervira 1

intervjuante 1

intervjuanto 1

intervjui 3

intervjuiĝi 1

intervjuisto 2

intervjuo 7

intesto 7

intestoatakiĝo 1

intestofino 1

intima 18

intimaĵo 4

intime 3

intimeco 3

intimo 1

intimulo 3

intrigo 9

introspektiva 1

intruanto 1

intui 1

intuicie 4

intuicio 2

intuitive 1

inunde 3

inundi 1

inundo 5

inundodanĝero 1

invadanta 2

invade 1

invadi 6

invadinta 1

invadinto 3

invado 3

inventaĵo 3

inventema 1

inventi 8

inventinto 1

invento 3

inversa 2

inverse 5

inversi 1

inversigo 1

investaĵo 1

investi 2

investinta 1

investota 1

invitadi 1

invitanto 1

invitata 1

inviti 26

invitiĝo 1

invitile 1

invitinta 1

invitita 2

invitito 2

invitleteri 1

invitletero 3

invito 6

io 257

iom 426

ioma 11

iome 15

iometa 1

iomete 92

iometete 2

iometo 1

iomo 2

iompostioma 1

iompostiome 1

ipsilona 1

ir 1

iracionala 1

iradi 7

irado 7

iranano 1

iranta 2

irante 2

iri 303

irigi 1

irinte 1

iriso 2

irlanda 4

irlandano 2

irlandsona 1

irludo 3

irmaniero 1

iro 2

ironia 3

ironie 3

ironii 1

ironiumi 1

irota 1

isma 1

ismaelida 1

ismo 1

itala 11

italdevena 1

italino 4

iteresa 1

itinero 1

iu 546

iufoje 4

iugrada 2

iugrade 3

iukvante 1

iulo 1

iumaniere 2

iumomente 1

iunokte 1

iurilate 1

iusence 2

iuspeca 3

iutage 8

iutempe 2

iv 4

izola 1

izoleco 3

izoli 2

izolita 2

izraelido 1

ja 416

jack 1

jaketo 1

jako 14

jakpoŝo 1

jam 889

jama 1

jango 1

jankio 1

januaro 8

japana 13

japana-amerika-angla 1

japano 4

jara 2

jarango 6

jarcenta 3

jarcento 45

jarcifero 1

jardaŭra 1

jardeko 24

jarduono 2

jare 2

jarfina 2

jarindikilo 1

jarkolekto 1

jarlibro 2

jarmilido 1

jarmilo 8

jarmilŝanĝo 2

jaro 283

jarperiodo 1

jarpostjare 1

jarŝanĝa 1

jasmeno 1

jaspa 1

jaspo 2

je 289

jea 1

jelpadi 1

jelpi 1

jen 415

jena 24

jene 13

jeno 4

jepre 1

jeriko 1

jes 369

jes& 1

jesa 2

jesadi 3

jesdezira 1

jese 3

jesi 9

jesjesjes 1

jesjesjesjes 1

jeso 1

jesueto 2

jetaviadilo 1

jianmi 1

jino 1

jio 1

johano 1

jour 3

joviala 2

jozefo 2

ju 25

juano 2

jubilado 2

jubile 1

jubilea 3

jubileanto 1

jubili 1

jubilkrio 1

juda 18

judaĉo 1

judaro 1

judo 17

juglandarbo 1

juglandujo 1

jugo 2

jugoslavia 1

jugoslaviano 1

juĝejo 1

juĝi 5

juĝista 1

juĝistaro 4

juĝisto 2

juĝo 1

jukagiro 3

jukanta 1

juko 1

julia 1

julio 6

juna 160

junaĝa 1

junaĝo 10

junaspekta 2

june 1

juneca 1

juneco 16

juneta 1

jungi 1

jungo 1

junia 1

junio 4

junula 2

junulara 2

junularo 12

junuleto 1

junuliĝi 2

junulina 1

junulineca 1

junulinjo 1

junulino 67

junulligo 1

junulo 74

junvira 1

jupo 8

jura 4

juro 1

justa 5

juste 1

justeco 5

justigebla 1

justo 3

juvelaĵo 2

juvelista 1

juvelo 12

juvelŝtono 4

ĵaluza 2

ĵaluze 2

ĵaluzema 2

ĵaluzi 1

ĵaluzigi 1

ĵaluzo 1

ĵargonaĉo 1

ĵargono 2

ĵaŭde 1

ĵaŭdo 2

ĵetanta 1

ĵetata 1

ĵeti 65

ĵetileto 1

ĵetita 4

ĵetlanco 2

ĵigo 1

ĵokero 2

ĵura 2

ĵuri 15

ĵurio 3

ĵurnalisto 2

ĵurnalleganto 1

ĵurnalo 10

ĵuro 2

ĵurpromesi 1

ĵus 58

ĵusa 8

ĵusvenanto 1

ĵusveninta 1

ĵusvidita 1

k 1

kabano 8

kabei 1

kabineto 3

kabino 1

kablo 7

kaceto 1

kaco 1

kaĉa 1

kaĉo 2

kadavra 2

kadavreto 1

kadavro 33

kadavrobuĉisto 1

kadavrodori 1

kadavrodoro 1

kadavroŝtelisto 1

kadavrovulturo 1

kadre 1

kadrita 2

kadro 1

kadrulo 1

kaduka 5

kadukdifektita 1

kadukeco 1

kadukiĝinta 1

kafeinenhava 1

kafejo 24

kafeterio 1

kafgluto 1

kafkulereto 1

kafmakulo 1

kafo 29

kafosemo 4

kafotaso 2

kafporcio 1

kaftablo 1

kaftane 1

kaĝo 12

kahelaro 1

kahelita 1

kaj 7601

kaja 2

kajero 6

kaji 1

kajmá 1

kajo 13

kajuto 2

kaĵole 1

kajzero 2

kakao 3

kakofonio 1

kakta 1

kakume 1

kalabasa 1

kalamitaĵo 1

kaldronisto 1

kaldrono 2

kalendaro 3

kaleŝo 5

kaliforniano 1

kalka 1

kalkano 2

kalkansidi 1

kalkanumeto 1

kalkanumo 2

kalkulado 3

kalkulebli 1

kalkuli 19

kalkulilo 1

kalkulo 9

kalkulscia 1

kalkuta 2

kalsone 1

kalsoneto 2

kalsono 3

kalumniado 1

kalumnianto 1

kalumnii 2

kalumniisto 1

kalumnio 5

kalva 4

kamaĉa 1

kamarada 2

kamaradino 2

kamarado 38

kamĉatka 1

kameleono 1

kamelido 1

kamelo 2

kamenbreto 1

kameno 2

kamentubo 2

kameraisto 2

kamerao 2

kamero 1

kamikazo 1

kamiona 2

kamione 1

kamionego 1

kamioneto 2

kamiono 10

kampa 5

kampada 1

kampanjo 2

kampanuleto 1

kampanulo 1

kampara 7

kamparana 8

kamparanino 3

kamparano 17

kampare 2

kampareca 1

kamparo 6

kampatemo 1

kampe 3

kamplaboristo 2

kampo 26

kampulo 5

kamufla 1

kamufliĝi 1

kamufliĝinta 1

kamuflita 1

kamuflite 1

kanaana 2

kanaba 1

kanajla 4

kanajlaro 6

kanajlo 4

kanala 1

kanaleto 1

kanaligata 1

kanalo 10

kancelario 2

kancera 1

kancero 1

kandeleto 2

kandelfajro 1

kandelingo 2

kandellumo 1

kandelo 26

kandidato 7

kanejo 1

kanguruo 1

kanibala 1

kanibalo 1

kanjono 1

kankro 2

kano 4

kanoni 1

kanono 7

kanonpafo 1

kantadi 1

kantado 4

kantanta 2

kantante 5

kante 1

kantema 4

kanti 24

kantino 1

kantintino 1

kantisto 2

kanto 33

kantvoĉo 1

kanuo 1

kanzono 1

kaoso 1

kapabla 10

kapablanta 1

kapabli 88

kapabligi 2

kapablo 26

kapacito 1

kapaĵo 1

kapbalanci 1

kapdirektita 1

kapdoloro 7

kape 3

kapebli 1

kapelkonstruo 1

kapelo 9

kapenmane 1

kapenpafi 2

kaperanto 5

kapeto 5

kapgesto 1

kapitalista 1

kapitaliste 1

kapitalisto 1

kapitalo 2

kapitano 3

kapito 1

kapitulaci 4

kapitulacigi 1

kapitulacii 1

kapitulacinta 2

kapitulacinto 1

kapitulaco 1

kapjesadi 2

kapjesi 15

kapjeso 2

kapkline 1

kapklino 3

kapmalleve 1

kapmontrante 1

kapmovo 1

kapnee 1

kapnei 1

kapneo 1

kapo 209

kaporalo 4

kapornamaĵo 1

kapornamo 1

kapoto 1

kapreolo 5

kapreolviando 1

kaprica 2

kaprice 1

kaprico 5

kapro 1

kaprompa 1

kaprompi 1

kaprompilo 1

kapropieda 1

kapsaluti 1

kapsigni 3

kapskue 2

kapskui 1

kaptadi 5

kaptante 1

kaptata 1

kapti 50

kaptigi 1

kaptiĝi 1

kaptilo 4

kaptinta 2

kaptinte 2

kaptita 8

kaptito 5

kaptitulmasakro 1

kaptoŝnuro 4

kaptota 1

kaptuko 3

kapturniga 1

kapturniĝi 3

kapturniĝo 4

kapturno 1

kaputa 1

kara 128

karafo 1

karakteriza 3

karakterizi 5

karakterizita 1

karakterizo 1

karaktero 15

karaktertrajto 3

karamareki 1

karamboli 1

karambolo 1

karavano 1

karavelo 2

karbero 3

karbigi 1

karbo 3

karbogaso 3

karbominejo 1

karbondioksido 1

karbone 1

karbunkolo 1

karcera 1

karcero 7

kardeto 1

kardo 21

karega 7

karesa 4

karesadi 1

karesanta 1

karesante 2

karese 5

karesema 1

karesfroti 1

karesi 16

karesnomo 1

kareso 8

karespalpi 1

karesplena 1

karestone 1

kargo 1

kariero 7

karierpuŝo 1

karierulo 1

karikaturi 1

karikaturisto 1

karikaturo 2

karmemora 2

karmezinvizaĝa 1

karna 6

karnavala 1

karnavali 2

karneola 1

karneolo 2

karnesange 1

karno 10

karnoriĉa 1

karnovora 1

kartavi 1

karteto 1

kartludado 1

kartludanta 1

kartludi 1

kartludo 2

karto 7

kartoĉa 1

kartoĉo 1

kartono 1

karuleto 2

karulino 2

karulo 5

karuseli 1

karuselo 1

kasejo 2

kaserolo 2

kaseto 2

kashalo 1

kaskado 1

kaskedo 1

kasko 2

kaso 5

kastela 5

kastelforma 1

kastelo 22

kasto 2

kastri 2

kaŝagitisto 1

kaŝata 1

kaŝataki 1

kaŝe 15

kaŝejo 7

kaŝema 1

kaŝfrenezulo 1

kaŝi 54

kaŝiĝi 8

kaŝinda 1

kaŝinta 1

kaŝinte 1

kaŝinteco 1

kaŝintenco 1

kaŝita 16

kaŝite 3

kaŝloko 1

kaŝludo 1

kaŝobservi 1

kaŝstari 1

kaŝtankolora 2

kaŝtano 5

kata 3

kataklismo 1

katakomba 1

katalogo 2

katarakta 1

katarakto 1

katastrofa 6

katastrofi 1

katastrofo 12

katĉiela 1

kateca 1

katedra 1

katedralo 6

katedro 3

kategorio 1

kateĥisma 1

kateĥismo 3

katenejo 1

kateni 12

kateninte 1

katenita 4

katenite 2

kateno 3

katero 1

kateto 9

katido 21

katlarĝa 1

kato 35

katogriza 1

katolika 12

katoliko 2

katostrofo 1

katvidpunkta 1

kauri 2

kaŭĉuka 10

kaŭĉukeca 1

kaŭĉuko 1

kaŭrante 1

kaŭre 1

kaŭri 9

kaŭzadi 1

kaŭzata 3

kaŭze 2

kaŭzi 30

kaŭzinta 2

kaŭzita 1

kaŭzo 36

kava 1

kavaĵego 1

kavaĵo 4

kavaleria 1

kavalerigeneralo 1

kavalerio 2

kavalira 1

kavalire 1

kavaliro 6

kavalkade 1

kave 1

kaverneto 1

kavernmesaĝo 1

kaverno 24

kaveto 1

kaviaro 2

kavo 6

kavoĵo 1

kavoplena 1

kazerno 3

kazo 12

kc 1

ke 2508

kej 1

kejgi 2

kekso 2

kela 2

kelka 339

kelkafoje 7

kelkcent 3

kelkcentimetre 1

kelkcola 1

kelkdek 3

kelkdeko 2

kelke 5

kelkfoje 35

kelkhora 1

kelkhore 1

kelkii 1

kelkjara 1

kelkloke 2

kelkmilpersona 1

kelkminuta 2

kelksekunda 1

kelksemajna 1

kelktaga 1

kelktage 1

kelkulo 3

kelnerino 2

kelnero 7

kelnerŝanĝo 1

kelo 8

kelodorigi 1

kelodoro 1

kemia 1

kemiaĵo 1

kenjano 1

kerna 1

kerno 2

kesteto 3

kesto 22

kestoforma 2

kg 1

khulpi 1

kia 162

kiacele 1

kiakolora 1

kial 234

kialingve 1

kialo 18

kiam 705

kiamaniere 18

kiamo 1

kiaspeca 11

kie 287

kiel 1009

kies 125

kieva 1

kii 1

kikerikado 1

kilograme 1

kilogramo 2

kilometro 19

kimĉio 1

kimono 1

kinejo 1

kino 1

kinofilmo 9

kinokunveno 3

kio 695

kiom 135

kioma 6

kiome 4

kiomfoje 5

kiomjara 1

kiomnombra 1

kiosa 2

kiosko 1

kirasita 2

kiraso 1

kirlaĵo 1

kirlego 1

kirli 9

kirliĝi 2

kirlkremo 1

kiromantio 1

kisadi 2

kisante 1

kisata 1

kisema 1

kiseto 1

kisi 29

kisinda 1

kiso 28

kispetanta 1

kitelo 4

kiu 1909

kiuspeca 1

kiwo 1

klabe 1

klabego 1

klaĉado 1

klaĉema 1

klaĉi 3

klaĉo 4

klaipedano 1

klairigi 1

klakemulo 1

klaketi 1

klakfali 1

klaki 3

klakiganto 1

klako 1

klaksoni 1

klaktintadi 1

klapego 3

klappordo 1

klara 23

klare 34

klareco 1

klarege 1

klari 3

klariga 2

klarigadi 3

klarigado 1

klariganta 1

klarigante 1

klarigbezone 1

klarigebla 2

klarigi 80

klariginda 1

klariginta 1

klarigita 1

klarigo 12

klariĝi 7

klarmensa 1

klarpensa 1

klarvide 1

klarvido 1

klasa 1

klasano 2

klasbatalo 3

klasĉambra 1

klasĉambro 7

klase 1

klasika 5

klaskonscia 1

klasmalamiko 1

klaso 31

klaŭno 1

klavaro 3

klavdoni 1

klavi 1

klavumante 1

kleisti 1

klera 4

klereco 1

klerega 1

kleriĝo 1

klerikaro 1

klerulo 1

klientaro 1

kliento 27

klik 2

kliko 2

klimakso 1

klimata 1

klimatigata 2

klimatigo 1

klimato 1

klinante 2

klingeto 1

klinĝeti 1

klini 17

kliniĝadi 3

kliniĝante 1

kliniĝi 16

kliniĝinta 10

kliniĝinte 2

klinikestro 3

kliniko 2

klininte 1

klinita 2

klinko 2

klinside 1

kliŝo 1

kloakaĵa 1

klopodado 1

klopodante 1

klopodi 50

klopodo 7

klorgaso 1

klorida 1

kloŝo 6

kluba 2

klubejo 4

klubo 10

kluka 1

knaba 8

knabaĉo 1

knabaĝo 2

knabatleto 1

knabeca 2

knabego 2

knabetaro 1

knabeto 28

knabi 2

knabina 2

knabineta 1

knabineto 10

knabiniĝo 1

knabino 129

knabinvizaĝo 1

knabo 148

knali 1

knareti 1

knari 3

knedi 2

knedita 1

knoto 1

kodekso 1

kodo 2

kofrego 1

kofreto 12

kofro 7

kohera 1

kohere 1

kohorto 1

koincido 2

kojndento 1

kojnumite 1

kojotpiedo 1

koka 1

kokakolo 15

kokejo 1

kokete 2

kokido 1

kokina 3

kokinaĵo 2

kokinaro 1

kokine 1

kokino 6

koko 6

kokokrio 1

kokosarbo 1

kokpito 1

kokrado 1

kokrito 1

koksfelo 3

koksigo 1

kokso 6

koktela 1

koktelejo 2

kokteliginta 1

koktelo 4

kola 2

kolapso 2

kolbasa 1

kolbaseto 2

kolbasfabriko 1

kolbasfumejo 1

kolbaso 4

kolegia 1

kolegino 6

kolegio 4

kolego 42

kolektado 1

kolektaĵo 3

kolektanto 2

kolekti 32

kolektiĝi 12

kolektinte 1

kolektita 3

kolektiva 1

kolektive 1

kolektivo 2

kolekto 5

kolera 8

kolere 6

kolerege 2

koleregi 1

kolerego 1

kolerema 2

kolereta 1

kolerete 1

koleri 11

kolerigi 7

kolerigita 1

koleriĝi 3

kolero 28

kolertremanta 1

kolharo 1

kolhaŭto 1

kolibroplumo 1

kolima 3

kolima-hundo 4

kolizieto 1

kolizii 2

kolizio 2

kolo 38

kolombe 1

kolombo 12

kolonaro 1

kolonego 1

kolonelo 13

kolonia 1

koloniigi 1

kolonio 1

kolono 15

kolora 9

kolorblinda 1

kolore 1

kolormakulo 1

koloro 23

kolorpapera 1

kolorplena 1

kolorriĉa 2

kolosa 6

koloso 1

kolŝalo 1

kolumo 1

komanda 1

komandanto 1

komandi 4

komandita 2

komando 2

komandotone 1

komato 1

kombi 7

kombilo 2

kombinemo 1

kombino 1

kombita 1

komedio 2

komenca 5

komencantino 2

komencanto 3

komence 25

komencejo 1

komenci 241

komenciĝi 38

komenciĝo 1

komencita 2

komencmakulo 1

komenco 31

komentariisto 1

komentate 1

komenti 9

komentinte 1

komento 2

komerca 6

komercaĵo 2

komerci 3

komercisto 15

komerco 5

komercobjekto 1

komforta 9

komforte 9

komfortigi 1

komforto 2

komika 1

komike 1

komisaro 3

komisii 15

komisiita 1

komisiite 1

komisio 3

komisionestro 3

komisiono 3

komisionulo 1

komita 1

komitato 2

komizino 1

komizo 6

komodo 2

kompakta 2

kompanio 10

kompano 3

kompara 1

kompare 9

komparebla 1

kompari 3

komparo 3

kompata 1

kompate 1

kompatema 5

kompateme 2

kompatemo 2

kompati 19

kompatinda 29

kompatinde 2

kompatindulo 4

kompato 8

kompatplena 1

kompatveke 1

kompensa 1

kompense 2

kompensi 6

kompensiĝi 1

kompensita 1

kompenso 6

kompetenta 1

kompetente 1

kompetentulo 1

kompleksa 1

komplekso 4

komplementa 1

kompleta 9

komplete 8

kompletigi 8

kompletiginte 1

kompletigo 1

kompletiĝinta 1

kompleto 4

komplezajo 1

komplezaĵo 2

komplezi 2

komplia 1

komplico 1

komplika 6

komplikaĵo 1

komplike 1

komplikeco 1

komplikita 1

komplimenti 1

komplimento 6

komploti 1

komploto 6

komponante 1

komponento 1

komponi 1

komposti 1

kompostia 1

kompostita 1

komprenanta 1

komprenante 2

komprenata 3

komprene 1

komprenebla 11

kompreneble 101

komprenema 3

kompreneme 1

komprenemo 1

komprenenda 1

kompreneti 1

kompreni 272

komprenigi 7

kompreninta 1

kompreninte 2

komprenita 1

komprenitaĵo 1

komprenite 1

kompreno 11

komprneble 1

kompromiti 1

komputado 1

komputila 4

komputilfaka 1

komputilo 23

komputilprograma 1

komputilreta 1

komsomolano 1

komuna 26

komunavole 1

komune 6

komunika 1

komunikada 2

komunikadi 1

komunikado 5

komunikaĵo 3

komuniki 6

komunikiĝi 3

komunikilo 2

komuniko 1

komunismo 9

komunista 2

komunisto 2

komunmanĝejo 1

komuno 2

komunuma 2

komunumo 8

komunumofenda 1

komutanta 1

komuti 3

komutiĝi 1

konanto 1

konata 51

konate 10

konateco 2

konatigi 4

konatiĝi 19

konatiĝo 1

konatino 1

konato 11

koncedi 3

koncedo 1

koncentri 4

koncentrigita 1

koncentriĝi 9

koncentrita 1

koncepte 1

koncepti 9

koncepto 8

koncerna 6

koncerne 11

koncerni 19

koncerno 1

koncertboato 1

koncerto 1

koncipiĝo 1

koncipo 2

konciza 1

koncize 2

koncizigi 2

kondamna 1

kondamni 4

kondamninda 1

kondamnita 4

kondamnito 1

kondensi 1

kondicionatoro 1

kondiĉe 1

kondiĉita 1

kondiĉo 9

kondolencanto 1

kondolence 1

kondolenci 1

kondolenco 1

kondukadi 1

kondukanta 1

kondukante 3

kondukata 2

konduki 54

kondukigi 1

kondukita 1

konduko 1

kondukonta 2

konduti 18

konduto 26

konekso 1

konektiĝi 1

konektilo 1

konfederacio 1

konferenca 3

konferencano 1

konferenci 1

konferenco 8

konfesanto 1

konfesi 45

konfesigo 2

konfesinta 1

konfeso 5

konfespastro 1

konfespatro 3

konfesprenanta 1

konfidato 1

konfide 1

konfidebla 2

konfideme 1

konfidence 3

konfidencege 1

konfidenci 2

konfidenculo 1

konfidi 9

konfidinda 3

konfido 1

konfirmi 3

konfirmilo 5

konfirmita 1

konfiski 1

konflikta 1

konflikto 2

konforme 5

konformi 2

konformiĝi 1

konfuza 4

konfuzate 1

konfuze 2

konfuzeco 1

konfuzego 2

konfuzi 7

konfuziĝi 3

konfuziĝo 3

konfuzita 6

konfuzite 3

konfuzo 5

kongano 1

kongresa 13

kongresanaro 1

kongresanino 1

kongresano 3

kongrese 1

kongresejo 4

kongreseto 7

kongresi 1

kongreso 34

kongrua 2

kongrui 2

koni 135

konigi 8

konigilo 1

koninte 1

konjako 10

konjektema 1

konjekti 20

konjekto 6

konjugacio 1

konkeri 6

konkero 1

konkerota 1

konkludadi 1

konkludebli 1

konkludi 9

konkludo 3

konko 2

konkorde 1

konkordo 2

konkreta 4

konkretaĵo 1

konkrete 1

konkretigi 1

konkuranto 2

konkurenca 2

konkurence 1

konkurenci 3

konkurenco 3

konkuri 5

konkursi 2

konkurso 7

kono 1

konsakrado 1

konscia 2

konsciante 4

konscie 1

konscience 1

konscienco 5

konsciencriproĉo 3

konscii 15

konsciiĝante 1

konsciiĝi 5

konsciiĝo 1

konscio 6

konscioplena 1

konsekrada 1

konsekrita 1

konsekvence 1

konsekvenco 4

konsente 2

konsenti 48

konsentite 1

konsento 7

konserva 1

konservema 2

konservemulo 1

konservi 16

konserviĝi 1

konservita 2

konservo 1

konsiderado 2

konsideranta 1

konsiderante 4

konsiderata 1

konsidere 1

konsideri 27

konsiderinda 3

konsiderinde 5

konsidero 3

konsilado 1

konsilantara 1

konsilantaro 9

konsilantino 1

konsilanto 3

konsili 13

konsiliano 1

konsilinde 1

konsilio 1

konsilisto 1

konsilo 24

konsistanta 2

konsistante 1

konsisti 11

konsistigi 4

konskripciita 1

konsola 3

konsoladi 1

konsole 1

konsoli 17

konsolita 1

konsolo 3

konsonanto 1

konspira 1

konspiracii 1

konspiracio 1

konspiranto 1

konspiri 1

konspiro 2

konstanta 19

konstante 16

konstataĵo 1

konstatante 1

konstati 45

konstatinte 2

konstato 4

konstelacio 4

konsterne 1

konsterni 4

konsterniga 1

konsterniĝi 6

konsterniĝo 5

konsternita 9

konsternite 8

konsterno 5

konstrua 1

konstruado 9

konstruaĵo 31

konstruata 1

konstrui 26

konstruigi 7

konstruiĝi 2

konstruinta 1

konstruisto 1

konstruita 5

konstrulaboristo 1

konstrumaterialo 1

konstruo 4

konsturaĵo 1

konsulejo 3

konsulo 7

konsultebla 1

konsulti 11

konsultinte 3

konsumaĵo 1

konsumante 1

konsumi 2

konsumiĝanta 2

konsumiĝi 3

konsumiĝo 1

konsumita 1

konsumpreni 1

kontakti 3

kontaktigenda 1

kontaktiĝi 3

kontakto 16

kontanta 1

kontanto 1

kontemplemo 1

kontenta 19

kontente 8

kontenteco 3

kontenti 5

kontentiga 4

kontentigebla 1

kontentigi 9

kontentigite 1

kontentigo 1

kontentiĝi 6

kontentiĝite 1

kontentiĝo 1

kontento 4

kontesti 3

kontinente 1

kontinento 9

kontinua 1

kontinuaĵo 1

kontinueco 1

kontinui 1

konto 6

kontoristo 1

kontrabandi 3

kontrabandita 1

kontrabando 1

kontrakti 1

kontrakto 3

kontralta 1

kontraste 3

kontrasti 2

kontrastigi 1

kontrasto 6

kontraŭ 230

kontraŭa 11

kontraŭagi 2

kontraŭago 1

kontraŭbatali 2

kontraŭcara 1

kontraŭcitronulo 1

kontraŭdirekta 2

kontraŭdiri 7

kontraŭdiro 2

kontraŭe 18

kontraŭema 1

kontraŭfari 1

kontraŭflanka 1

kontraŭflanke 1

kontraŭflankulo 1

kontraŭflue 1

kontraŭfulma 1

kontraŭfulmilo 1

kontraŭgeja 3

kontraŭi 8

kontraŭjure 1

kontraŭĵetante 1

kontraŭĵeti 1

kontraŭkoleri 1

kontraŭkoncipa 1

kontraŭmilita 1

kontraŭnatura 2

kontraŭo 1

kontraŭpezaĵo 4

kontraŭpremata 1

kontraŭrevolucia 3

kontraŭrevolucio 4

kontraŭrigardi 1

kontraŭstaranta 1

kontraŭstare 1

kontraŭstari 8

kontraŭstaro 1

kontraŭuliĝi 1

kontraŭulo 4

kontraŭvole 4

kontribua 3

kontribucio 1

kontribui 3

kontribuo 2

kontrol-karto 1

kontrolata 1

kontroli 26

kontrolisto 4

konturfidela 1

konturiĝi 1

konturo 5

kontuziĝi 1

kontuzita 1

kontuzo 1

konusa 1

konuse 2

konusero 1

konuso 2

konvala 1

konveksa 2

konvekseco 1

konveksiĝi 2

konvena 20

konvencia 1

konvencio 1

konvene 4

konveni 14

konverĝi 1

konversacia 1

konversacii 11

konversacio 23

konversacipeco 1

konverti 1

konvertigi 1

konvinka 5

konvinkante 1

konvinke 1

konvinki 22

konvinkiĝi 24

konvinkiĝinta 2

konvinkiĝo 6

konvinkita 15

konvinkite 1

konvinko 3

konvinkpova 1

konvinkprova 1

konvulsia 1

konvulsiante 1

konvulsianto 1

konvulsie 1

konvulsio 2

konzerna 1

konzerno 1

koordinato 3

kopii 3

kopiigi 1

kopio 4

kopulacio 1

kora 6

koralrifo 1

koramiko 1

korbatado 1

korbatego 1

korbego 2

korbo 4

kordo 3

kordregulilo 1

kore 3

korea 15

korege 1

korego 1

korekta 1

korekte 1

korekti 3

korektita 1

korekto 3

koreo 8

koresponda 2

korespondado 4

korespondamiko 3

korespondanonco 1

korespondanto 1

koresponde 1

korespondi 5

korespondisto 7

koreto 5

korfenestro 1

korhaltiga 1

koridore 1

koridoro 15

korifeo 1

korkarese 2

kormalsano 2

kornaro 1

kornico 1

korniko 1

korno 6

koro 165

korpa 6

korparo 1

korpe 7

korpgardisto 4

korpgvardiano 1

korplaboro 1

korpo 92

korpoflanko 1

korpoformo 1

korpogvardia 1

korpogvardio 3

korpokliniĝo 1

korpokulto 1

korpoparto 5

korprema 1

korpremo 1

korproksimiĝi 1

korprotezo 1

korpulenteco 1

korpuso 1

korseta 1

korŝire 3

korta 2

kortaŭze 1

kortbirdo 1

kortega 6

kortegano 5

kortego 6

korto 29

kortospaco 1

kortumo 2

kortuŝa 6

kortuŝe 1

kortuŝi 3

kortuŝita 1

kortuŝite 1

kortuŝo 1

korupto 1

koruptulo 1

koruso 1

korvo 10

korvograkado 1

korvotribano 5

korvotribo 5

kosideri 1

kosma 3

kosmo 1

kosmoraketo 2

kosmoŝipo 1

kosta 1

koste 3

kostegi 1

kosti 12

kosto 2

kostonta 1

kostopago 1

kostumo 9

kota 4

kotbulglua 1

kotentiri 1

kotizi 1

kotizo 1

kotkovrita 1

kotleto 2

koto 7

kotona 2

kotonfolio 1

kotopo 2

kotŝirmilo 1

koverto 7

kovrante 1

kovretita 1

kovri 26

kovrila 1

kovrilo 21

kovrinta 1

kovrita 16

kovrite 1

kovro 1

kozako 1

kozo 1

kraĉi 3

kraĉmakuli 1

kraĉo 1

kradbarilo 1

krado 4

kradopordo 1

kradrosto 1

krajonaĵo 1

krajone 1

krajoni 1

krajono 7

krakanta 1

kraketi 1

kraketo 1

kraki 2

krako 2

kralo 3

kranio 10

kranitumulo 1

krankita 1

krano 7

kratero 3

kravato 13

krea 2

kreado 2

kreaĵo 6

kreante 1

kreanto 1

kreative 1

kredanta 1

kredante 4

kredantino 1

kredanto 2

kredeble 25

kredebli 1

kredemo 1

kredenco 1

kredi 155

kredigante 1

kredigi 5

kredinda 1

kredinde 2

kredita 1

kredite 1

kreditlimo 2

kreditoro 1

kredo 22

kreema 2

kreemo 1

krei 60

kreiĝi 1

kreinte 3

kreinto 19

kreita 3

kreitaĵo 6

kreiva 1

kremacii 1

kremo 3

kreo 1

kreolo 1

krepuska 2

krepuske 1

krepuski 1

krepuskiĝe 1

krepuskiĝi 1

krepuskiĝo 3

krepusko 4

krepvualo 1

kreskado 1

kreskaĵo 7

kreskanta 11

kreske 1

kreski 39

kreskigi 3

kreskigo 1

kresko 1

kretena 1

kreto 1

krevanta 1

krevi 5

krevigi 1

kreviĝi 1

krevmaizo 1

krevminace 1

krevo 1

kreza 1

kria 1

kriaĉa 1

kriaĉanta 1

kriaĉi 6

kriadi 5

kriado 1

kriakuzi 1

krianta 2

kriante 8

kribri 2

kriĉadi 1

kriĉi 2

krie 1

kriegadi 1

kriegi 7

krietaĉi 1

krii 67

krima 2

krimeto 1

krimfari 1

krimi 2

krimo 17

krimpruvo 1

krimulino 1

krimulo 16

krio 17

kripla 1

kriplamana 2

kriple 1

kripligi 2

kripligo 1

kriplulo 2

kripreĝi 1

kriptoatmosfero 1

krispa 1

krispigata 1

krispiĝi 1

kristala 1

kristale 1

kristaleto 1

kristalo 3

kristana 20

kristanigi 1

kristanismo 2

kristano 23

kristnaska 6

kristnaske 1

kristnasko 7

kristo 2

kristoakuzistino 1

kristoakuzisto 2

kritike 1

kritikema 1

kritiki 1

kritiko 2

krivoĉe 1

kriza 4

krizantemo 2

krize 1

kriznumero 1

krizo 4

krizolita 1

kroata 1

kroatia 1

kroato 1

kroĉi 1

kroĉiĝi 3

kroĉiĝinta 1

krokodila 3

krokodilado 3

krokodili 1

krokodilido 3

krokodilo 17

krokodilologio 2

krom 65

kroma 2

krome 54

kromedzino 1

kromefiko 1

kromeksperimento 1

kromkreskaĵo 1

kromnomi 2

kromnomo 2

kromometala 1

kromordinara 1

krompago 1

kromporcio 1

krompreni 1

kromrezulti 1

kronadi 1

kronhava 1

kronike 1

kronikisto 1

kronita 1

krono 6

kronologia 1

kronologio 1

kronumado 1

krotona 1

krotonano 3

kruceto 1

kruci 1

krucigita 1

krucita 1

krucmilito 1

kruco 11

krucosigno 1

krucpiede 1

krucpunkto 1

krucsigni 2

krucsigno 1

krucumita 2

krucvojo 1

krucvortenigmo 1

kruĉego 1

kruĉkrano 1

kruĉo 9

kruda 5

krude 7

krudmiena 1

kruela 30

kruelaĵo 3

kruele 7

krueleco 6

kruelega 3

krueli 2

kruelo 1

kruro 25

kruta 3

krutaĵo 1

krute 1

kruti 2

ktp 21

ku 1

kuba 1

kubikmetro 1

kubĵeto 1

kubmetro 1

kubo 2

kubutumi 2

kudri 4

kudrigi 1

kudrilo 3

kudristino 3

kudrolaboro 1

kudromaŝino 6

kufo 2

kuglo 8

kuglodika 1

kugloforma 1

kuir- 1

kuira 3

kuirante 1

kuirarto 1

kuireblaĵo 1

kuireja 2

kuirejforno 1

kuirejo 35

kuirgaso 1

kuiri 5

kuiriĝi 1

kuirilo 1

kuiristina 1

kuiristino 19

kuiristo 6

kuirite 1

kukbakado 1

kuketo 1

kuko 5

kukolido 1

kukumaĵo 1

kukumo 2

kukurbo 4

kukurborabotilo 1

kulerfalo 1

kulero 2

kuliso 2

kulmine 3

kulmini 2

kulmino 1

kulo 2

kulp-esprima 1

kulpa 12

kulpeco 1

kulpegi 1

kulpego 1

kulpi 13

kulpigi 2

kulpiĝinta 1

kulpiĝo 1

kulpkonscie 1

kulpo 13

kulposento 2

kulpulo 1

kultivi 1

kultivita 2

kulto 1

kultura 8

kulturaranĝo 1

kulturata 1

kulturbazo 4

kulturdoma 1

kulturdomo 2

kulturgvidanto 1

kulturhomo 1

kulturi 1

kulturindiano 1

kulturmovado 1

kulturo 16

kum 1

kumuleto 1

kumulo 1

kumuluso 1

kun 1274

kuna 2

kunage 1

kunaktori 1

kunbati 1

kunblovi 1

kuncivitano 1

kundanci 2

kundisputanto 1

kundormantino 1

kundromaŝino 1

kune 55

kunedzino 1

kunestado 1

kunesto 1

kunfaldi 1

kunfaldita 1

kunfandiga 1

kunfandiĝadi 1

kunfandiĝi 3

kunfluo 1

kunfrapi 2

kungaso 1

kungeste 1

kungliti 1

kungregigi 1

kunĝuadi 1

kunhavi 2

kuni 1

kunigi 2

kunigo 1

kuniĝante 1

kuniĝi 4

kuniĝinta 1

kuniĝo 2

kuniklo 2

kuniklomarinaĵo 1

kuninstruisto 1

kuniranto 3

kuniri 4

kunkanteti 1

kunklaki 1

kunkliniĝo 1

kunkoitigi 1

kunkompliculo 1

kunkonduki 1

kunkudrita 1

kunkulpi 1

kunkuŝi 1

kunkuŝigi 1

kunlaboranto 3

kunlabori 8

kunlaboro 5

kunlernejano 1

kunliceano 1

kunligi 1

kunligita 1

kunloĝi 2

kunmanĝi 2

kunmetaĵo 1

kunmeti 1

kunmetinte 1

kunmikso 1

kunmoviĝi 1

kunmunti 1

kunmurmuri 1

kunoficanto 1

kunordigata 1

kunordigiteco 1

kunparolanto 3

kunpekigi 1

kunpelita 1

kunportante 1

kunporti 23

kunportita 2

kunpozi 1

kunpreĝi 1

kunpremi 5

kunpremiĝi 3

kunpreminti 1

kunpremo 1

kunpreni 4

kunrasti 1

kunridegi 1

kunridi 2

kunrigardi 1

kunsenta 1

kunsenti 1

kunsento 4

kunsidi 2

kunsido 4

kunsklavlaboranto 1

kuntiri 4

kuntiriga 1

kuntiriĝi 3

kuntirita 1

kuntrenante 2

kunulino 5

kunulo 18

kunvenaĵo 1

kunvenejo 3

kunveni 11

kunvenigi 2

kunvenintaro 1

kunveninto 1

kunvenkonstruaĵo 1

kunvenloko 1

kunveno 13

kunveturanto 1

kunvibrado 1

kunvivadi 2

kunvivado 4

kunvivi 4

kunvivo 1

kunvojaĝado 1

kunvojaĝante 1

kunvojaĝanto 5

kunvoki 6

kupea 1

kupefenestro 1

kupeo 25

kupeskeleto 1

kupono 4

kupra 3

kupro 4

kuracado 4

kuracaĵo 1

kuracante 1

kuracarto 3

kuracata 1

kuracejo 1

kuracforto 1

kuracherbo 1

kuraci 7

kuracilo 4

kuracista 5

kuracistino 1

kuracisto 73

kuradi 8

kurado 2

kuraĝa 17

kuraĝante 1

kuraĝe 5

kuraĝi 53

kuraĝiga 1

kuraĝige 1

kuraĝigi 7

kuraĝinta 1

kuraĝo 21

kuraĝstoko 1

kuraĝulo 1

kuranta 5

kurataki 1

kuratoro 1

kurba 2

kurbdorsa 2

kurbe 1

kurbigi 1

kurbigita 2

kurbiĝi 4

kurbiĝinta 3

kurbita 1

kurblinio 1

kurbo 5

kurboformo 1

kurboplena 1

kurĉevalo 1

kure 5

kuregi 8

kurente 1

kurento 4

kuretadi 1

kuretanta 1

kureti 2

kuri 56

kuriero 3

kurioza 5

kuriozaĵo 2

kurioze 1

kuriozi 1

kurnarto 1

kuro 1

kursanaro 1

kursano 6

kursanonco 1

kursejo 3

kursekvi 1

kursgvidanto 2

kursiva 1

kurso 20

kursofino 1

kurstago 1

kurŝripozi 1

kurte 1

kurteno 16

kurtonde 1

kurulo 1

kurzo 1

kuseno 8

kuŝadi 1

kuŝanta 6

kuŝante 2

kuŝejo 4

kuŝi 91

kuŝigi 10

kuŝiĝi 4

kuŝloko 1

kuŝmeblo 1

kuŝokazo 2

kuŝpozicio 1

kuŝvagona 1

kutima 24

kutime 39

kutimi 44

kutimiĝi 2

kutimiĝinta 2

kutiminta 1

kutimo 24

kutro 2

kutromastro 1

kutroposedanto 1

kuvo 6

kuza 2

kuzino 1

kuzo 22

kvadrata 6

kvadratita 1

kvadrato 15

kvadratsimila 1

kvadraturo 1

kvakanta 1

kvakera 2

kvakero 10

kvaki 2

kvalifike 1

kvalita 1

kvalito 7

kvankam 124

kvanta 1

kvanto 19

kvar 73

kvar- 1

kvara 17

kvarafoje 1

kvarangulo 1

kvardek 10

kvardekdua 1

kvardekjara 4

kvardekjarulo 1

kvardekkvinpocenta 1

kvarfoje 1

kvarjara 3

kvarlingva 1

kvarmil 1

kvaro 3

kvarona 1

kvaronhoro 5

kvaronjarcento 2

kvarono 1

kvarope 2

kvaropo 4

kvaropule 1

kvarpieda 1

kvarpiede 1

kvartala 1

kvartalo 12

kvartirigi 1

kvartraka 1

kvarvoja 1

kvazaŭ 242

kvazaŭa 3

kvazaŭamikece 1

kvazaŭe 3

kvazaŭedzo 1

kvazaŭgraveda 1

kvazaŭĝentilaĵo 1

kvazaŭi 1

kvazaŭkompleza 1

kvazaŭkonversacii 1

kvazaŭo 1

kvazaŭpatrino 1

kvazaŭrideto 1

kvazaŭruza 1

kvazaŭspekti 1

kvazaŭsuĉe 1

kvazaŭŝajna 1

kvazaŭŝtonigita 1

kvera 1

kvere 1

kverelanta 1

kverelema 1

kvereli 2

kverelinto 1

kverelo 1

kverka 2

kverko 5

kverkoligna 1

kvermeti 1

kvesto 1

kvi 79

kvieta 12

kviete 17

kvieteco 1

kvieti 2

kvietiga 1

kvietigi 4

kvietiĝi 4

kvieto 3

kvietpunkto 1

kvin- 1

kvina 11

kvincent 4

kvincentmilimetra 1

kvincentoble 1

kvindek 12

kvindeka 6

kvindeke 1

kvindekfoje 1

kvindekgrada 1

kvindekjara 3

kvindekjaraĝa 1

kvindekjarulo 1

kvindekkvinjara 1

kvindeko 3

kvindekokjara 1

kvindekpersona 1

kvindekprocenta 2

kvindekunujara 1

kvinetaĝa 1

kvinjara 2

kvinjaraĝa 1

kvinlingva 2

kvino 1

kvinobla 1

kvinoble 1

kvinoblo 1

kvinono 1

kvinopo 2

kvinpinta 2

kvinpinto 1

kvintalo 1

kvintesenco 1

kvitanci 2

kvitanco 2

kvite 1

l 104

l-forma 1

la 19439

la-farun-vendisto 1

labila 1

labirinto 4

labora 1

laboradi 2

laborado 7

laboraĵo 1

laboralo 1

laboranta 5

laborante 1

laboranto 2

laborata 1

laboratoria 1

laboratorio 3

laborĉambro 1

laboregi 3

laboreja 1

laborejo 9

laborema 3

laborestra 1

laborĝojo 1

labori 106

laborigi 1

laborilo 2

laborinta 1

laborista 7

laboristaro 2

laboristo 15

laborkompleto 1

laborkunveno 1

laborloko 1

laboro 115

laborprenanto 1

labortablego 1

labortabulo 1

labortago 2

labortakso 1

laca 40

lace 5

laceco 2

lacega 2

lacege 1

lacerta 1

lacerto 2

lacertumi 1

laci 2

laciga 2

lacigita 4

lacigite 1

laciĝi 2

laciĝinta 2

laciĝo 1

laco 4

lada 1

lafo 1

laga 1

lageto 2

lago 22

lahuo 1

laika 2

lajĉo 1

lakita 1

lakkremo 1

laktblanka 1

lakto 31

laktokremo 1

laktolingvo 1

laktuko 1

lama 1

lamante 1

lame 1

lamenta 1

lamentadi 1

lamentado 2

lamentemo 1

lamenti 1

lamento 2

lami 1

lampeto 6

lampingo 1

lampiono 2

lampkovrilo 1

lampo 27

lamro 1

lana 3

lanci 1

lancĵeto 1

lanco 7

lanĉetiĝi 1

lanĉi 5

lanĉiĝi 2

lanĉiĝo 1

lanĉinta 1

lanĉita 1

lanĉo 1

landano 4

landfama 1

landjuĝisto 1

landkrizo 1

landlima 1

landlimo 9

lando 149

landpereo 1

landvojo 1

lanfarbejo 1

lango 19

langvora 1

lanhava 1

lanjako 1

lano 15

lanpulovero 1

lante 8

lanterno 5

lantukego 1

lantuko 1

lapona 2

lardi 1

lardo 1

larĝa 25

larĝe 6

larĝega 2

larĝiĝanta 1

larĝiĝi 2

larĝiĝo 1

larĝkolone 1

larĝlitere 1

larĝo 1

larĝvaste 1

larma 1

larmanta 1

larmetanta 1

larmguto 1

larmi 4

larmigi 1

larmo 42

larmoguto 1

larmokule 1

larmoparo 2

larmstrekita 1

lasanta 1

lasante 5

lasata 1

lascive 1

lascivmove 1

laserradio 2

lasi 112

lasinte 2

lasinti 1

lasta 135

lastamomente 1

lastatempa 1

lastatempe 20

lastdistance 1

laste 5

lastfoje 6

lastjare 1

lastminute 1

lastmomente 1

lastnokte 1

lastsemajne 1

lasttempe 1

lastverse 1

lastvice 2

latenta 1

latero 1

lati 1

latina 9

latinaĵo 1

latine 1

latinulo 1

latiro 1

lato 1

lauvole 1

laŭ 303

laŭaspekte 2

laŭbire 1

laŭbo 1

laŭborde 1

laŭĉambra 1

laŭdata 1

laŭde 1

laŭdezire 3

laŭdi 7

laŭdinda 2

laŭdira 3

laŭdire 22

laŭdo 5

laŭdovorto 1

laŭe 2

laŭeble 7

laŭesence 5

laŭforme 1

laŭguste 1

laŭimage 1

laŭiri 2

laŭkompre 1

laŭkutime 5

laŭleĝa 2

laŭleĝe 1

laŭlibera 1

laŭlonga 2

laŭlonge 6

laŭmensa 1

laŭmoda 1

laŭnatura 1

laŭnature 1

laŭnecese 1

laŭokaze 1

laŭplaĉe 5

laŭpove 6

laŭprograma 1

laŭrajta 1

laŭregule 2

laŭritme 1

laŭrobranĉeto 1

laŭŝajne 10

laŭta 25

laŭtakse 1

laŭte 35

laŭtediri 1

laŭtega 1

laŭtege 2

laŭtflugile 1

laŭtigi 1

laŭtiĝi 1

laŭtklientara 1

laŭtkrie 1

laŭtkrii 1

laŭtlegi 8

laŭtlegita 2

laŭtparoli 2

laŭtrespondi 1

laŭtvoĉa 2

laŭtvoĉe 3

laŭvente 1

laŭvice 2

laŭvoje 4

laŭvorte 1

lavabo 1

lavado 2

lavante 1

lavata 1

lavenda 1

lavendodora 1

lavi 18

lavita 1

lavkuvo 6

lavujo 1

le 2

lecioneto 1

lecioni 1

lecionlernado 1

lecionlerno 1

leciono 38

leda 10

ledaĵo 1

ledfotelo 1

ledjako 1

ledkovrita 1

ledmembrano 1

ledo 4

ledpantalono 1

ledrimeno 1

leduma 1

legadi 4

leganta 1

legante 2

leganto 6

legata 2

legataĵo 1

legebli 1

legenda 1

legende 2

legendo 14

legi 100

legiano 1

legigi 1

leginto 2

legita 1

legitimi 1

legoma 1

legomo 13

legomvendejo 1

legumo 1

legvariaĵo 1

leĝa 1

leĝaro 2

leĝera 11

leĝere 3

leĝo 22

leĝoscienco 1

lejzer 2

lekanto 7

lekbombono 3

lekcia 1

leki 2

lenso 1

lentugo 1

leona 2

leoneca 2

leoneco 1

leonino 5

leonkorto 1

leono 20

leonvoĉa 1

leonvoĉe 2

leonvoĉo 2

leopardeca 1

lepora 1

leporo 3

lepra 1

lepre 1

lepro 9

leprulejo 2

leprulino 1

leprulo 2

lernada 2

lernadi 3

lernado 11

lernanta 1

lernante 1

lernantino 1

lernanto 20

lernebla 4

lernegi 1

lerneja 12

lernejana 3

lernejanaro 1

lerneje 1

lernejo 68

lernema 1

lernemo 2

lernemulo 1

lernetinte 1

lerni 76

lernigi 2

lerninte 1

lernita 3

lernojaro 2

lernolibro 5

lernosako 1

lerta 20

lerte 6

lerteco 1

lerti 3

lerto 2

letargie 1

letargio 2

leter-interŝanĝo 1

leteramiko 1

letere 2

leteri 1

letero 47

leterpontisto 1

leterportisto 4

leterujo 1

leŭtenanta 10

leŭtenanto 39

levante 1

levi 71

leviĝanta 2

leviĝi 34

leviĝo 1

leviĝonta 1

levilo 2

levita 4

levkojo 1

levmaŝino 1

li 4836

lia 1079

lialanda 1

liano 3

liapense 1

libera 41

libere 11

libereco 9

liberi 1

liberiga 3

liberigante 2

liberigi 15

liberigita 2

liberigo 2

liberiĝi 14

liberiĝinta 4

liberiĝo 2

liberlasi 1

libero 4

libertempa 1

libertempo 7

libido 1

libraĉo 2

libraro 2

librego 3

libreto 3

libro 77

librobreto 1

librobutiko 1

libroŝranko 1

librotago 1

libroteni 1

librotenisto 5

librovendejo 5

librujo 1

licea 1

liceano 4

liceestro 1

licenco 1

liceo 19

lici 2

lifta 1

liftaro 1

lifte 2

lifto 13

liftpordo 1

ligaĵo 1

ligata 4

ligi 15

ligilo 2

liginte 1

ligita 7

ligiteco 1

ligna 22

lignaĵeto 1

lignaĵisto 2

lignaĵo 1

ligniĝi 1

ligno 11

lignofajro 1

ligo 1

likanta 2

likvaĵo 14

likvejo 1

likvida 2

likvidaĵo 3

likvoraĵo 1

likvoro 2

lilakkolora 1

lilio 1

limako 1

limanta 1

limata 1

limi 1

limiga 1

limigita 6

limo 9

limonado 2

limono 1

limŝtono 1

lineo 8

lingva 11

lingvaĵo 1

lingve 1

lingvista 1

lingvistika 3

lingvisto 2

lingvo 181

lingvoinstruado 1

lingvokono 1

lingvomalfaciliaĵo 1

lingvomaŝinisto 1

lingvomaŝino 4

lingvonaciisma 1

lingvoprovizo 1

lingvoscio 2

linio 8

linka 2

liphararo 4

lipharo 2

lipmieni 1

lipo 38

lirika 3

liriko 1

lirlado 2

lirlanta 1

lirli 1

liro 2

listo 11

lita 1

litania 1

litĉambro 2

litejo 1

literatura 9

literaturaĵo 2

literaturhistoriisto 1

literaturo 11

litero 27

litertoksiĝo 1

literumi 1

liteto 2

litkovrilo 1

lito 61

litotuko 2

litova 1

litovino 1

litro 3

littolaĵo 2

littuka 1

littuko 3

liu 1

liuta 1

liuto 1

liverado 1

liverante 1

liverebla 1

liveri 12

lkk 5

lkk-kasisto 1

lo 2

lobo 2

loga 2

logaĵo 1

logi 10

logika 1

logike 1

logiko 10

loginta 1

logo 1

loĝadi 1

loĝado 1

loĝanta 1

loĝantaro 14

loĝanto 16

loĝĉambro 1

loĝdomego 1

loĝdomo 3

loĝejmastrino 2

loĝejo 17

loĝejoficejo 1

loĝejproblemo 1

loĝi 84

loĝloko 2

loĝonta 1

lojala 2

lojale 1

loka 17

loki 2

lokigi 2

lokiĝi 1

loko 116

lokusto 1

londo 1

londona 1

longa 203

longbarba 3

longdaŭra 3

longdaŭre 1

longdistanca 3

longe 114

longeco 2

longedaŭra 1

longega 9

longege 1

longeta 1

longforma 1

longhara 3

longi 1

longlonga 1

longlongtempe 1

longmanika 1

longminuta 1

longminute 2

longnazulo 1

longpaŝa 1

longstatura 7

longtenila 1

longviveco 1

lontane 2

lordiĝinta 1

lordo 1

loŝata 1

lot 1

loterio 1

lotumi 1

love 1

loza 2

lozeta 1

lsda 1

luanto 1

luaŭto 1

lubriki 1

luda 1

ludadi 2

ludado 4

ludanta 1

ludanto 5

ludata 1

ludema 2

ludeme 1

ludi 44

ludilo 5

ludkamarado 1

ludkampo 1

ludkarto 1

ludo 20

ludonisto 1

luebla 2

lui 5

luigi 2

luko 2

luksa 12

luksega 3

lukso 4

luktadi 1

luktado 5

lukti 13

lukto 2

luktobatalo 1

lulante 2

lulata 2

luli 2

lulilo 3

lulkanti 1

lulkanto 2

luma 10

lumbildo 1

lumbo 1

lumbodoloro 1

lumbriko 1

lumego 1

lumeti 3

lumeto 1

lumevidenta 1

lumfasko 1

lumfulmo 1

lumi 2

lumigante 1

lumigata 5

lumigate 1

lumigi 9

lumigilo 1

lumigita 1

lumigo 1

lumiĝi 1

lumlitero 1

lumo 70

lumoplena 1

lumreklamo 1

lumriĉa 1

lumŝildo 1

lumvibrado 1

lunatiki 1

lunĉaĵo 1

lunĉejo 1

lunĉi 1

lunĉo 2

lunde 1

lundo 3

lune 1

luneto 1

lunluma 1

luno 25

lunofazo 1

lunolumo 1

luo 1

lupino 2

lupmaniere 1

lupo 10

lustro 3

luzerno 1

m 3

maĉadi 1

maĉado 1

maĉete 1

maĉgumo 1

maĉi 6

maĉpeco 1

magazen-vitrino 1

magazeno 3

magazino 1

magia 17

magiaĵo 2

magiisto 2

magikristalo 1

magio 5

magister 1

magistrato 7

magistriĝa 1

magistriĝi 1

magistriĝo 1

magistro 18

magnato 1

magneta 3

magnete 2

magnetisma 1

magnetkampa 1

magnetofono 1

magra 5

magrasa 1

mahagona 1

maiza 1

maizkaĉo 1

maizkano 1

maja 3

majesta 14

majeste 5

majestino 1

majesto 5

majestofendo 1

majo 5

majoliko 1

majstra 6

majstraĵo 1

majstri 2

majstro 95

majstroverka 1

maĵorio 2

makabra 2

makako 1

makaronia 1

makedona 2

makiavela 1

makimono 1

makolio 1

makroringo 1

maksimo 2

maksimume 9

maksimumizi 2

maksimumo 2

makulaĉa 1

makuli 3

makuliĝi 3

makulita 2

makulo 16

makzelo 2

mala 2

malabunda 1

malabundi 1

malafabla 2

malafable 4

malagado 1

malagrabla 9

malagrablaĵo 4

malagrable 4

malagrabli 1

malagrafi 1

malakcepti 3

malakordiĝo 1

malakra 1

malalta 12

malalte 2

malalteco 1

malaltetaksa 1

malaltgrada 1

malaltigi 1

malaltiĝi 2

malaltkapabla 1

malaltulo 1

malamata 1

malame 1

malamegi 1

malamego 1

malami 8

malamika 19

malamikado 1

malamike 1

malamikeca 1

malamikeco 2

malamikiĝi 1

malamiko 59

malaminda 1

malamo 21

malankolie 1

malankri 1

malantaŭ 57

malantaŭa 22

malantaŭe 25

malantaŭo 2

malantaŭtabla 1

malaperadi 1

malaperanta 2

malaperante 1

malaperi 53

malaperigi 1

malaperigita 1

malaperinta 7

malapero 8

malaperonta 1

malaprobi 1

malaprobo 1

malascende 1

malascendejo 1

malascendi 2

malascendonta 1

malatenta 1

malatentemo 1

malatenti 8

malavantaĝo 2

malavara 6

malavare 4

malavaro 2

malbela 11

malbelaĉa 1

malbele 1

malbelega 3

malbelegiĝi 1

malbeligita 1

malbena 3

malbenadi 1

malbenante 1

malbendamne 2

malbeni 3

malbeninda 3

malbeninde 1

malbenita 15

malbeno 3

malbezona 2

malbona 31

malbonadoranto 1

malbonaĵo 2

malbonaŭgure 2

malbone 12

malboneco 2

malbonfama 3

malbonfaraĉo 1

malbonfaranta 1

malbongusta 1

malbongusto 1

malbonhumora 1

malbonhumore 1

malboniĝo 1

malbonintenca 5

malbonmore 1

malbono 10

malbonodori 2

malbonsorti 1

malbonŝanca 2

malbonŝance 1

malbonŝanco 1

malbonŝanculo 1

malbontraktita 1

malbonvena 2

malbruo 1

malbutonita 1

malbutonumita 1

malcerta 2

malcerte 1

malcerteco 2

malcivitaneco 1

malĉasta 3

malĉaste 3

malĉasteco 1

malĉastejo 1

malĉastulino 1

malĉeesta 1

malĉeesti 3

malĉeesto 3

malĉefa 2

malĉifri 1

malĉifrinta 1

malĉifrinte 1

maldankema 1

maldaŭra 1

maldaŭri 1

maldeca 7

maldecaĵo 2

maldece 3

maldekstra 28

maldekstre 36

maldekstremulo 1

maldektsra 1

maldelikata 1

maldensa 3

maldensejo 1

maldevi 1

maldeziro 1

maldia 1

maldika 19

maldikiĝi 1

maldiligenta 1

maldisciplina 1

maldiskreta 1

maldolĉigi 1

maldormi 3

maldormigita 1

maldormo 1

maldungiĝo 1

maldungo 1

male 17

malebena 1

maleble 1

malebli 2

malebligi 8

malebligita 1

malebria 1

malekvilibriĝi 1

malembarasiĝi 1

malentuziasmo 2

maleola 1

maleolo 2

malespera 1

malesperante 1

malesperanto 1

malespere 13

malesperi 2

malesperiga 1

malesperige 1

malespero 7

malestiĝi 1

malestima 1

malestimata 1

malestime 4

malestimegi 1

malestimi 4

malestiminda 1

malestimo 2

malesto 2

maleviti 1

malfacila 11

malfacilaĵo 11

malfacile 28

malfacileco 1

malfacili 6

malfaciligi 1

malfacilo 2

malfajno 1

malfalsa 1

malfavora 5

malfavoro 1

malfekundeco 1

malfeliĉa 23

malfeliĉe 9

malfeliĉega 1

malfeliĉi 3

malfeliĉo 13

malfeliĉuline 1

malfeliĉulino 4

malfeliĉulo 7

malferma 6

malfermanta 1

malfermante 3

malferme 2

malfermebla 1

malfermegante 1

malfermejo 1

malfermentiri 1

malfermeti 1

malfermi 72

malfermigi 3

malfermiĝi 20

malferminte 1

malfermita 21

malfide 1

malfidela 3

malfirma 3

malfleksiĝema 1

malflue 1

malfluso 1

malfona 1

malforta 15

malforte 5

malforteco 2

malfortigi 1

malfortiĝi 3

malfortiĝinta 1

malfortulo 1

malfremi 1

malfreŝa 2

malfrivole 1

malfrua 10

malfrue 20

malfrui 10

malfruiĝi 5

malfunkciigi 2

malgaja 13

malgaje 7

malgajeco 1

malgaji 2

malgajigi 1

malgajno 1

malgajo 3

malglata 2

malglatulo 2

malgolemflanke 1

malgracie 1

malgranda 143

malgrande 1

malgrandiĝi 3

malgrandkvanta 1

malgrandnombra 1

malgrandulino 1

malgrandulo 3

malgrasa 6

malgrassa 1

malgraŭ 65

malgraŭe 3

malgrava 4

malgravi 1

malĝentila 1

malĝentile 2

malĝentilulo 1

malĝoja 10

malĝoje 4

malĝoji 5

malĝojiga 2

malĝojigi 2

malĝojo 5

malĝusta 6

malĝustaĵo 1

malĝuste 1

malhaltigi 1

malharmonii 1

malharmoniigi 1

malharmonio 2

malhaste 1

malhavebla 1

malhavi 3

malhavo 1

malhazarde 1

malhela 11

malhelblonda 1

malhelblua 1

malhelblui 1

malhelbruna 1

malhelbruni 1

malhele 6

malhelega 1

malheliĝi 6

malheliĝinte 1

malhelo 3

malhelpaĵo 1

malhelpata 3

malhelpi 22

malhelpilo 1

malhelpo 1

malhelverda 1

malhonesta 1

malhoneste 1

malhonora 1

malhonorata 1

malhonorigi 1

malhonorigo 2

malhonoro 1

malhumana 1

malhumileco 1

malica 14

malicaĵo 1

malice 5

malicemi 1

malici 1

malicsorĉa 1

maliculo 1

maligi 1

malinda 2

malindeco 1

malinklini 2

malinteligenta 1

maljuna 38

maljunaĝo 1

maljuneco 4

maljunega 1

maljuneta 1

maljunigi 1

maljuniĝanta 1

maljuniĝi 8

maljunulara 1

maljunulejo 2

maljunuleto 3

maljunulino 10

maljunulo 68

maljusta 2

maljustaĵo 2

maljuste 2

maljusteco 1

maljusto 1

malkabei 1

malkapabli 1

malkapablo 1

malkare 1

malkaŝe 6

malkaŝema 2

malkaŝi 31

malkaŝiĝi 2

malkaŝiĝinta 1

malkaŝita 1

malklara 3

malklare 1

malklari 1

malklariĝo 1

malklera 1

malklerulo 2

malkodi 1

malkohera 1

malkomforta 1

malkomfortaspekta 1

malkomforto 1

malkompleze 1

malkomplika 1

malkonfesi 3

malkonfide 1

malkonfido 3

malkonkordo 2

malkonsenti 1

malkonstruado 1

malkonstrui 2

malkonstruisto 1

malkonstruo 1

malkontenta 3

malkontente 2

malkontenti 1

malkontentiĝo 1

malkontentulo 1

malkonvena 2

malkovraĵo 1

malkovri 19

malkovrita 1

malkovro 2

malkrei 2

malkreski 5

malkroĉi 3

malkroĉo 1

malkruela 1

malkuniĝi 1

malkuraĝa 1

malkuraĝe 2

malkuraĝi 2

malkvieta 1

malkvieti 1

mallaborema 3

mallaboremo 2

mallaboremulo 1

mallantaŭ 1

mallarĝa 11

mallarĝe 1

mallarĝmensa 1

mallaŭdi 1

mallaŭdo 9

mallaŭta 7

mallaŭte 16

mallaŭtigi 2

mallerni 1

mallerta 3

mallertaĵo 2

mallerte 2

mallerteco 1

mallevi 6

malleviĝi 4

mallevita 1

mallibereco 1

malliberejo 17

malliberigi 2

mallibero 2

malliberulo 2

malligi 5

mallikigi 1

mallonga 32

mallonge 14

mallonghara 1

mallongigita 1

mallongigo 1

mallongiĝi 1

mallongkrura 2

malluma 24

mallume 5

mallumi 1

mallumiĝi 2

mallumiĝo 2

mallumligna 1

mallumo 30

malluno 1

malmaldika 1

malmaski 1

malmendi 1

malmergiĝi 1

malmilda 1

malmoderna 2

malmodesta 1

malmola 5

malmoligita 1

malmoliĝi 1

malmulta 23

malmulte 16

malmultekosta 4

malmultekoste 2

malmultekostiĝi 1

malmultiĝi 2

malmulto 1

malmuntita 1

malnaiva 1

malnecesa 1

malnecesi 1

malnete 2

malnigrigi 1

malnobla 4

malnoblaĵo 1

malnoble 1

malnobleco 1

malnobliga 1

malnoblulo 1

malnodi 1

malnodiĝi 1

malnova 59

malnovtestamenta 1

malo 5

malobei 3

malobemulo 1

malobeulo 1

malobservi 3

malofta 3

maloftaĵo 3

malofte 22

malofti 1

maloftiĝi 1

maloportune 2

maloportuni 1

malorda 1

malordigante 1

malordo 3

malpacienci 1

malpacienco 2

malpaciĝi 1

malpaciĝo 2

malpaco 2

malpaki 1

malparolema 1

malpensigi 1

malperemsi 1

malperfekta 2

malperfektaĵo 1

malperfekte 1

malperfekteco 1

malperfektiĝi 1

malpermesata 3

malpermesi 18

malpermesita 7

malpermesite 2

malpermeso 9

malpeza 3

malpeze 3

malpezigi 1

malpeziĝi 1

malpie 2

malplaĉa 1

malplaĉe 2

malplaĉi 2

malplaĉinta 1

malplej 2

malpleje 1

malplena 18

malpleni 1

malplenigadi 1

malplenigata 1

malplenigi 3

malpleniĝi 2

malpleniĝinta 1

malplenumi 1

malpli 70

malpliigi 2

malpliiĝi 1

malplimulto 1

malprave 3

malpravi 1

malpravigi 1

malpreciza 1

malpretendemo 1

malprofunda 4

malprogresulo 1

malproksima 32

malproksime 30

malproksimeco 1

malproksimi 1

malproksimiĝi 1

malproksimo 5

malproksimokcidenta 1

malproskime 1

malprotiti 1

malprudenta 1

malprudente 2

malpudora 2

malpura 12

malpuraĵo 8

malpure 2

malpurema 1

malpurigi 1

malpuriĝi 1

malpuro 1

malpursanga 1

malrapida 10

malrapide 47

malrapidega 1

malrapidema 1

malrapidi 1

malrapidiga 1

malrapidigi 2

malreala 2

malrektiĝi 1

malrespekte 1

malrespekti 2

malriĉa 14

malriĉe 1

malriĉeco 1

malriĉo 5

malriĉulino 1

malriĉulo 6

malsagaca 1

malsaĝa 9

malsaĝaĵo 1

malsaĝeco 1

malsaĝeta 1

malsaĝo 1

malsaĝulo 3

malsama 9

malsame 3

malsamideano 2

malsamspeca 1

malsamspece 1

malsamŝtate 1

malsana 16

malsani 1

malsanige 1

malsaniĝi 4

malsano 22

malsanuleja 1

malsanulejo 4

malsanulino 2

malsanulo 11

malsata 10

malsataĉa 1

malsatanta 1

malsate 1

malsatego 3

malsati 7

malsatiga 1

malsatmorti 2

malsato 12

malsatsento 1

malsciulo 2

malscivolema 1

malseka 9

malseke 1

malsekega 1

malseketigi 1

malsekigi 2

malsekiĝi 2

malsekokule 1

malsekretita 1

malsekure 1

malserbiiĝi 1

malserena 1

malserene 3

malserenigi 1

malserioza 1

malsimetrie 1

malsimile 1

malsimili 1

malsimpatio 2

malsimpla 1

malsincera 1

malsingarda 1

malsobra 1

malsorĉi 1

malspertulino 1

malsprita 5

malspriteco 1

malspritulo 1

malstabiligi 1

malstreĉa 1

malstreĉe 1

malstreĉi 2

malstreĉiĝi 1

malstreĉiĝo 2

malstreĉita 1

malsukcesa 1

malsukcese 1

malsukcesi 11

malsukcesinta 1

malsukcesinte 1

malsukceso 3

malsukcesulo 1

malsupereco 1

malsupra 7

malsupre 57

malsupreniĝi 3

malsuprenira 1

malsupreniri 3

malsuprenirinta 1

malsupreniro 2

malsupro 2

malŝalti 12

malŝaltinte 2

malŝaltita 2

malŝarĝi 2

malŝarĝo 1

malŝategi 2

malŝati 8

malŝato 3

malŝlosi 2

malŝlosita 3

malŝpari 1

malŝpariĝi 1

malŝparinta 1

malŝparita 1

malŝtopi 1

malŝvele 1

malŝveliĝo 1

maltalento 1

maltaŭga 3

malteni 1

malteniĝi 1

maltimemo 1

maltimiĝo 1

maltrafi 4

maltrafo 1

maltrankvila 10

maltrankvile 7

maltrankvileco 1

maltrankviligi 5

maltrankviliĝi 5

maltrankviliĝo 1

maltrankvilo 3

maltro 1

maltrudeme 1

malutila 2

malutilaĵo 1

malutile 1

malutili 8

malutilo 2

maluzi 1

malvalidigante 1

malvaloriĝo 1

malvarma 20

malvarme 7

malvarmeco 1

malvarmega 1

malvarmeta 1

malvarmeteco 1

malvarmeto 1

malvarmi 2

malvarmiĝi 3

malvarmiĝinta 1

malvarmo 9

malvarmumi 2

malvasta 6

malvaste 2

malvasteco 1

malvenki 3

malvenko 3

malvera 1

malvero 5

malvesti 2

malvidebligi 1

malvigla 1

malvirgiga 1

malvirta 1

malvirto 1

malvirtulino 1

malviva 1

malvoĉi 2

malvolonta 1

malvolonte 1

malvolvi 3

malzorga 1

malzorgema 1

malzorgi 2

malzorginte 1

malzorgita 2

mambulo 1

mamnutri 3

mamnutristino 1

mamo 10

mampinto 1

mamulo 1

mamuto 1

mamzono 1

man 1

man- 1

manao 4

manaparato 1

mandato 1

mandolino 1

mandorso 1

mandragora 1

mandragoro 1

mane 2

manenmane 2

manenteni 1

manero 3

maneto 2

manĝaĉi 1

manĝado 5

manĝajo 3

manĝaĵo 31

manĝanta 2

manĝavida 1

manĝbastoneto 1

manĝĉambrego 1

manĝebla 5

manĝegante 1

manĝegi 1

manĝejo 7

manĝema 1

manĝeti 2

manĝfunte 1

manĝi 72

manĝigi 2

manĝilaro 1

manĝilo 1

manĝinda 1

manĝinta 2

manĝita 1

manĝo 19

manĝoĉambro 1

manĝokonsumi 1

manĝotablo 4

manĝotrogo 3

manĝprovizejo 1

manĝtrova 1

manĝujo 1

maniero 23

manifestacio 2

manifeste 1

manifesti 5

manifestiĝi 2

manifestiĝo 1

manifesto 2

maniko 3

manio 5

manipuladi 1

manipulante 1

manipuli 5

manipulilaro 1

mankanta 4

mankateni 1

manke 1

manki 63

mankinta 1

manklako 1

manko 15

manlabori 2

manlaboristo 2

manlibro 1

mano 239

manovrado 1

manovri 2

manovro 8

manplato 11

manpleno 2

manpremi 1

manpremo 8

manradiko 1

mansaketo 2

mansako 1

mansaluti 1

mansigne 1

mansigni 2

mansigno 3

manskribita 2

manskribo 1

mansvingi 6

mantelo 14

mantenante 1

mantenilo 3

mantro 7

mantuŝi 1

manufakturaĵo 2

manuskripto 6

mapado 1

mapo 3

mara 2

marbesto 1

marborda 2

marbordo 8

marĉa 1

marĉakvo 1

marĉandadi 1

marĉandi 3

marĉlumo 1

marĉo 8

mardo 2

marek 1

marfundo 2

marĝene 1

marhorizonte 1

maria 2

marienplatz 1

marimbo 1

marista 7

maristo 28

maristoruĝiga 1

markezo 1

marki 2

markita 2

marko 19

markolo 5

marksista 1

marmeladizita 1

marmelado 1

marmevo 1

marmora 7

marmore 4

marmorkahela 1

marmoro 8

marmorstaturo 2

marmorvizaĝo 2

maro 81

marprofundo 1

marsablo 1

marserpento 1

marŝadi 2

marŝado 3

marŝanta 4

marŝante 4

marŝi 30

marŝilo 1

marŝinte 1

marŝo 10

martajdo 1

marteleti 1

martelo 5

martireco 1

martiremo 1

martiro 5

marto 6

marumi 1

marvirgulino 1

marvojaĝo 1

masaĝi 2

masakra 1

masakrado 1

masakri 3

masakro 2

maskanta 1

maski 3

maskita 3

masklista 2

masklo 2

maskmiena 1

masko 2

maso 3

masoni 1

masonisto 3

masto 1

mastokorbo 1

mastra 1

mastrado 1

mastri 1

mastrino 6

mastro 16

mastruma 1

mastrumado 2

mastrumi 2

masturbado 1

masturbante 1

masturbi 1

maŝine 1

maŝinhomo 6

maŝinisto 1

maŝinlingva 2

maŝinlingve 2

maŝinlingvo 7

maŝino 30

maŝinpafilo 3

maŝinrapide 1

maŝinsimila 1

matĉo 2

matematika 3

matematikisto 1

matematiko 4

matena 13

matene 39

matenhoro 1

mateniĝo 3

matenmanĝa 1

matenmanĝi 2

matenmanĝo 14

mateno 61

materia 2

material-donado 1

materialista 1

materialo 18

materio 5

mati 2

mato 2

matraco 1

matrikso 1

matrikuli 2

matrikulisto 1

matura 7

matureco 1

maturfruktece 1

maturigi 2

maturiĝi 2

maturiĝinte 1

maŭra 4

maŭzaĵo 1

maŭzoleo 6

maximi 1

meandri 1

meblado 1

meblaro 6

meblita 3

meblo 7

mebloplanisto 1

meĉo 1

medicina 5

medicinaĵo 1

medicino 3

medikamento 10

medio 12

meditaĉi 1

meditadi 2

meditado 7

medite 1

mediteme 1

mediti 16

medito 4

mefito 1

megasoldulo 1

meĥanika 2

meĥanismo 5

mejlo 6

mekanike 1

mekanlaboristo 1

meksikiano 3

melankolia 7

melankolie 1

melankolio 1

melburna 1

meleagro 2

melkante 1

melkistino 1

melo 1

melodia 2

melodio 5

melono 1

melsprita 1

mem 359

mema 1

membrano 1

membrego 1

membri 2

membro 22

memdetruema 1

memeo 1

memestimo 2

memevidenta 1

memevidente 1

memfida 6

memfido 2

memgarda 1

memgarde 1

memkomprene 6

memkomprenebla 2

memkompreneble 22

memkonscia 1

memkulturata 1

memmortiga 1

memmortigo 2

memo 7

memoraĵbutiko 1

memoraĵo 6

memorante 1

memore 1

memorfiksi 1

memorfiksiĝi 1

memori 98

memorigi 18

memorinda 2

memorita 1

memorkapablo 1

memorlibro 2

memorniĉo 2

memoro 25

memorteni 2

memriproĉo 1

memspronado 1

memstara 1

memstare 1

memtuŝado 1

memvola 2

memvole 5

mencianta 1

menciante 1

menciata 1

mencii 23

menciiĝi 1

menciinde 5

menciindi 2

menciita 4

mencio 2

mendi 10

mendinta 2

mendita 1

mendo 7

mendoletero 1

mensa 6

mense 9

mensfone 1

menskapablo 1

mensmalsana 1

mensmalsanulo 1

menso 44

mensoga 3

mensogema 1

mensogeti 1

mensogeto 1

mensogi 14

mensogo 18

mensogprocento 1

mensogulo 1

mensostreĉa 1

menspacigi 1

mento 1

mentono 6

menuo 1

merbromino 1

merde 1

merdo 1

merge 1

mergi 1

mergiĝi 4

mergita 1

merita 2

merite 1

meriti 16

meritita 5

merito 2

meritohava 1

meritoriĉa 1

meriza 1

merizarbo 1

merizo 1

merkata 1

merkato 1

merkrede 1

mesaĝi 2

mesaĝo 20

meso 10

messervado 1

messervanto 2

metadi 1

metala 14

metalo 6

metalplugilo 1

metalskatolo 1

metalurgio 1

metamorfozo 2

metante 3

metapontiona 1

meteoro 1

meteorologia 1

meteorologo 1

meti 83

metiejo 1

metiisto 2

metilernanto 1

metinta 3

metinte 1

metio 8

metita 1

metode 1

metodiko 1

metodo 29

metro 30

metrolarĝa 1

metropolo 3

metrostacio 1

mevo 1

meza 8

mezaĝa 8

mezaĝulo 2

mezalta 1

meze 38

mezepoka 1

mezepoko 1

mezeŭropa 1

mezeŭropo 1

mezfine 1

mezgranda 1

mezkonsciulo 1

mezlerneja 1

meznokta 1

mezo 17

mezumulo 1

mezura 1

mezurbendo 1

mezureble 2

mezuri 3

mezurinta 1

mezuro 2

mhmm 1

mi 6530

mia 1613

miafavore 1

miaflanka 1

miaflanke 3

miahejma 1

miaintue 1

mialanda 1

miamemore 1

miaŭ 3

miaŭi 1

michelo 2

miel 1

miela 2

mieldolĉa 1

miele 1

mielo 7

mieni 4

mieno 19

mienridi 1

migdala 1

migdalarbo 4

migdalo 1

migrado 1

migranta 2

migri 5

mihok 2

mikrobo 3

mikrofono 3

miksadi 1

miksaĵo 1

miksi 5

miksiĝi 4

miksilo 5

miksita 2

miksite 1

mikso 2

mil 38

milda 25

mildanima 1

mildavoĉe 1

milde 21

mildeco 3

mildiabla 1

mildiga 2

mildigi 7

mildigilo 1

mildiĝi 4

mildiĝinta 2

mildiĝo 2

mildkora 4

mildŝajne 1

mildvetera 1

mildvoĉa 2

milfoje 4

milfolio 3

miliarda 1

miliardo 1

miliardulo 1

miliona 1

miliono 6

milionulo 1

milisekundo 1

milita 5

militado 1

militagreso 1

militdevo 1

militdio 2

militdrako 3

militekzerca 1

militema 2

militeme 1

militestro 6

militfuŝaĵo 1

militheroo 1

militi 5

militigita 1

militilo 1

militinĝeniero 1

militiri 1

militiro 2

militista 6

militiste 1

militistino 1

militisto 4

militjuĝistara 1

militjuĝistaro 2

militjuĝisto 2

militkanto 1

militkapablo 1

militkaptitejo 1

militkaptitino 1

militkaptito 8

militmapo 1

milito 68

militonto 1

militparade 1

militraketo 1

militservi 1

militservo 4

militsperto 1

militŝiparo 3

militŝipisto 1

milittempo 1

miljaro 2

milo 31

miltondre 1

mimi 1

mimiko 2

mimozujo 1

minaca 4

minacadi 1

minacante 1

minacata 1

minace 6

minaci 25

minaciĝi 1

minacletero 1

minaco 9

minacvoĉe 1

minareto 1

mini 2

miniatura 1

minijupo 1

minimuma 1

minimume 9

minimumigita 1

ministerio 4

ministra 1

ministreja 2

ministrejo 4

ministro 7

mino 1

minora 1

minoritato 2

minoritatojla 1

minusega 1

minuta 1

minuto 102

miopa 1

miope 1

miopeco 1

mira 1

miradi 1

mirakla 4

mirakle 4

miraklema 5

mirakleto 1

mirakli 1

miraklo 21

miraklofara 1

miraklofarulo 1

miraklulo 1

miranta 1

mirante 3

mire 9

mireganta 1

mirege 1

miregi 2

mirego 2

miri 34

miriga 2

mirige 1

mirigi 6

mirigita 2

mirigite 1

mirika 2

miriko 1

mirinda 25

mirindaĵo 5

mirinde 22

miro 14

miroplena 1

miroplene 1

mirta 1

misa 8

misaganta 1

misago 1

misaĵo 1

misalteriĝi 1

misasigno 1

misatentema 1

misaŭdi 2

misaŭdo 1

misdecido 2

misdiri 1

misdistingi 1

mise 1

misestiĝinta 1

misfamiga 1

misfari 2

misfaro 1

misformiĝo 1

misformita 2

misfortuno 1

misfunkcii 1

misgenerita 1

misgenerito 1

misgento 1

misharmonia 1

mishomo 1

mishumore 1

misia 1

misifine 1

misiĝi 1

misiisto 7

misilo 2

misinformi 1

misinterpreti 1

misio 1

misiono 1

misiota 1

misĵeto 1

miskalkuli 2

miskomprenebla 2

miskompreni 9

miskompreno 5

miskonato 1

miskondutulo 1

miskoni 2

miskono 1

misloka 1

mislokita 1

mismanovrinte 1

mismanovro 1

mismastrumi 1

mismezuri 1

misnaskita 2

misopinio 1

misordiĝi 1

misordo 1

mispafita 1

mispaŝi 1

mispaŝo 1

misprononci 1

misreprezenti 1

missenti 1

mistera 25

mistere 4

mistereco 1

mistero 13

misteroza 1

misteroze 1

misterplena 1

mistifikaĵo 1

mistifikebla 1

mistifiki 1

mistifikisto 1

mistifikite 1

mistifiko 2

mistika 5

mistike 1

mistrafi 3

mistrakti 1

mistraktita 1

misuzi 2

misuzo 1

misuzpreta 1

misvivo 1

misvojiĝi 1

mita 1

mito 8

mitologia 4

mitraleto 2

mitralo 1

mizera 22

mizeraspekta 1

mizere 5

mizerege 1

mizerego 1

mizeriĝi 1

mizerikordi 1

mizero 14

mizerplena 1

mizerulo 2

mjaŭo 1

mmmm 5

mo 2

mobilizi 1

mobilizo 1

moda 4

modela 2

modele 1

modeleto 1

modelita 1

modelo 9

modemo 4

modera 3

moderato 1

modere 1

moderna 24

modernarta 1

moderne 1

modernigi 1

modernigo 1

moderniĝo 5

modernismo 1

moderniŝi 1

modesta 23

modestadi 2

modeste 1

modesteco 1

modesti 1

modesto 1

modestumi 1

modgazeto 1

modifi 6

modifiĝi 2

modifiĝo 1

modifita 1

modli 1

modo 2

modpupforma 3

moka 4

mokadi 1

mokado 1

moke 5

mokegi 1

moketa 1

moki 14

mokinda 1

mokironie 1

mokkrio 1

moko 5

mokridi 1

mokvorto 1

mola 28

molaĵo 2

moldavia 1

mole 4

molekula 1

molekulo 3

moliĝi 4

molkora 1

molmola 1

molplanda 1

molusko 1

momenta 16

momente 10

momenteto 2

momento 136

mon 1

monaĥa 1

monaĥeja 1

monaĥejo 12

monaĥo 8

monarka 2

monarko 4

monate 1

monato 61

monbileto 15

monda 10

monde 1

mondfama 2

mondfederalista 1

mondfederalisto 1

mondfora 1

mondhistorio 1

mondkonata 3

mondlingvo 2

mondmapo 1

mondmilito 15

mondo 180

mondoparto 4

mondsituacio 1

mondskua 1

monduma 2

mondumo 2

mondvasta 1

mondvido 1

monera 1

monero 9

moneto 1

mongajna 1

mongluta 1

monhelpo 1

monheredaĵo 1

monitorinta 1

monitoro 1

monkaŝejo 1

mono 88

monopolfirmao 1

monotona 7

monotone 2

monpeto 1

monpinto 2

monrimedo 2

monstra 6

monstraĵo 2

monstro 13

monstroze 1

monsumo 6

monŝanĝo 1

monŝtrumpo 1

monŝuta 1

monta 4

montalte 1

montara 2

montaro 10

montdeklive 2

montdeklivo 2

montetiĝi 1

monteto 8

monto 31

montodorso 2

montopinto 7

montpinta 2

montpinto 30

montra 1

montradi 7

montrado 1

montraĵo 1

montranta 2

montrante 7

montrebla 1

montri 122

montriĝi 25

montriĝonta 1

montrilo 8

montrita 2

montro 1

montrofenestro 1

montrofingro 2

montsimila 1

monujo 8

monumenta 2

monumento 5

mopedo 2

morala 10

moralaĉo 1

moralfilozofia 1

moralo 17

mordadi 1

mordaĵo 4

mordeti 1

mordi 1

mordita 1

morfino 2

morgaŭ 58

morgaŭa 4

morgaŭo 3

morna 4

moro 5

morozulo 1

mort 1

morta 17

mortaĉi 3

mortadi 1

mortado 2

mortagendo 1

mortanta 10

mortantadi 1

mortanto 3

mortbatadi 1

mortbatal 1

mortbati 4

mortbato 2

mortdanĝere 1

mortdizerto 2

morte 3

mortejo 3

mortema 2

mortemulo 14

mortero 1

mortfrapi 1

mortfulmbati 1

morti 105

mortiga 2

mortigado 1

mortigata 2

mortigebla 1

mortigi 81

mortigilo 1

mortiginti 2

mortigisto 1

mortigita 5

mortigo 2

mortigota 1

mortiĝi 1

mortinta 18

mortintejo 1

mortintino 1

mortinto 20

mortiprete 1

mortkondamni 1

mortkondamnita 1

mortkondamno 1

mortlaciĝo 1

mortmarŝado 1

mortmarŝanta 1

mortminaco 2

morto 74

mortodanco 1

mortonte 1

mortonto 1

mortopuni 1

mortopuno 1

mortospeco 1

mortostata 1

mortpafata 1

mortpafi 2

mortpafita 1

mortpafo 1

mortpale 1

mortpeke 1

mortpiki 1

mortpremi 1

mortpuno 2

mortsagadi 1

mortsoldato 1

mortspeco 1

mortspita 1

mortsuferigita 1

moruo 2

moskeo 2

moskita 1

moskito 2

mosko 1

moskva 4

moskvo 1

mosto 2

moŝta 3

moŝtego 1

moŝteto 1

moŝtino 2

moŝto 76

motivaĵo 1

motivenda 2

motivi 4

motivigi 2

motivo 10

motivologia 1

motivologio 2

motivologo 1

motora 1

motorboato 1

motorbruo 1

motoriko 1

motoro 7

movada 2

movadaniĝi 1

movade 1

movadi 2

movado 10

movadsento 1

movante 2

movata 1

movebla 1

moveble 1

movetiĝi 1

movi 15

moviĝanta 3

moviĝema 1

moviĝeti 1

moviĝi 29

moviĝo 3

movo 20

mrr 1

mucida 2

mueladi 1

muelado 2

muelante 3

mueleja 1

muelejo 8

muelenda 1

mueli 9

muelilaĉo 1

muelileto 1

muelilo 24

muelisto 8

muelita 1

muĝ 1

muĝego 1

muĝi 2

muĝo 2

muka 1

muldante 1

muldi 1

multa 258

multcentjara 6

multe 204

multega 9

multege 2

multegi 1

multego 2

multekosta 12

multekostiĝi 1

multepeka 1

multfoja 1

multfoje 12

multgiganta 1

multhore 1

multi 1

multigi 2

multiĝi 5

multjara 2

multkolora 3

multkoloreco 1

multkonjektigante 1

multkorpa 1

multlingveco 1

multloke 1

multmila 1

multmiljara 1

multmilkilometra 1

multnombra 5

multo 19

multoble 2

multobligi 1

multobliĝi 1

multpova 1

multpromesa 2

multsignife 1

multspaca 1

mumio 1

mumuri 1

mungetado 1

munjo 1

munkena 1

munti 1

muntita 2

mura 2

murda 2

murdado 2

murdemulo 1

murdi 11

murdiĝi 1

murdilo 1

murdinta 1

murdinto 2

murdisto 3

murdita 1

murdo 5

mureto 1

murhorloĝo 1

murmuranta 3

murmurante 2

murmuregi 1

murmureti 1

murmureto 1

murmuri 27

murmuro 3

muro 64

murpapero 1

murtruo 2

museto 5

musineto 1

muskedo 1

musklako 1

musko 1

muskokovrita 2

muskola 2

muskolaro 1

muskolforto 1

muskolo 5

muskoloza 1

muso 20

musoĉasisto 1

musokaptilo 1

musorego 1

musovivo 1

mustardo 1

muŝo 3

muta 6

mutadi 1

mute 5

muteco 1

muti 5

mutigi 1

mutiĝi 3

mutulo 1

muzeaĵo 1

muzeestro 1

muzeo 21

muzika 2

muzikaĉi 1

muzikaĵo 1

muzikanta 1

muzikbendo 1

muziki 2

muzikilo 3

muzikisto 4

muziklibro 1

muziko 21

muzikpeco 1

muzo 15

n 3

na 1

nacia 10

naciano 1

nacibloke 1

nacie 1

nacieco 5

naciestra 1

naciflago 1

naciisto 1

nacilingve 1

nacimalplimulta 1

nacimalplimultano 1

nacimalplimulto 8

nacio 14

naciparka 1

naciparko 4

naĝadi 2

naĝanta 2

naĝante 1

naĝanto 1

naĝe 1

naĝi 9

naiva 13

naive 4

naiveco 1

naivi 1

naivo 1

naivulo 2

najbara 31

najbaraĵo 5

najbararo 4

najbare 1

najbari 1

najbarino 11

najbaro 51

najbarvilaĝa 1

najli 2

najlita 1

najlo 8

nano 1

narciseca 1

narkota 1

narkotikaĵo 1

narkoto 1

naska 2

naskante 1

naskata 2

naski 19

naskigi 1

naskiĝa 2

naskiĝanta 1

naskiĝdato 1

naskiĝi 33

naskiĝloko 1

naskiĝo 17

naskiĝtaga 4

naskiĝtago 7

naskiĝvilaĝo 1

naskinte 1

naskintino 1

naskita 6

naskito 2

nasko 3

naskproduktiĝi 1

natura 21

naturaĵo 1

naturdotaĵo 1

naturdoto 1

nature 35

natureca 1

naturisto 1

naturo 24

naturstuda 1

naŭ 13

naŭa 14

naŭcent 5

naŭdek 2

naŭdekjarulino 2

naŭjaraĝa 1

naŭmil 1

naŭza 11

naŭze 4

naŭzi 7

naŭziĝi 1

naŭziĝo 1

naŭzo 4

navigacia 1

navigada 1

navigadatesto 1

navigado 2

naz 1

naza 1

nazali 2

nazanta 1

nazareno 1

nazeto 1

nazi 1

nazio 3

nazkataro 2

nazloba 1

nazo 33

naztrumpetado 1

naztruo 5

ne 3748

ne-simio 1

neado 4

neagordita 1

nealirebla 3

neamindeco 1

neanĝele 1

neanimala 1

neante 1

neasfaltita 1

neatendata 1

neatendita 12

neatenditaĵo 2

neatendite 13

neatentanta 1

neatentite 1

neatingebla 1

neatingeble 3

neatleto 2

neaŭdenda 1

neaŭdite 1

nebagatela 1

nebezonita 1

nebona 3

neboni 1

nebonkora 1

nebremseble 1

nebridebla 1

nebrulinta 1

nebula 8

nebulaĵo 2

nebulcerba 1

nebule 3

nebuleto 2

nebuliĝi 1

nebulneĝa 1

nebulo 17

nebultavolo 1

nebulvualita 1

necerte 1

necerteco 2

necesa 26

necesabo 1

necesaĵo 4

necese 9

necesejo 13

necesi 52

necesigante 1

necesigi 3

necesiĝi 1

neceso 4

neĉagrena 1

neĉesigebla 1

neĉifita 1

neĉiutaga 1

nedancema 1

nederlanda 10

nederlandano 2

nederlande 1

nedetruebla 2

nedifinebla 5

nedifineble 1

nedifinita 1

nedisputebla 1

nedokumentite 1

nedolore 1

nedubinda 1

neebla 5

neeblaĵo 1

neeble 15

neebria 1

needziniĝinta 1

neekzista 1

neekzistanta 1

neeldirebla 1

neellernado 1

neelportebla 1

neelteneble 1

neeminenta 1

neenviinda 1

neesperantisto 1

neesprimebla 1

neesprimita 1

neestimata 1

neestingebla 1

neestonta 1

neevitebla 9

neeviteble 3

nefacila 1

nefidinda 2

nefiksita 1

neflamanta 1

neflugpova 2

neforgesado 1

neforgesebla 7

neforigebla 1

neforigeble 1

neforpelebla 1

nefrua 1

negajnota 2

negativa 2

negativo 2

negermano 1

neglekta 1

neglekte 1

neglektema 1

neglekti 8

neglektinte 1

neglektita 1

neglekto 1

negliĝulo 1

negoca 1

negocaĉo 1

negocado 1

negocetosa 1

negocisto 5

negoco 8

negra 5

negranda 1

negrava 1

negrave 3

negrino 3

negro 6

negrotribo 1

neĝa 2

neĝamaso 1

neĝblanka 2

neĝeite 1

neĝena 1

neĝero 6

neĝfalo 3

neĝo 14

neĝoblanka 1

neĝofloko 2

neĝoveturilo 1

neĝtavolo 1

neĝusta 1

nehaltigebla 1

nehaltigeble 1

nehazarde 2

nehoma 1

nehomeca 1

nehumanaĵo 1

nei 10

neimagebla 3

neimageble 5

neintensa 1

neinteresa 1

neinteresite 1

neinvitita 1

nejuneco 1

nek 119

nekalkulebla 3

nekalulebla 1

nekapablo 1

nekapo 1

nekaptebla 2

nekitelo 1

neklara 3

neklarigebla 3

neklera 1

nekneki 1

nekomprenanta 1

nekomprene 2

nekomprenebla 15

nekompreno 3

nekonata 39

nekonate 1

nekonato 4

nekonfesita 1

nekonfiskita 1

nekonsciante 1

nekontestebla 2

nekontesteble 1

nekonvena 2

nekonvinkite 2

nekredantaro 1

nekredanto 10

nekredantula 1

nekredebla 6

nekredeble 11

nekredema 1

nekredinda 2

nekredo 1

nekripligita 1

nekristana 1

nekrologo 1

neksta 2

nektaro 2

nekuirita 1

nekulturita 1

nekuracebla 1

nekuraceble 1

nekuraĝa 1

nekutima 9

nekutime 5

nelavita 2

neleĝe 1

nelerna 1

nelerni 3

nelerninto 2

nelerte 1

neliteratureca 1

nelojale 1

nelonga 1

nelonge 24

nelongefora 1

neluita 1

nemalfermebla 1

nemalfermite 1

nemalfrue 1

nemalĝoja 1

nemalofte 3

nemanĝeblaĵo 1

nemankigebla 1

nemarista 1

nemaskla 1

nemateria 1

nematura 1

nemezureble 4

nemiraklema 1

nemirinde 3

nemonaĥo 1

nemortema 2

nemotivebla 1

nemovebla 1

nemulta 4

nemulte 1

nenatura 3

nenature 1

nenecesa 4

nenia 61

neniaĵo 1

neniam 264

neniama 1

nenie 11

nenieco 2

neniejo 1

neniel 53

nenies 1

neniigi 12

neniigita 1

neniigo 1

neniiĝi 2

neniiĝinta 1

nenio 217

neniokaze 6

neniom 16

neniomkapabla 1

neniomsignifa 1

neniomtaŭgulo 1

neniopromeso 1

neniorideto 1

nenipreze 1

nenispeca 1

neniu 275

neniuel 1

neniukaze 1

neniulo 1

nenombrebla 2

nenomebla 2

nenormala 2

nenormale 1

neoficiale 1

neohelena 1

neokoloniismo 1

neokupita 2

neona 1

neonaĵo 1

neonluma 1

neonreklamo 1

neoponebla 1

neordinara 6

neordinare 2

neoriginale 1

nepacigebla 1

nepardonebla 1

nepatro 1

nepenetrebla 1

neperceptebla 2

neperfekta 2

nepetite 1

nepeto 14

nepino 15

nepo 12

nepomuk 1

nepra 7

nepre 100

nepreco 1

nepremiita 1

nepreteratentinda 1

nepriatendata 1

nepriparolita 1

nepripensema 1

nepripensiteco 1

nepriskribebla 2

nepriskribeble 1

neprizorgita 2

nepro 1

neprobabla 2

neprudenta 1

nerafinita 1

nereala 1

nerealigebla 1

nerefareble 1

neregebla 1

neregula 4

neregulaĵo 1

nerekonebla 1

nerespondeca 1

neretenebla 1

nerevokebla 1

nerezistebla 1

neriĉa 1

nerigardite 1

nerimarkate 4

nerimarkeble 5

nerimarkinda 1

nerimarkite 4

neriparebla 1

neripozo 1

nerivelita 1

nerompita 1

nerva 1

nervaro 2

nerveca 2

nerveco 1

nervigita 1

nervo 3

nervoĉelo 1

nervofibro 1

nervostreĉo 1

nervoza 9

nervoze 1

nervozi 1

nervoziga 1

nervozigi 4

nervoziĝi 4

nervtikla 1

nesaĝe 1

nesamgrandeca 1

nesamkolora 1

nesatigebla 1

nesciante 2

nescii 1

nescio 2

nesciulo 1

nesentante 1

nesenteble 4

nesimio 1

neskribita 2

nesolvebla 3

nesperteco 1

nespertita 1

nesteto 1

nesti 5

nesto 11

nestudado 1

nestudento 1

nesubpremata 1

nesufiĉa 1

nesufiĉe 3

nesukcese 1

neŝanceleble 1

neŝate 1

neta 5

netaŭga 2

netolerebla 5

netolereble 3

netolerema 1

netoleremo 1

netransitiva 1

netranskurebla 1

netransnaĝebla 1

netravidebla 2

netrovebla 1

netruebla 1

netuŝebla 1

netuŝebleco 1

netuŝiteco 1

neŭrono 1

neŭtrala 1

neuzita 1

neuzota 1

nevarie 1

nevenkebla 6

neverŝajne 1

nevidata 2

nevidate 1

nevidebla 13

nevideble 1

nevidebleco 1

nevino 1

nevo 2

nevola 2

nevole 6

nevolonta 1

nevundebla 3

nezamenhofa 1

ni 1364

nia 598

niaflanke 2

niavilaĝa 1

niĉe 1

niĉo 4

nie 1

nigra 142

nigrahara 4

nigrahaŭtulino 1

nigrahaŭtulo 1

nigraĵo 3

nigrakompleta 1

nigramerkata 1

nigre 9

nigrece 1

nigrega 3

nigrejo 1

nigrevestito 1

nigri 1

nigrigi 1

nigrigita 4

nigriĝinto 1

nigro 6

nigrulineca 1

nigrulo 1

nikola 1

nilona 1

nimbo 1

nimbuso 1

nimfeo 1

nimfo 1

nitrato 1

niulo 2

nivelo 10

nn 1

nobel-premiito 1

nobel-premio 1

nobela 2

nobeliĝi 1

nobelo 2

nobelpremiito 1

nobelsocio 1

nobelulino 1

nobelulo 4

nobla 12

noblakora 1

nobleco 1

nocio 3

nociva 1

nodaĵo 2

nodiĝi 1

nodiĝo 1

nodita 1

nodo 1

nokta 24

noktĉemizo 1

nokte 30

nokte-tage 1

noktfloranta 1

noktiĝo 4

noktlabori 1

noktmeze 1

noktmezo 2

nokto 106

noktomeza 4

noktomeze 2

noktomezo 2

noktotableto 1

noktulo 1

nomada 3

nomante 2

nomata 9

nombra 1

nombrado 1

nombrante 1

nombri 6

nombriĝi 2

nombro 26

nome 41

nomebla 1

nomenklatura 1

nomi 76

nomiĝanta 1

nomiĝi 33

nominative 1

nomita 6

nomlisto 2

nomo 184

nomtabulo 1

nomumi 1

nord-orient-forgesia 1

norda 19

nordamerikano 3

norde 9

nordfranca 1

nordgiganto 1

nordkabo 1

nordlando 1

nordo 14

nordokcidenta 1

nordorienta 3

nordoriento 1

nordulo 1

normala 18

normale 8

normalfluga 1

normalkora 1

normalmonda 1

normalokaze 2

normalrapida 1

normalstatura 1

normo 3

norvega 1

nostalgio 1

notado 1

notante 2

notarianĝelo 3

notario 6

noteto 4

noti 16

notinda 1

notinta 1

noto 11

notobloko 1

nova 156

novaĵ-programo 1

novaĵbulteno 1

novaĵo 20

novdekjarulino 1

nove 4

novedzo 1

noveleto 5

novelo 7

novembro 5

novenaskita 1

noveveninto 1

novico 1

novjaro 1

novklasikisma 1

novkreita 1

novlernita 1

novnaski 1

novnaskita 1

novtestamente 1

novulino 5

novulo 1

novzelandano 2

nu 277

nu-ni 1

nuanco 2

nuba 1

nubaro 3

nubeca 1

nubeto 1

nubmiena 1

nubmiene 1

nubmieni 1

nubo 74

nubofendo 1

nubokovrita 2

nubolandano 1

nuboplena 1

nubotufa 2

nubovualo 2

nubskrapulo 1

nuda 23

nudeco 1

nudigi 2

nudigita 1

nudismo 2

nudisto 1

nudkora 1

nudmana 1

nudpieda 3

nudpiede 2

nuko 2

nuksa 1

nukso 2

nuksosako 1

nula 2

nulbutono 1

nuligbombo 1

nuligi 4

nuligilino 2

nuligilo 11

nulo 8

numerita 1

numerloterio 1

numero 25

numerserio 3

nun 689

nuna 24

nuno 3

nuntage 1

nuntempa 4

nuntempe 11

nuntempo 1

nuntempulo 1

nuntlempe 1

nupta 3

nupto 3

nur 1104

nura 25

nure 9

nurnura 3

nurnure 5

nurpintula 1

nutrado 3

nutraĵero 1

nutraĵo 16

nutraĵoriĉa 1

nutrata 1

nutri 16

nutriĝi 2

nutrosuko 1

o 2

oazo 2

obea 1

obeadi 1

obeema 15

obeeme 2

obeemo 2

obei 26

obeige 1

obeigi 1

obeinta 1

obelisko 1

obeo 1

objektiva 1

objektivo 8

objekto 27

oblikva 3

oblikve 7

oblonga 1

obscna 1

obsedata 1

obsedi 5

obsedita 1

obsedo 4

observa 1

observadi 8

observante 5

observata 1

observate 1

observema 1

observemo 1

observi 41

observo 1

obskura 3

obskurcerba 1

obskuro 4

obstaklo 3

obstetrikisto 1

obstina 8

obstine 6

obstineco 2

obstini 3

obstinula 1

obstinulo 1

obturilo 1

obtuza 8

obtuze 4

obuso 2

oceano 4

odoranta 3

odorelsenda 1

odori 6

odoro 37

odorplena 1

odorsenta 1

ofenda 3

ofendado 1

ofendaĵo 1

ofende 1

ofendi 4

ofendiĝi 6

ofendinto 1

ofendita 2

ofendite 2

ofendo 3

ofera 1

oferado 3

oferaltaro 1

oferceremonio 1

oferdonaci 1

oferdoni 1

oferema 3

ofereme 1

oferemo 1

oferi 14

oferita 2

oferito 2

oferlasita 1

ofermanio 1

ofermaterialo 1

ofermortigi 1

ofero 28

oferota 1

oferpastro 1

oferproponi 1

oferti 3

oferto 3

ofica 2

oficaĉo 1

oficeja 5

oficejo 28

oficejujo 1

oficiala 19

oficiale 7

oficialtone 1

oficira 2

oficiro 10

oficistaro 1

oficistejo 1

oficistino 1

oficisto 8

ofico 5

oficpovo 1

ofta 7

ofte 145

ofteco 1

oftege 1

oftete 1

ofti 1

ograro 1

ogrineto 1

ogro 27

oj 3

ok 18

oka 13

okay 1

okaza 2

okazadi 2

okazaĵo 12

okazanta 1

okazantaĵo 2

okazaro 1

okaze 13

okazebla 1

okazi 251

okazigante 1

okazigata 1

okazigi 8

okazigonta 1

okazinta 4

okazintaĵo 17

okazo 48

okazonta 3

okazontaĵo 1

okazonti 1

okcent 1

okcidenta 3

okcidentaniĝo 1

okcidente 7

okcidentflanke 2

okcidento 1

okdek 5

okdeka 1

okdekjara 1

okdekjaraĝa 1

okdekkilometra 1

okea 1

okee 2

okjara 1

okjarulo 1

okpiede 1

oksforda 1

oksigeno 8

oktavo 1

oktobra 1

oktobro 5

okuio 1

okul 2

okulangule 2

okulangulo 1

okulario 1

okulblindiga 1

okule 4

okuleto 1

okulfermo 1

okulflamo 1

okulfrapa 4

okulfrape 4

okulfrapi 1

okulfrapiĝi 1

okulglobo 1

okulgustume 1

okulhavulino 1

okulisto 5

okulkuracista 1

okulkuracistino 2

okulkuracisto 3

okulmalsano 2

okulo 268

okulparo 6

okulride 1

okulsigni 1

okulspecialisto 1

okulŝirmilo 1

okulta 1

okultismo 1

okultisto 1

okultruo 1

okulumi 3

okulumo 1

okulvitra 1

okulvitro 10

okupado 1

okupanta 1

okupata 8

okupateco 1

okupi 25

okupiĝi 20

okupiĝo 1

okupita 4

okupiteco 1

okupo 5

ol 338

olda 7

oldula 1

oldulo 5

olea 1

oleado 1

oleo 5

oleumita 1

olimpiada 1

olivarbo 1

olivbero 1

olivo 2

omaĝe 1

omaĝi 1

ombra 1

ombreco 1

ombrelo 10

ombreto 1

ombro 29

ombrodona 2

ombromondo 1

ombroregno 1

omna 1

ondadi 2

ondanta 1

onde 1

ondego 3

ondeto 1

ondetumado 1

ondi 2

ondo 16

ondobato 1

ondobruo 1

ondolongo 1

onduma 1

ondumita 1

oni 784

onidira 1

onidire 5

onidiro 12

oniksa 5

onikso 1

onilingvo 1

onjo 2

onklineto 1

onklino 26

onklo 18

ono 1

onomatopea 1

onta 1

onti 1

opa 1

operacii 2

operacio 4

operaco 1

operencia 1

opereta 1

opini 1

opiniante 1

opiniebla 1

opinii 67

opinio 48

oponi 2

oportuna 5

oportune 5

oportuneco 2

oportuni 1

oportuno 1

opozicio 1

opresa 1

optika 2

optike 1

optikisto 1

optimisma 2

optimismema 1

optimismo 2

optimisto 1

optimume 2

ora 34

oracii 1

oraĵisto 2

oraĵo 1

oranĝkolora 1

oranĝo 3

oranĝsuko 1

oratora 2

oratorado 1

oratoraĵo 1

oratorante 1

oratoro 11

oravaro 1

orbiti 1

orbito 4

orbrodita 1

orde 2

ordeca 1

ordeno 3

ordigante 1

ordigi 5

ordigita 1

ordinara 33

ordinare 8

ordinareco 2

ordinarulo 1

ordiniĝi 1

ordo 14

ordonanta 1

ordonema 1

ordoni 66

ordonita 1

ordono 50

ordonvenigi 1

ore 1

orela 1

orelfenda 1

orelo 59

orelringo 1

orelŝira 1

orelŝire 1

orepoko 1

orfa 3

orfejo 1

orfeto 1

orfigita 1

orfiĝi 1

orfinejo 1

orfo 3

organaro 2

organiza 2

organizaĵo 3

organizanto 2

organizata 1

organizi 11

organizita 5

organo 4

orgasmo 2

orgeno 2

orgii 1

orgio 2

orgojla 1

orienta 7

orientano 1

oriente 13

orientiĝo 1

oriento 7

origina 5

originala 5

originalaĵo 3

originalo 2

origine 1

origino 9

origita 1

orita 1

orkestro 1

orlea 1

orminejo 1

ormonero 1

ormono 1

ornama 3

ornamaĵo 11

ornamalbumo 1

ornamanta 2

orname 2

ornami 4

ornamita 13

ornamplena 1

oro 76

ororanda 1

orpeco 7

orplena 1

orpokalo 1

orportanta 4

orpulvoro 4

ortangula 1

ortogona 1

ortografia 1

ortografio 1

ortrezoro 2

orumita 1

oscedanta 2

oscedante 2

oscedi 4

oscedo 1

oscilante 1

ostaro 2

ostmedolo 1

osto 11

ostohomo 1

ostracismo 1

ova 1

ovacii 1

ovala 2

ovo 13

ovumi 2

paca 9

pacama 1

pacbatal 1

pace 6

pacema 3

pacienca 1

pacience 6

pacienci 2

paciencmiene 1

pacienco 6

paciento 2

pacifista 1

pacigi 1

paciĝo 2

paclaboro 1

paco 54

pacrompanta 1

pacrompanto 2

paĉjo 60

paĉjo--kiel 1

paĉjovoko 1

pada 1

pado 7

padre 1

pafadi 1

pafi 11

pafiĝi 1

pafilo 2

pafite 1

pafmortigi 1

pafmortigo 1

pafo 7

pagadi 1

pagana 6

pagano 1

pagata 1

pagemo 1

pagi 54

pagigi 1

pagita 3

pagmono 1

pago 4

pagono 3

paĝio 1

paĝo 24

pajlaĵo 1

pajlero 1

pajlo 1

pajlobotelego 1

pakaĵeto 1

pakaĵhalego 2

pakaĵkrado 1

pakaĵo 19

pake 1

paki 3

pako 1

pakpreparaĵo 1

pala 20

palaceto 1

palaco 32

palam 2

palat-amika 1

pale 4

palega 2

pali 1

paliĝante 1

paliĝi 5

palimpsesto 1

palisaro 1

paliso 1

palmarbo 1

palmo 4

palmogirlanda 2

palpadi 1

palpante 2

palpatoro 1

palpe 1

palpebla 3

palpebro 6

palpebrumante 1

palpebrumdaŭra 2

palpebrumi 6

palpebrumo 1

palpetante 2

palpi 6

palpiri 1

palpserĉi 1

palto 4

palvizaĝe 1

panaceo 2

panbulko 5

panei 1

paneinta 1

panelo 1

paneo 2

panfabriko 1

pangajna 1

panikemulo 1

panikfuĝo 1

paniki 1

panikiĝi 2

panikiĝinte 1

panikiĝo 1

paniko 6

panisto 2

panjo 78

pano 16

panointerno 1

panorama 1

panoramo 1

panrestaĵo 1

pansaketo 1

pantalona 2

pantalonfendo 1

pantalono 10

pantoflo 2

papaglingvo 1

papago 6

papera 2

paperaĉo 1

paperaĵo 1

papereto 5

paperfasko 1

paperfolio 3

paperkorbo 1

paperkrono 1

papermaĉaĵo 1

papernaztuko 1

papero 25

papersaketo 1

paperslipo 1

paperstrio 2

papersusuro 1

papilieto 1

papilio 15

papina 4

papiruso 1

papo 2

parabolo 1

parada 1

paradi 2

paradiza 1

paradize 1

paradizo 11

parado 1

paradokse 1

parafa 1

paragrafo 1

paragraph 1

paralela 2

paralele 2

paraliza 1

paralizi 3

paralizigo 1

paralizita 2

paralizo 1

parapsika 1

parasfero 2

paraŝuta 2

paraŝuti 1

paraŝutisto 2

paraŝuto 5

parazito 3

pardanco 1

pardondokumento 1

pardonegi 1

pardoni 49

pardonite 1

pardono 20

pardonpeta 1

pardonpetegante 1

pardonpeti 6

pardonpeto 2

parenca 2

parencaro 2

parenci 2

parenco 26

parencrilato 1

parenteze 3

parentezi 1

parentezo 3

parfuma 2

parfumaĵo 1

parfumi 1

parfumo 7

pariĝi 2

pariza 6

parizano 1

parizo 1

parkego 2

parkejo 6

parkera 1

parkere 3

parkerigi 1

parki 2

parkita 1

parko 20

parkpolicisto 1

parkuminta 1

parlamentano 1

paro 22

paroĥano 5

paroĥestro 2

paroĥo 1

paroksisme 1

parola 1

paroladi 3

parolado 20

parolanta 7

parolante 5

parolanto 6

parolata 3

parolemo 1

parolfluo 1

paroli 312

paroliga 2

paroliĝi 1

parolilo 3

parolo 36

parolpova 1

parolturni 1

parta 1

partdono 1

parte 19

partia 3

partianiĝi 1

partiano 1

partiĉelo 1

partifunkciulo 1

partikunveno 2

partimovada 1

partio 9

partiorganizaĵo 1

partisekretario 1

partizana 2

partnera 1

partnerino 2

parto 66

partopago 2

partopreni 22

partumi 2

partupreni 1

parulino 2

pasado 2

pasaĝera 5

pasaĝerejo 1

pasaĝero 10

pasanta 2

pasante 2

pasanti 1

pasanto 4

pasejego 1

pasejo 1

pasema 1

pasero 3

pasi 101

pasia 1

pasie 4

pasigadi 1

pasigi 40

pasiginta 1

pasigita 1

pasiigi 1

pasinta 14

pasinteco 8

pasintjara 3

pasintjare 3

pasintnokta 1

pasinto 4

pasintvespere 1

pasio 3

pasioplena 1

pasiulino 1

pasiva 2

pasive 3

paska 2

pasko 1

paso 3

pasportdokumento 1

pasporto 14

pasteĉo 2

pastela 1

pastiso 8

pastisto 1

pasto 2

pastra 2

pastri 1

pastro 51

pasttagmeze 1

pasumi 1

pasumo 1

paŝadante 1

paŝadi 4

paŝado 1

paŝanta 1

paŝante 2

paŝejo 5

paŝetadi 1

paŝeti 1

paŝeto 1

paŝi 35

paŝknaro 1

paŝloko 1

paŝo 70

paŝobruo 1

paŝtaĵo 1

paŝtejo 5

paŝti 2

paŝtiĝanto 1

paŝtistineto 1

patkuko 1

pato 1

patosa 1

patose 2

patra 20

patreco 1

patreto 3

patri 3

patriĝi 1

patriĝo 2

patrina 8

patrindevena 1

patrine 1

patrineca 1

patrineco 2

patrineto 8

patriniĝo 1

patrino 234

patrinsufer 3

patrinulo 1

patrio 6

patriota 5

patrioto 2

patro 196

patrobildo 1

patrodevene 1

patrolando 1

patrolisto 4

patrolo 1

patromurdo 1

patronino 1

patrujo 14

paŭti 2

paŭzado 1

paŭzi 12

paŭzigi 1

paŭzo 12

pavimita 1

pavimo 3

pavo 2

pecego 3

pecero 2

peceto 10

pecigita 1

peco 29

peĉe 1

peĉo 1

peĉonigra 2

pedagogia 4

pedale 1

pedali 2

pedanta 1

pedante 1

pedantemo 1

pedelo 1

pediko 1

pejzaĝo 6

peka 5

pekanto 2

pekema 1

peki 1

pekigi 1

pekin-ĉina 1

pekina 1

peko 14

pekulo 1

pelanta 1

pelanto 1

pelerino 1

peli 17

pelita 1

pelito 1

pelo 1

pelpebrumadaŭre 1

pelta 1

peltborderita 1

peltjako 1

pelto 3

peltopilko 1

pelvo 2

pena 3

penadi 5

penado 5

penante 3

pendadi 1

pendanta 4

penddosiero 1

pende 1

pendi 32

pendiga 1

pendigante 1

pendigi 11

pendigita 6

pendilo 1

pendoli 1

pendolo 1

pendonto 1

pendoponto 1

pene 10

penege 1

penetinte 1

penetre 1

penetri 22

peni 14

peniga 2

peniso 1

penlaboro 1

peno 13

penplene 1

pensadi 13

pensado 5

pensante 24

pensaro 1

pense 1

pensegi 1

pensema 4

penseme 6

pensemega 1

pensi 256

pensiga 1

pensigi 2

pensiiĝi 1

pensiito 1

pensiono 1

pensite 1

pensmaniero 1

penso 86

pensofluo 1

pensokapablo 2

pensopovo 1

penti 6

pentigi 1

pento 4

pentofare 1

pentrado 2

pentraĵeto 1

pentraĵo 6

pentri 13

pentrigi 2

pentrilmovo 1

pentrilo 1

pentripova 1

pentristo 4

pentrita 3

pentvoĉa 1

penvalori 1

pepade 1

pepado 2

pepanta 1

pepante 1

pepi 4

per 922

perado 1

perceptante 1

perceptebla 3

percepteble 2

percepti 12

perceptiĝi 1

perceptita 1

percepto 1

perceptokapablo 1

perdi 66

perdiĝi 14

perdinta 2

perdinte 1

perdita 11

perditeco 1

perdo 6

pere 10

perei 13

pereigi 3

pereinta 1

pereinto 1

pereo 8

perfekta 25

perfekte 16

perfekteco 5

perfekti 1

perfektiga 1

perfektiĝi 1

perfida 3

perfide 3

perfidemo 2

perfidi 8

perfidinta 1

perfido 2

perfidulo 6

perfingre 2

perforejo 1

perforta 3

perforte 6

perfortema 2

perforteme 1

perforti 3

perfortita 2

perforto 6

perfuzo 1

periferia 2

periferio 1

periodo 14

perknari 1

perlaboradi 1

perlabori 7

perlaborita 1

perletere 1

perli 1

perlo 3

permana 1

permane 1

permesadi 1

permeseble 1

permesi 70

permesiĝi 1

permesinte 1

permesita 1

permesite 1

permeso 13

peroksido 1

perokule 2

perpendikulara 1

perpleksa 1

perplekse 1

perrade 1

persa 10

persekuta 1

persekutado 1

persekutante 1

persekutanto 1

persekutata 1

persekuti 15

persekutita 1

persekuto 1

persieno 1

persiste 3

persistete 1

persisti 4

persisto 1

perso 6

persona 13

personaĵo 1

personaro 1

persone 13

personeto 1

personkuracisto 1

persono 48

personradaro 2

perspektivo 8

perspire 1

persvadeti 1

persvadi 8

pertelevide 1

perturbi 4

perturbiĝo 1

perturbo 1

perversi 1

pesi 1

pesili 1

pesimisma 2

pesimista 1

pesimiste 1

pesimisti 1

pestido 1

pesto 7

petadi 1

petado 1

petalo 2

petante 1

peteganta 2

petegante 1

petegi 15

petego 3

peteme 1

peti 113

peticii 1

petinta 1

petinte 2

petinti 1

petita 3

peto 15

petola 6

petoladi 1

petolado 1

petolaĵo 1

petolanta 1

petole 1

petolema 4

petoli 5

petolo 2

petolulo 3

petveturanto 1

petveturi 2

peza 45

peze 5

pezega 1

pezi 7

pezmoviĝa 1

pezo 10

pezspirante 1

peztakta 1

pia 9

pianisto 1

piankordo 1

piaviva 1

picejo 4

picisto 1

pico 3

pie 3

pieda 1

piedaro 1

piedbatante 1

piedbati 8

piedbato 4

piedbraceleto 1

piede 6

piedego 1

piedestalo 9

piedfingra 1

piedfingro 1

piedgesto 1

piedirado 1

piedirejo 1

piediri 3

piedo 67

piedpilkaĵo 1

piedpinte 3

piedpinti 1

piedpremi 1

piedpremo 1

piedrando 1

piedspuro 1

piedvojo 2

piema 1

pieme 1

piemo 1

pigmeo 1

pigra 3

pigre 1

pigreme 1

pigri 1

pigrulo 1

piĝino 1

piĵamo 6

pika 2

pikanta 2

pikdrataro 1

pikemo 1

piketante 1

piketi 1

piketo 1

piki 16

pikilo 1

pikita 1

pikite 1

pikpinta 1

piktogramo 4

piktranĉe 1

piktuŝita 1

pilastro 1

pilgrimi 4

pilka 1

pilkeca 1

pilketo 1

pilkludadi 1

pilkludado 1

pilkludanto 1

pilkludo 1

pilko 7

pilkodebato 1

pilola 1

pilolo 5

pilorio 1

piloti 2

piloto 2

pinarbo 4

pinĉi 5

pinĉo 3

pinglo 6

pingveno 1

pinta 8

pinte 3

pinteco 2

pintiĝi 1

pintiĝinta 1

pinto 28

pintplena 1

pintulo 2

pioĉilo 1

pioĉo 3

pioniri 1

pioniro 1

pionirskadro 1

pipo 18

piprita 2

pipsuĉo 1

pipulo 1

piramida 2

piramido 15

pirarbo 1

pirata 1

piratadi 1

piratado 2

pirato 5

piroforma 1

pisi 4

pisilo 1

piso 2

pisti 3

pistita 2

pistolano 1

pistolbuŝo 1

pistoleto 1

pistolo 7

pistolvipi 1

pivotigi 1

pizogranda 1

placeto 1

placo 18

plaĉa 11

plaĉaspekta 1

plaĉe 3

plaĉegi 2

plaĉi 43

plaĉo 6

plado 8

plafona 2

plafono 16

plago 4

plaĝo 2

planado 1

plandi 2

plando 1

planedo 14

planedsistema 1

planeo 2

plani 15

planigi 1

planita 2

plankenĵeti 2

planko 19

plankŝtono 1

planlingvo 1

plano 44

plantaĵo 1

plantemulo 1

planti 10

planto 3

plasta 7

plaste 1

plastika 1

plasto 2

plata 12

plataĵo 5

platano 5

plate 1

platforma 1

platformaro 4

platformarsimila 1

platformebena 1

platformo 3

platigi 2

platigita 1

platkuko 1

platmane 1

platnaza 1

plato 4

plattegmenta 1

plaŭdado 1

plaŭde 1

plaŭdego 1

plaŭdi 2

ple 1

pledanto 1

pledi 3

plej 446

pleja 1

plejamata 3

plejatente 1

pleje 5

plejeble 2

plejforta 1

plejforte 1

plejgrandparte 1

plejkore 1

plejmoŝta 1

plejparte 8

plejparto 3

plejpotenca 3

plejsupra 1

plejsupro 1

plekti 3

plektiĝi 1

plena 79

plenaĝa 1

plenaĝo 1

plenanime 1

plenblovi 1

plenbrake 1

plenbrako 1

plenbuŝe 2

plenbuŝo 1

plenda 1

plendado 1

plendanto 1

plende 3

plendemo 1

plendi 35

plendindaĵo 1

plendinta 1

plendo 7

plene 49

plenespero 1

plenforma 1

plenforte 5

plengorĝe 2

pleni 4

plenigante 1

plenigato 1

plenigi 25

pleniginda 1

plenigita 3

pleniĝi 5

plenkonsternita 1

plenkore 1

plenkreda 1

plenkreski 1

plenkreskula 1

plenkreskulo 2

plenlumiĝi 1

plenluna 1

plenluno 2

plenmaturiĝi 1

plenmorti 1

plenplena 2

plenpleni 4

plenpleniĝi 1

plenpove 1

plenpumpita 1

plenrajtigita 1

plenscii 1

plensuka 1

plenŝuti 1

plenumadi 1

plenumado 1

plenumata 2

plenumenda 1

plenumi 47

plenumiĝi 5

plenumiĝo 1

plenuminta 1

plenvanga 3

plenvizaĝe 1

pleplena 1

pleto 4

pleŭronekto 1

plevego 1

plezura 4

plezure 4

plezurege 1

plezurekskurso 1

plezuri 2

plezurigi 2

plezuriĝi 1

plezurino 1

plezuro 26

pli 944

pli-malpli 19

plia 23

pliagrabligi 2

pliaĝa 4

pliaĝiĝi 1

plialtigi 1

plialtigita 1

plialtiĝi 1

plibeligi 3

plibone 1

plibonigi 1

plibonigo 1

pliboniĝanta 1

pliboniĝi 2

plidensiĝanta 2

plie 2

pliebligi 1

plifaciligi 1

plifaciliĝo 1

pliforiĝi 1

plifortigi 5

plifortiĝi 1

pligrandigi 1

pligrandigita 1

pligrandiĝi 3

pligravi 1

pliigi 2

pliigo 1

pliiĝi 1

pliintensigi 2

pliintesiĝi 1

plijuna 2

plikajplia 1

pliklarigi 1

pliklariĝi 1

plikonigi 1

plikuraĝiĝi 1

plilarĝigi 2

plilaŭtiĝi 1

plilongigi 3

plilongiĝi 1

plimalfaciliĝi 1

plimulta 2

plimultigi 2

plimultigo 1

plimultiĝi 2

plimulto 11

pliparte 2

pliprofundiĝi 1

plirapidiĝi 1

pliriĉigi 1

pliruĝiĝanta 1

plispertiĝi 1

ploicaŭto 1

plonĝi 3

plonĝigi 1

ploraĉema 1

ploraĉi 1

plorado 3

ploranta 4

ploratako 1

plore 4

ploreganta 1

ploregante 2

plorege 1

ploregi 4

plorego 2

plorema 2

ploremo 1

ploretaĉi 1

ploreti 5

plorĝemanta 1

plorĝemo 1

plori 42

ploro 7

plorsingulte 1

plorsingulti 3

plorvalo 1

plorvoĉe 2

plu 316

plua 22

pludemandi 1

pludirektita 1

pludiri 1

pludisvolvenda 1

pludoni 3

pludormi 2

plue 13

plufoliumi 1

plugilo 1

plui 1

pluiri 6

pluki 2

plukonstrui 1

plukrii 1

plumaĵo 1

plumamiko 1

plumba 1

plumbalai 1

plumbo 6

plumknarado 1

plumo 8

plunaĝi 1

plup 1

pluparoli 2

plupaŝi 1

plupensi 1

plupersekuti 1

pluporti 1

plura 48

plurcento 1

plurdioptria 1

pluredra 1

pluredro 6

pluretaĝa 3

plurfoje 15

plurloke 1

plurmiliona 1

pluro 1

plurobla 1

pluroble 1

plursenca 1

plurstria 1

pluruza 1

plurvice 1

plusendi 1

pluso 1

pluŝkuniklo 1

plutransporto 1

plutremadi 1

pluv-vespero 1

pluva 3

pluvado 2

pluvakvo 1

pluvego 4

pluveme 1

pluvero 2

pluveto 1

pluveturi 1

pluvguto 1

pluvi 14

pluvivi 3

pluvmantelo 5

pluvo 29

pluvojaĝi 1

pluvombrelo 1

pneŭmata 1

pneŭmatika 1

pneŭmatiko 5

pneŭo 16

po 18

poare 1

pocento 1

podieto 1

podio 3

poemlibro 1

poemo 42

poento 7

poeta 2

poetino 3

poeto 26

poezia 8

poezieska 1

poezio 10

pogrande 1

pogromo 1

pohokaia 1

poiome 2

pojare 1

pojnholovidilo 1

pokalo 8

pokervizaĝe 1

pola 9

polarizado 1

polarizi 1

polica 1

policana 1

policanaro 1

policano 28

policaŭto 3

policejo 2

policisto 6

policministro 1

polico 23

policostacio 1

politika 15

politike 1

politikista 1

politikisto 6

politiko 2

polmo 3

polo 3

polpa 1

polpo 3

poltrono 1

polucio 1

polurado 1

poluriĝi 1

polurita 2

polusskeme 1

polusvulpeto 1

polvero 1

polvo 12

polvoplena 1

polvsenigilo 3

pomarbo 1

pomo 11

pompa 8

pompanta 2

pompe 3

pompi 3

pompo 3

pon 1

ponardi 2

ponardo 1

ponteto 3

ponto 10

popare 1

poplo 1

poplofloro 1

popo 6

popola 9

popolaĉo 1

popolamaso 1

popoldanco 1

popoleto 2

popolfeliĉo 1

popolkanto 2

popolkapo 1

popolkostumo 4

popolleĝo 1

popolo 71

popolvesto 1

populara 4

populareco 1

populariĝo 1

por 1899

poraktiva 3

porcelanfabriko 1

porcelano 1

porcieto 1

porciita 1

porcio 1

porciumado 1

porĉiama 1

porĉiame 1

porda 2

pordego 26

pordeto 4

pordfenestro 2

pordfrapilo 2

pordisto 1

pordo 162

pordoŝlosilo 1

pordparo 1

porekzekutota 1

poreminentula 1

poreterna 2

poreterne 3

porinfana 2

porka 4

porkino 1

porko 6

porkograsa 1

porkonsumantula 1

pormomente 1

pornografiaĵo 1

pornografio 1

porpaca 1

porpublika 1

porriĉula 1

portadi 1

portanta 5

portante 2

portanto 1

portata 1

portate 1

portebla 2

portempa 2

portempe 1

porti 110

portinta 2

portisto 1

portita 1

portreti 1

portreto 21

portugala 3

portugalio 1

portugalo 3

porununokta 1

porviva 1

porvojaĝa 1

posedaĵo 7

posedanta 1

posedante 1

posedantino 1

posedanto 13

posedi 39

posedinda 1

posedinti 1

posedo 2

posedorajto 1

post 616

post-ebrieca 1

posta 23

postagmeze 2

postaĵo 2

postdaŭri 1

poste 331

postenanta 2

posteni 2

postenigi 3

postenigota 1

posteniĝi 2

posteno 23

posteulo 9

postfenestre 1

postferie 1

postironto 2

postkiam 3

postkrii 1

postkunvena 1

postkuri 5

postlasante 1

postlasi 2

postlasita 1

postmmanĝa 1

postmorgaŭ 3

postmorta 1

postmorte 5

postnuke 1

postresti 4

postrestinta 1

postrigardi 2

postsekvi 1

postsigniĝi 1

posttagmeza 4

posttagmeze 23

posttagmezo 19

posttempe 1

posttera 1

postuladi 1

postulado 1

postulante 3

postulata 3

postulato 1

postulema 1

postuleme 3

postuli 49

postulo 2

postvivi 1

postvivinto 1

postvora 1

poŝhorlogo 1

poŝhorloĝo 1

poŝlibro 1

poŝo 21

poŝo-teko 1

poŝta 1

poŝtejo 1

poŝtisto 5

poŝtkarto 2

poŝtmandato 1

poŝto 2

poŝtoficejo 1

poŝtranĉileto 1

poŝtranĉilo 2

poŝtuko 2

potenca 21

potenci 1

potencigo 1

potenclimo 1

potenco 19

potencprogresio 1

potenculo 3

poto 6

pova 1

povante 2

povi 1125

povinta 3

povinti 7

povo 5

povonta 2

povra 15

povri 1

povruleto 3

povrulino 1

povrulo 5

povumlimo 1

pozanta 2

poziciiĝi 1

pozicio 13

pozitiva 2

pozitivizi 1

pozitivo 1

pozo 2

praa 3

praaĝa 1

praarbaro 2

praavino 4

praavo 7

praburokrato 1

praciklo 1

praĉevalo 1

pradeziro 1

praepoko 1

prahistorie 2

praktika 8

praktikado 2

praktikante 1

praktikanto 1

praktike 4

praktiki 7

praktikinta 1

praktiko 8

pramalamiko 1

pramaterio 1

pranepo 1

praonklino 1

praonklo 1

prapatra 1

prapatrino 2

prapatro 8

prapraavino 1

prapranevo 1

prareĝo 2

pratempa 1

pratipo 1

praulo 17

prava 3

pravaĉi 1

prave 24

praveco 2

pravi 52

pravigi 4

praviĝi 1

pravinti 1

pravo 3

pravonta 1

precedento 2

precipa 6

precipe 49

preciza 8

precize 33

precizema 1

predavido 1

predema 1

predestini 1

predestino 1

prediketo 1

prediki 2

predikinto 1

predikisto 3

prediko 6

predo 7

prefene 1

preferante 1

preferata 3

prefere 25

preferenda 1

preferi 35

prefero 4

prefikso 2

preĝadi 1

preĝado 1

preĝante 1

preĝdediĉo 1

preĝejeto 1

preĝejo 26

preĝejpordego 1

preĝejturo 1

preĝi 19

preĝo 13

preĝpetegi 1

preleganto 3

prelegi 2

preleginto 2

prelego 3

preluda 1

prema 2

premadi 1

premamase 1

premanta 1

premante 9

premata 1

premateco 1

premcilindro 1

premegi 1

premegita 1

premetante 1

premforto 2

premi 30

premie 2

premiĝe 1

premiĝi 6

premii 4

premiita 1

preminte 1

premio 24

premita 3

premo 5

prempendigilo 1

premrompi 1

premsonĝo 1

prenante 7

preni 162

preninte 3

preno 1

preparadi 1

preparado 1

prepare 2

preparekzerce 1

prepari 31

preparigi 1

prepariĝi 3

prepariĝo 1

preparinte 1

preparita 5

preparlaboro 1

preparo 2

presaĵo 1

prese 2

presejo 1

preseraro 1

presi 2

presilo 1

presisto 4

presita 3

preskaŭ 210

preskaŭmilito 1

preskaŭreĝa 1

preskribi 6

preskribita 1

preskribo 3

presmaŝino 1

preso 1

prestiĝa 2

prestiĝo 2

preta 36

prete 2

pretekstante 1

pretekste 3

preteksti 1

preteksto 4

pretenda 1

pretendante 1

pretendi 8

pretendo 1

preter 18

pretera 1

preteratenti 1

preterdiskute 1

preterdrivi 1

preterdube 1

pretere 1

preterfluganta 1

preterflugo 1

preteri 1

preterirante 1

preteriri 13

preterironta 1

preterkuri 1

preterkuro 1

preterlasi 3

pretermarŝi 4

preterpasadadi 1

preterpasanta 2

preterpasante 3

preterpasanto 1

preterpase 1

preterpasi 19

preterpreza 1

pretersalti 1

pretervide 1

pretervideble 1

pretervidi 2

preti 12

pretigadi 1

pretigi 27

pretigo 1

pretiĝi 8

preto 1

preventi 3

preventilo 1

prezaltiĝo 1

prezentado 5

prezentata 1

prezenti 66

prezentiĝi 6

prezentinto 1

prezentisto 1

prezento 1

prezidanta 1

prezidanto 11

prezidento 2

prezo 19

prezoprotekto 1

pri 1406

prialudi 1

priatentonta 1

priaŭguradi 1

priaŭskulti 3

pribabiladi 1

pribabili 1

pribonŝanca 1

pridemandado 1

pridemandata 1

pridemandi 3

pridiskuti 1

pridisputeble 1

pridubi 3

pridubo 1

priesplori 9

priesploro 2

prifierindaĵo 1

priflari 1

prifurzi 1

prigrimpi 1

prihontinda 1

prijesua 1

prijuĝadi 1

prijuĝi 5

prijuĝo 1

prikalkuladi 1

prikanti 1

prikriegi 1

prilabori 1

prilaborita 1

prilaŭdante 2

priludi 1

prilumata 2

prilumi 3

primavero 1

primeditenda 1

primediti 1

primiri 2

primitiva 10

primokanta 2

primokante 1

primoki 7

primokita 1

primokito 2

primolo 1

princina 1

princineto 1

princino 32

principe 7

principo 10

princo 8

printaĵo 1

printempa 14

printempe 3

printempiĝo 1

printempo 10

printilbruo 1

printileto 1

printita 1

priobservadi 2

priokupo 1

prioritata 1

prioro 16

pripaĉja 1

pripalpante 1

pripalpi 2

priparoladi 1

priparolata 1

priparoli 6

pripatradi 1

pripensadi 6

pripensado 5

pripensante 2

pripensi 42

pripensita 1

pripenso 4

pripenti 2

priplanti 1

priplantita 2

priplori 6

priplorinda 2

prirabado 1

prirabi 2

priridi 2

prisakri 1

priscii 1

priserĉata 1

priservi 1

priservo 1

prisilentita 1

priskribata 1

priskribi 20

priskribita 1

priskribo 4

prismo 1

pristudante 1

pristudi 5

priŝtelita 1

pritaksadi 1

pritaksi 1

pritrakti 9

pritraktita 1

privata 10

privataĵo 1

private 1

priventumi 1

privilegia 1

privilegio 3

prizono 4

prizorgadi 1

prizorgato 2

prizorgi 7

prizorgo 4

prizozo 1

pro 586

proatenda 1

probable 8

probableco 7

probabli 1

problema 1

problemeto 1

problemo 88

procedo 5

proceduro 1

procento 2

procesa 1

procesi 2

procesie 1

procesio 4

proceso 7

procezi 2

procezo 2

produktado 7

produktaĵo 3

produktanta 1

produktata 1

produktema 1

produkti 21

produktiĝi 1

produktita 1

produktiveco 1

produktkapablo 1

produktmaterialo 1

produkto 7

profana 2

profesia 7

profesie 7

profesio 19

profesiulo 3

profesore 1

profesorkuracisto 1

profesoro 54

profesoro-doktoro 1

profesoro-doktoro-aktoro 1

profetaĵo 3

profete 1

profeto 10

profilaktika 1

profitaĵo 1

profitcela 1

profite 1

profiti 13

profitiga 2

profitigi 1

profito 5

profitodona 2

proforma 1

profunda 59

profundaĵo 2

profundakva 1

profunde 51

profundeco 1

profundegaĵo 1

profundigi 1

profundiĝi 5

profundo 2

prognozi 1

programita 1

programo 8

progres-paŝo 1

progresemulo 1

progresi 5

progresigi 1

progreso 6

projekcie 1

projekcii 1

projektdesegno 1

projekti 4

projektinto 1

projekto 6

proklami 4

prokraste 1

prokrasti 7

prokrastiĝi 1

prokrasto 2

proksima 59

proksimaĵo 1

proksime 43

proksimeco 4

proksimege 1

proksimete 1

proksimi 3

proksimigi 12

proksimiĝanta 7

proksimiĝante 1

proksimiĝi 48

proksimiĝinte 1

proksimiĝo 3

proksimo 4

proksimulo 2

proksimume 12

prokuratoro 2

prokuroro 1

proletara 1

promenadi 8

promenado 3

promenanta 1

promenante 2

promenejo 2

promeni 15

promeno 3

promesanta 1

promesante 1

promesdona 1

promesi 33

promesigi 1

promesita 1

promeso 10

promesomanka 1

promesplena 2

promesplenumema 1

pronomo 2

prononcebla 1

prononci 11

prononcmaniero 1

prononco 1

propaganda 1

propagandi 1

propagandisto 1

proponanta 1

propone 1

proponi 73

proponita 4

propono 24

proporcia 1

proporcio 3

proporcisimila 1

propozicio 1

propra 124

propraĵo 3

proprakonscie 1

proprakorpa 1

propramana 1

propramane 3

propraokule 3

proprasperte 1

proskribito 2

prospera 2

prosperi 7

prosperiĝi 1

prospero 3

prostituitino 1

proŝoka 1

protagonisto 4

protekta 1

protektantino 4

protektata 4

protekte 1

protektemo 2

protektenda 1

protekti 13

protekto 7

protektorato 1

protesta 1

protestanta 1

protestanto 1

proteste 2

protesti 16

protesto 6

protokoli 1

protokolkiseto 1

protokolo 1

protono 1

prototipo 1

prova 3

provante 2

prove 1

provenca 1

proverbaro 1

proverbe 1

proverbo 2

provi 103

provianto 1

providenco 1

provinca 5

province 1

provinco 5

provincurbo 1

provizejo 5

provizi 4

provizita 6

provizo 1

provizora 3

provizore 7

provlaboraĵo 1

provludi 1

provo 8

provokante 1

provoke 2

provoki 5

provoso 2

provtubo 2

proz 1

prozo 1

pruda 1

prudenta 7

prudente 7

prudento 1

prudiĝi 1

prudulino 1

pruntedoni 2

pruntepreni 1

prunti 6

pruntita 3

pruvaĵo 1

pruvatesta 1

pruve 1

pruvebla 1

pruveto 1

pruvi 32

pruviĝi 5

pruvita 2

pruvite 1

pruvo 7

psalmaro 1

pseŭdoesperantisto 1

pseŭdostultulo 1

psiĥiatria 1

psiĥologia 1

psiĥologio 1

psika 4

psikanalizisto 1

psikanalizo 1

psike 2

psikiatro 3

psikisto 2

psiko 1

psikoanaliza 1

psikoanalizo 1

psikokrokodilologio 1

psikologia 3

psikologio 1

psikonalizisto 1

psikoteĥniko 1

psikoteĥnologo 1

psikozo 1

pst 1

ptm 1

publika 24

publikdanĝera 1

publike 14

publikestro 1

publikigante 1

publikigenda 1

publikigi 1

publikigita 2

publikmalamiko 1

publiko 9

publikulina 1

publikulino 2

pudo 1

pudora 1

pudorema 1

pudoro 1

pufa 3

pufiĝi 1

pufiĝo 1

pufo 1

pufseĝo 1

pugne 1

pugni 2

pugnite 1

pugno 8

pugnobati 4

pugnobato 2

pugnoĉampiono 1

pugo 1

pulfoiro 1

puli 1

puliekipita 1

pulii 1

pulio 1

pulmo 8

pulmoduono 1

pulovero 1

pulsadi 1

pulsanta 1

pulsi 2

pulvo 4

pulvorigita 1

pulvoro 9

pum 2

pumpi 1

pun 1

punata 2

punbastono 1

punenda 1

puni 22

puniĝi 1

puninda 1

puninde 1

punita 2

punkteca 1

punkto 16

punmalpliigo 1

puno 10

punrado 2

puntaĵo 1

punto 5

pupa 1

pupilo 1

pupino 5

pupitro 2

pupo 6

pupovagoneto 1

pura 33

pure 3

pureco 1

purega 1

purigado 1

puriganta 1

purigejo 1

purigi 10

puriginta 1

purigistino 1

purigisto 1

purigita 1

puriĝi 2

purpura 3

puso 1

puŝadi 2

puŝante 1

puŝeto 1

puŝfaligata 1

puŝfrapi 1

puŝi 20

puŝiĝi 1

puŝita 1

puŝo 2

puŝondo 1

puŝpelata 1

puŝpelita 1

puŝpelo 1

putina 1

putinece 1

putinejo 1

putineto 1

putino 5

puto 13

putoforma 1

putorando 1

putra 4

putraĵo 1

putrefactio 1

putri 6

putriĝi 3

putriĝinta 1

putriĝo 1

putrinta 1

putrita 1

puzlo 2

pz 1

q-13 1

rabado 2

rabatako 3

rabato 2

rabeno 16

rabi 1

rabia 1

rabimalsana 1

rabio 1

rabistestro 1

rabisto 11

rabistoedzino 1

rabita 2

rabmurdi 1

rabokulo 1

raborbesto 1

racia 8

racie 7

racio 2

radeto 1

radia 3

radiado 1

radiaĵo 1

radianta 5

radielsendo 1

radifasko 1

radii 5

radiilo 1

radikala 1

radikale 1

radikalo 3

radikaro 1

radike 1

radiko 19

radio 21

radioaparato 3

radiodetekta 1

radiokampo 1

radioondo 1

radioprogramo 1

radioricevilo 1

radiostacio 3

rado 8

radsulko 1

rafinado 1

rafinaĵo 1

rafine 2

rafineco 1

rafinitaĵo 1

rajdante 1

rajdanto 1

rajdi 8

rajdo 3

rajona 1

rajti 74

rajtigi 2

rajtigita 2

rajto 16

raketisto 1

raketo 6

rako 3

rakontadi 3

rakontado 9

rakontante 3

rakonteto 2

rakonti 125

rakontinta 1

rakontisto 2

rakontita 1

rakonto 31

rakontota 1

ralia 1

rampa 1

rampanta 2

rampi 11

rampo 2

rampulo 1

ran-kvarteto 1

randa 1

rande 2

rando 23

rango 4

rano 9

ranunkolo 1

rapida 23

rapide 134

rapideco 10

rapidefika 1

rapideganta 1

rapidege 3

rapidegi 3

rapideti 1

rapidi 43

rapidigi 4

rapidiĝa 1

rapidkreskanta 1

rapidkrure 1

rapidkura 2

rapidmanipule 1

rapidmova 1

rapidpaŝe 1

rapidpaŝi 1

rapidumo 1

rapidvojo 1

raportate 1

raporti 17

raportinda 1

raportisto 1

raportite 1

raporto 20

rara 2

raraĵo 1

rarega 1

rasa 1

rasiĉ 1

rasisma 1

raso 8

raspa 1

raspilo 1

raspita 1

rastilo 1

rastita 1

rastrado 1

ratkaptilo 1

rato 4

raŭka 4

raŭkavoĉe 1

raŭke 3

raŭktrema 1

raŭkvoĉe 2

raŭpo 1

rava 8

ravaĵo 2

ravegaĵo 1

ravi 3

ravita 2

ravite 2

ravo 1

razeno 3

razi 1

razilo 1

razio 1

reaĉeti 1

reagi 7

reago 9

reakcepti 1

reakcie 1

reakcio 1

reakciulo 1

reakiri 4

reala 21

realaĵo 12

reale 4

realeco 5

realigebla 1

realigi 6

realigo 1

realigonta 1

realiĝi 6

realisma 2

realismo 1

realista 1

realisto 1

realo 7

realsurfaciĝi 1

realveni 1

realvoki 1

reaperi 13

reaperinta 1

rearanĝi 2

reatingi 1

reatinginta 1

reaŭdiĝi 1

reaŭskulti 2

rebaptata 1

rebaptita 1

rebati 2

rebato 1

rebrili 1

rebrilo 3

rebruliĝanta 1

rebuse 1

rebuso 1

recenzita 1

recenzo 4

recepto 2

receptofidele 1

reciproka 10

reciproke 6

reciproki 7

recitante 1

recitativi 1

reciti 1

redakta 1

redaktado 1

redaktejo 1

redakti 2

redaktita 1

redaktoro 6

redatigi 1

rediranta 1

rediri 3

redonante 1

redoni 12

redukti 2

redukto 1

reduobligi 1

ree 61

reeduki 1

reeĥi 4

reekbruligi 1

reekflugi 1

reeki 1

reekiri 1

reekkapti 1

reeklanĉiĝi 1

reekvojaĝi 1

reelfluanta 1

reendormiĝi 2

reeniri 1

reeniro 1

reenkarniĝo 2

reenpoŝigi 1

reenspiro 1

reestingiĝi 1

refaldaĵo 1

refali 4

referaĵo 1

referi 1

refermiĝi 1

refermita 1

refirmiĝi 1

reflekse 2

reflekso 1

reflekti 1

reflektiĝi 3

reflektilo 2

reflekto 3

reflektoro 4

reflui 1

refoja 1

refoje 22

reforiri 2

reformacio 1

reformita 1

reformulo 1

refortigi 1

refortigo 2

refrene 1

refreŝiga 3

refreŝige 1

refreŝigi 1

refreŝiĝi 1

refuelado 1

refunkciigi 1

refunkciigo 1

refuti 1

rega 2

regado 12

regajni 2

regali 8

regalinta 1

regalo 2

reganta 2

reganto 2

regata 5

regi 40

regimento 1

regiona 4

regiono 29

registara 3

registaro 18

registraĵo 3

registrante 1

registrejo 2

registri 3

registriĝi 1

registrita 1

regito 1

regnestro 1

regno 27

rego 2

regula 11

regule 11

reguleco 1

reguligi 1

regulo 25

reĝa 68

reĝado 2

reĝega 1

reĝeta 1

reĝidina 1

reĝidino 7

reĝimo 3

reĝino 9

reĝo 158

rehabiliti 1

rehavi 1

rehavigi 3

rehejmiĝanta 1

rehejmiĝi 1

reheliĝi 1

rehonorigi 1

reimagi 1

reinstrui 1

reinteresiĝi 1

reirante 1

reiri 27

reiro 3

reĵetita 1

rekapti 3

reklama 1

reklamacii 1

reklamaĉo 1

reklamfilmo 1

reklami 2

reklamilo 1

reklamlumo 1

reklamo 6

reklamtabulo 1

rekomenci 10

rekomenciĝi 3

rekomenco 2

rekomendi 2

rekomendinda 1

rekomendo 2

rekompence 2

rekompenci 6

rekompenco 4

rekompensi 1

rekomuti 1

rekonanta 1

rekonante 3

rekonduki 3

rekondukonta 1

rekoni 38

rekonkeri 2

rekonsciigi 3

rekonsciiĝi 4

rekonsciiĝinte 1

rekonsideri 1

rekonstrui 2

rekonstruita 1

rekontakti 1

rekorda 1

rekordo 1

rekovri 1

rekreado 1

rekrutado 1

rekrutalvoka 1

rekrutigi 3

rekrutigo 3

rekrutkomisiono 1

rekruto 1

rekta 10

rektakora 1

rektangula 11

rekte 78

rektigi 1

rektiĝi 1

rekuniĝi 1

rekunmeti 1

rekuri 2

rekvietiĝi 1

relaro 1

relativa 2

relative 3

relativizi 2

relegi 3

relevi 1

reliefa 2

reliefaĵo 1

reliefigante 1

reliefiĝi 4

reliefo 2

religia 9

religiema 1

religio 11

religisaĝulo 1

relo 3

relokigi 1

relumigi 1

relumiĝo 1

remadi 2

remado 2

remalaperi 2

remalfaldebla 1

remalfermi 2

remante 1

remasonigi 1

remboato 1

remburita 2

remema 1

rememorante 2

rememori 28

rememorigante 1

rememorige 1

rememorigi 7

rememoro 7

remetante 1

remeti 5

remi 3

remilo 6

remilsvingo 1

remizo 1

remorti 1

removi 1

removiĝi 1

remurigi 1

renaĝi 1

renaskiĝante 1

rendevueto 1

rendevui 2

rendevuo 8

renegato 2

renesanca 1

renesanco 1

renkontante 2

renkonte 8

renkontejo 1

renkonti 88

renkontigi 1

renkontiĝado 1

renkontiĝi 37

renkontiĝo 17

renkontita 1

renkonto 2

renoma 2

renovigi 1

renovigo 2

rentgenaparato 1

renversa 1

renverse 1

renversi 6

renversiĝi 3

renversinta 1

renversita 3

renversite 2

renverso 1

reokupi 1

reordigi 2

repacigi 1

repaciĝi 1

repaciĝo 2

repagi 3

repartiiĝi 1

repaŝi 2

repeli 4

repensi 2

repepi 1

repertuaro 1

replenigi 3

replenigo 1

repleniĝi 1

repliki 1

repliko 1

reportero 1

reporti 5

repostenigita 1

repostuli 1

repreni 9

repreninte 1

reprezalio 1

reprezentanto 6

reprezentata 1

reprezenti 4

repripensi 1

reproduktejo 1

reproduktiĝo 1

reprodukto 1

reproksimiĝi 1

reprovi 1

reptiles 1

reptilio 1

reptilo 1

reputacio 8

rerampi 1

rerapidi 1

reregardi 1

reregi 1

rericevi 2

rerideti 1

rerigardi 2

reriveli 1

resaltadi 1

resanigi 4

resanigo 2

resaniĝanta 1

resaniĝi 11

resaniĝo 3

resendi 3

resendo 1

residante 1

residigi 1

residiĝi 5

resigeli 1

reskribi 1

resoldatiga 1

resonanci 1

resoni 2

resorbiĝi 1

respeguli 1

respeguliĝi 2

respekta 1

respektata 3

respekte 1

respekti 7

respektinda 2

respektiva 9

respektive 5

respekto 6

respektoplena 1

respektplene 2

respekttona 1

respirforprene 1

responda 2

respondante 1

responde 11

respondeca 2

respondeci 8

respondeco 7

respondi 229

respondinte 1

respondinto 1

respondo 46

respubliko 7

resta 1

restadejo 1

restadi 13

restado 13

restado-limdato 1

restaĵaĉo 1

restaĵo 10

restanta 6

restanto 1

restarigi 4

restariĝi 8

restarti 1

restejo 1

resti 244

restigi 1

restinta 2

resto 5

restoracidungito 1

restoracie 1

restoracio 12

restriktita 1

restudi 2

resume 1

resupre 1

resuprenigi 1

resurekto 1

resveni 1

reŝteliri 1

reta 1

retego 2

retenadi 1

retenante 1

retene 1

retenemo 1

reteni 20

retenita 3

reteto 1

retikulo 1

retiri 16

retiriĝanta 1

retiriĝi 10

retiriĝo 2

retiro 2

reto 12

retordi 1

retorika 2

retorto 1

retrankviliĝi 2

retransformi 1

retre 1

retreti 1

retrohasti 1

retroiĝi 1

retroiĝinta 1

retroiri 2

retroirigi 1

retrokliniĝi 2

retrokurbiĝi 1

retropaŝi 1

retrospegulo 3

retrospekti 1

retrovi 12

retrovojo 1

retsako 2

retsekiga 1

retsitejego 1

retsitejo 10

returna 1

returne 1

returni 5

returniĝi 1

returnvojo 1

retvermo 1

revadi 2

revado 1

revante 2

revarmiĝo 1

reve 6

revekiĝi 5

reveko 1

revelacie 1

revelacio 2

revema 4

reveme 1

revemo 4

revemulo 1

revena 5

revenadi 2

revenanta 3

revenante 4

revene 1

reveni 170

revenigi 1

reveninta 3

reveninte 7

revenite 1

reveno 11

revenonta 3

revenvojo 1

reverendissime 1

reverkita 1

reverŝi 1

revesti 1

reveti 1

revetura 1

reveturado 1

reveturi 3

revi 11

revidi 16

revidiĝi 2

revido 9

revidoĝojo 1

revigliĝi 2

revivi 1

revivigi 4

reviviĝi 4

reviviĝo 1

revizii 1

reviziti 1

revo 17

revodomo 1

revojaĝi 3

revojaĝo 1

revoje 1

revoki 4

revolucia 4

revolucio 10

revolvero 7

revoplena 1

revueto 1

revuo 13

rezerva 1

rezervaĵo 1

rezervejo 1

rezervi 3

rezervita 1

rezervite 2

rezidejo 1

rezigna 1

rezignacia 1

rezignacie 1

rezignacio 1

rezigne 3

rezigni 30

rezigninta 1

rezigninte 1

rezigno 4

rezino 1

rezistema 1

rezisti 10

rezistinta 1

rezisto 3

rezistopova 1

rezolucio 1

rezoluta 1

rezonado 1

rezoni 2

rezulta 1

rezulte 3

rezulti 4

rezultigi 10

rezultiĝi 1

rezulto 31

rezultplena 1

riba 1

ribaĵo 1

ribela 2

ribeladi 1

ribelanto 3

ribelema 4

ribelemo 3

ribeli 10

ribelo 4

ribelulo 1

ribsuko 1

ricevante 1

riceveja 1

ricevi 106

ricevigi 1

ricevinta 4

ricevita 5

ricevo 1

ricevonta 1

riĉa 29

riĉaĵo 1

riĉe 3

riĉeco 3

riĉega 3

riĉege 1

riĉegulo 1

riĉigi 2

riĉigita 1

riĉiĝi 2

riĉiĝinti 1

riĉiĝo 1

riĉo 3

riĉulo 9

ridaĉi 3

ridado 1

ridante 4

ride 1

ridegante 1

ridegi 6

ridego 4

ridema 1

ridetante 7

ridetarto 1

ridete 2

ridetemulino 1

rideti 70

rideto 65

ridi 56

ridiga 2

ridigi 1

ridinda 6

ridinde 3

ridindigi 1

rido 16

ridosalvo 1

rifuĝejo 2

rifuĝi 5

rifuĝinta 1

rifuĝinto 1

rifuĝo 3

rifuzadi 2

rifuzante 1

rifuzi 20

rifuzo 3

rigardaĉi 2

rigardadi 9

rigardado 2

rigardanta 3

rigardante 26

rigardaperturo 1

rigardeti 2

rigardfrandi 1

rigardi 295

rigardinte 1

rigardo 87

rigardontaro 1

rigida 9

rigide 4

rigidi 2

rigidiĝi 4

rigidiĝo 2

rigido 1

riglinte 1

rigora 4

rigradi 1

rikanado 1

rikani 1

rikolta 1

rikolti 4

rikolto 1

rikoltsezono 1

rilatado 1

rilate 8

rilati 18

rilatiĝi 1

rilato 33

riluzi 1

rimakeble 1

rimarkanta 1

rimarkante 3

rimarkata 2

rimarkebla 1

rimarkeble 3

rimarki 107

rimarkigi 9

rimarkinda 5

rimarkindaĵo 1

rimarkindi 1

rimarkinta 3

rimarkinte 5

rimarkite 1

rimarko 3

rimedi 1

rimedo 30

rimena 1

rimeneto 1

rimeno 3

rimenzono 1

rimi 2

rimiĝi 2

rimo 4

rimorso 1

ringmaŝaro 1

ringo 4

ringobukla 1

rinocero 1

riparadi 1

riparanta 1

riparante 2

ripari 6

riparigi 1

ripariĝi 1

riparita 2

riparo 6

ripeta 1

ripetadi 7

ripetante 2

ripetata 2

ripete 4

ripeti 32

ripetigi 3

ripetiĝi 4

ripetita 2

ripeto 1

ripkalkulo 1

ripo 6

ripozanta 2

ripozi 29

ripozigi 1

ripoziri 1

ripozo 15

ripoztago 1

ripozvendejo 1

riproĉa 3

riproĉadi 1

riproĉe 4

riproĉi 16

riproĉinda 2

riproĉo 7

riruzadi 1

riska 1

riskante 2

riskema 4

riskemulo 2

riski 17

risko 4

risorto 2

rita 1

rite 1

ritmo 10

ritmoŝpruco 1

rito 10

rituala 2

ritualaĵo 1

ritualano 1

rituali 1

ritualo 6

rivala 1

rivalo 1

riveli 3

riveligi 1

riveliĝi 2

riveliĝo 1

rivelo 1

riverbordo 1

riverego 3

riverencadi 1

riverenci 2

riverenco 1

riverensalti 1

rivereta 1

rivereto 8

riverfluo 1

riveri 1

rivero 43

rivervalo 1

rizkultivado 1

rizo 2

rizpajla 1

rnalo- 2

robo 15

robotmiene 1

roboto 2

robusta 1

roka 2

rokego 2

rokmuro 1

roko 30

rokoinuro 1

rokoka 2

rokoplena 2

roli 3

rolisto 1

rolludanta 1

rolo 11

rolulo 1

romaneto 1

romano 4

romantika 2

romantike 1

romantiko 1

romkatolika 2

rompi 22

rompiĝi 5

rompita 10

rompitaĵo 1

rompo 4

rompŝtelisto 1

ronda 10

rondaĵo 1

rondano 1

rondcentre 1

rondĉirkaŭe 1

ronde 1

rondeto 1

rondfluganta 1

rondforma 1

rondigita 1

rondiri 3

rondkuri 1

rondmoviĝi 1

rondmoviĝo 1

rondo 12

rondodanco 1

ronĝi 1

ronkado 2

ronkegi 1

ronketanta 1

ronki 1

ronko 1

ronroni 2

rori 1

roro 1

rosinaspekta 1

rosmar- 1

rosmardento 1

rosmarido 1

rosmaro 10

roso 1

rosoplena 2

rostaĵo 1

rosti 2

rostita 3

rostra 1

rot 1

rotacia 2

rotacio 2

rotoro 1

roz 2

roz-oleo 1

roza 2

rozalia 1

rozaro 1

rozfolio 1

rozi 1

rozinjo 1

rozita 1

rozkolora 5

rozo 18

rozoleo 1

rozplanto 1

rozvanga 1

rozventrulo 1

rubaĵo 1

rubaĵpapero 1

rubando 5

rubeno 1

rubo 4

rubriko 1

rufa 2

rufulino 1

ruĝ 1

ruĝ-neona 1

ruĝa 67

ruĝbrika 1

ruĝe 1

ruĝega 1

ruĝegi 1

ruĝeta 1

ruĝguma 1

ruĝhara 2

ruĝharulo 5

ruĝi 3

ruĝigi 1

ruĝigilo 1

ruĝiĝanta 1

ruĝiĝante 1

ruĝiĝi 15

ruĝiĝinte 1

ruĝiĝo 2

ruĝligna 1

ruĝnazulo 1

ruĝneona 1

ruĝo 1

ruĝstandard 1

ruĝulo 2

ruĝvina 1

ruiniga 1

ruinigi 6

ruinigita 1

ruinigo 3

ruiniĝi 4

ruiniĝinta 1

ruiniĝo 1

ruino 8

rukto 1

ruladi 1

rulado 2

rulaĵo 1

rulbendo 3

rule 2

ruli 2

ruliĝanta 2

ruliĝante 2

ruliĝejo 2

ruliĝi 16

rulinta 3

rulinte 1

rulkuko 1

rulseĝo 5

rulsurfaco 1

rulŝtona 1

rulŝtuparo 2

rultondre 1

rultrotuaro 1

rumana 2

rumbotelo 1

rundo 4

rundvibrado 1

rungo 1

ruruino 1

rusa 28

ruse 4

rusia 1

rusigita 1

rusio 2

ruslingva 1

ruslingve 2

ruso 10

russlango 1

rusta 1

rustbruna 1

rustfiksiĝi 1

rusti 1

rusto 1

rustoriĉa 1

rustoruĝa 1

rutina 1

rutinaĵo 1

rutinece 2

rutino 2

ruza 12

ruze 5

ruzete 1

ruzi 1

ruzo 1

s 1

s-ano 6

s-ino 6

s-o 1

s-ro 40

sabato 6

sabla 2

sable 1

sablo 14

sabloamaso 1

sablomaro 1

sabro 1

sacerdota 1

sacerdoto 2

sadisma 1

sadismo 1

sadista 2

safiro 2

safrano 1

sagaca 5

sagace 3

sagaco 1

sagi 1

sagmortigi 1

sago 12

sagrapide 1

saĝa 50

saĝaĵo 2

saĝe 6

saĝeco 13

saĝo 17

saĝula 1

saĝulo 17

sahara 1

saketo 4

sako 30

sakpantalono 1

sakramenta 1

sakramento 1

sakri 4

sakrifi 1

sakristio 1

sakstrato 1

sala 6

salajri 1

salajro 11

salato 4

saldo 2

salgusto 1

sali 2

saligita 1

salikeculo 1

saliko 8

salikokaĵo 1

saliktrunko 1

salivo 2

salivtuko 1

salivumi 1

salkolono 1

salmo 1

salo 11

salonego 1

salono 21

salpeco 1

salpolvo 1

saltadi 3

saltado 1

saltanta 1

saltante 3

salte 1

saltetante 2

salteti 1

salti 26

saltigadi 1

saltinta 1

saltiri 1

saltleviĝi 2

salto 7

saltomortalo 1

saltoprete 1

salubrigita 1

salutante 1

salutata 3

salute 2

saluti 27

salutkisiĝi 1

salutkiso 1

saluto 28

salutoformulo 1

salutvorto 2

sama 142

samaĝa 1

samaĝula 1

samatempe 1

samcele 1

samdevenulo 1

samdistance 2

samdomano 1

same 111

samepoke 1

samfoje 1

samforma 1

samgenta 1

samgentanino 1

samgentano 1

samgrada 1

samgranda 2

sami 2

samideana 1

samideano 12

samkiel 12

samkolora 1

samkursano 1

samkurse 1

samlaboranto 1

samlanda 2

samlandano 4

samloĝanto 1

samloka 1

samloke 2

sammaniere 4

sammomente 2

samnokte 1

samnoma 2

samo 12

samopinii 2

samosa 12

samosano 1

samovaro 2

sampatrano 1

sampatrujano 1

samrapide 1

samritma 1

samritualino 1

samrotano 2

samsangulo 1

samspeca 1

samstila 1

samsukeraĵo 1

samŝipano 1

samtaga 1

samtage 2

samtempa 3

samtempe 47

samtempo 1

samtempulo 1

samtia 1

samtiel 5

samtone 1

samtundrano 1

samurbano 2

samvespere 1

samvestita 1

samvilaĝano 2

samvoje 1

sana 27

sanatorio 2

sancerba 5

sandalfaristo 1

sandviĉo 9

saneco 1

sanga 8

sangado 1

sanganta 2

sangante 1

sangavida 6

sangavido 1

sangi 3

sangmakula 1

sangmakulita 1

sango 88

sangobano 1

sangocirkulado 1

sangodoro 1

sangoguto 1

sangokorpe 1

sangokrusto 1

sangomakulo 1

sangoparenca 1

sangoplena 1

sangoruĝa 2

sangoŝpruco 1

sangoturismo 1

sangruĝiĝi 1

sangsimili 1

sani 1

sani-o 2

sania 1

saniga 2

sanigejo 1

sanigi 3

sanigota 1

saniĝi 1

saniĝo 1

saninspektoro 1

sanio 4

sanitara 1

sankta 89

sanktabiblia 1

sanktaĵo 1

sankteco 1

sanktega 1

sanktejo 2

sanktigi 2

sanktigita 2

sanktoleumita 1

sanktstela 1

sanktulo 13

sano 11

sanprosperiga 1

sanstato 5

santeria 1

sapo 4

saraceno 2

sardelo 1

sardona 1

sardoniksa 1

sardonikso 2

sario 1

sarkado 2

sarkasme 2

sarkasmeta 1

sarki 1

sarkilo 1

sarkofago 1

sarongo 2

sat-ano 1

satana 2

satane 1

satanismo 1

satano 3

satelita 1

satelito 1

sati 1

satigebla 1

satigi 4

satigo 1

satiĝi 4

satiĝinte 1

satiĝo 1

satiro 1

satiruso 1

satisfakcio 1

satrapo 8

saturita 2

saturni 1

saŭca 1

sava 1

savanto 2

savebla 1

savi 63

saviĝi 4

saviĝo 3

savinte 2

savinto 2

savita 3

savo 5

savonta 2

savpordo 1

sceneja 1

scenejo 4

sceno 14

sciaĵo 1

scianta 2

sciante 11

scianto 1

sciate 2

sciavidi 1

sciema 1

scieme 2

sciemo 1

scienca 10

science 2

scienceca 1

sciencfikcia 1

sciencisto 5

scienco 27

sciencplena 1

scienctone 1

sciencula 1

scienculo 10

scii 587

sciigante 1

sciigi 33

sciigo 17

sciiĝi 9

scio 36

sciomanko 1

scipovi 10

scipovo 1

scisako 1

scivola 12

scivole 2

scivolema 8

scivoleme 2

scivolemi 2

scivolemo 10

scivoli 6

scivolo 6

scivolplene 1

se 691

sed 2085

segilo 1

segmento 1

seĝeto 2

seĝo 35

seĝrenverso 1

seka 15

sekalejo 1

sekci 1

sekciestro 1

sekcinta 1

sekcio 3

sekcita 1

seke 2

sekigante 1

sekigi 4

sekigita 3

sekiĝanta 1

sekiĝi 3

sekiĝinta 1

sekiĝinte 1

sekiĝo 1

sekreta 9

sekretariino 7

sekretario 25

sekrete 12

sekretece 1

sekreti 4

sekreto 40

sekretservo 1

sekretstampi 1

seks-allogulino 1

seks-ekscitiĝi 1

seks-viveca 1

seksa 4

seksafero 1

seksaĵo 2

seksbutiko 1

seksdelica 1

seksdelico 1

sekse 2

seksenergio 1

seksilvendejo 1

sekskonduto 1

seksludo 1

seksmiena 1

sekso 2

sekspetoli 1

seksplezurinda 1

seksumado 1

seksumi 3

seksumo 1

seksvendejo 1

seksvolupto 1

sekto 1

sekunde 1

sekundero 1

sekundmontrilo 1

sekundo 23

sekura 9

sekure 5

sekureca 2

sekureco 6

sekuri 1

sekuriga 4

sekuriganta 1

sekurigi 3

sekurkordono 1

sekuro 4

sekurzono 1

sekva 27

sekvadi 4

sekvaĵo 1

sekvanta 19

sekvantaro 2

sekvante 5

sekvantmatene 1

sekvanto 1

sekvata 3

sekvatora 1

sekvatoristo 1

sekvatoro 2

sekve 45

sekvi 114

sekvinta 4

sekvo 5

sekvonta 3

sekvontjare 1

sekvontokaze 1

sekvonttage 4

selo 2

semafori 2

semaforo 3

semajna 1

semajne 1

semajnfina 1

semajnfine 1

semajnfino 2

semajno 57

semantiko 1

semi 1

sen 184

senafekte 1

senaferi 1

senakĉente 1

senaktiva 1

senakva 1

senakvigi 1

sename 1

senanima 1

senarbejo 15

senarmile 1

senatente 1

senato 1

senaverte 1

senbalbute 1

senbaza 1

senbaze 1

senbezona 1

senbezone 1

senboje 1

senbrida 2

senbride 4

senbrua 2

senbrue 10

senbutika 1

sencela 2

sencele 6

sencerba 3

senceremonie 1

senchava 1

senci 1

senco 23

senĉesa 12

senĉese 23

sendaĵo 1

sendanĝera 4

sendanĝere 2

sendanĝereco 1

sendanka 1

sendante 1

sendefenda 1

sendefende 1

sendelikte 1

sendependa 5

sendepende 6

sendependeco 1

sendependigi 1

sendependiĝo 2

sendezire 1

sendi 50

sendia 1

sendifekte 1

sendilo 1

sendita 2

sendogana 1

sendolore 1

sendoloriĝi 1

sendorma 3

sendormeco 2

sendota 1

sendramigi 1

senduba 2

sendube 58

seneduka 1

senedzina 1

senefika 1

senefike 1

senekzemple 1

senelirejo 1

senemocia 1

senemocie 4

senenhava 2

senentuziasme 2

senerare 1

senerupcia 1

senescepte 6

senespera 5

senespere 2

senesperigita 1

senesperiĝe 1

senesperiĝi 1

senespero 3

senesperpasie 1

seneventa 1

senevente 1

senfajra 1

senfamilia 1

senfenestra 1

senfina 20

senfine 13

senfino 1

senfinoble 1

senfolia 1

senforma 1

senforta 3

senforte 1

senfortigi 1

senfortiĝo 1

senfrukta 1

senfume 1

senfunde 2

senfuraĝa 1

sengolema 1

sengrasulo 1

sengusta 1

senĝeme 1

senĝene 8

senĝoja 3

senhalta 3

senhalte 2

senhara 4

senhaste 3

senhaŭtigi 1

senhejma 1

senhelpa 2

senhelpe 2

senherba 1

senhezite 9

senhoma 8

senhonoro 1

senhonta 1

senhonte 1

senhonto 1

senhontulo 1

seniganta 1

senigi 7

senigita 1

senila 1

seniluziigi 1

seniluziigita 1

seniluziiĝi 2

seniluziiĝinte 1

seniluziiĝo 4

senimpresa 1

senindulga 2

senindulge 1

seninstige 1

senintenca 1

seninteresa 1

seninteresema 1

seninterfere 1

senintermite 2

seninterrompa 1

seninterrompe 1

senkapigi 2

senkapigita 2

senkapigo 1

senkapiĝi 1

senkapulo 1

senkaŝe 2

senkaŭza 1

senkaŭze 1

senkialeco 1

senkohera 1

senkolerigi 1

senkolora 2

senkomente 1

senkompara 2

senkompata 5

senkompate 5

senkompateco 1

senkompateme 1

senkompatulino 1

senkomplika 1

senkondiĉa 1

senkondiĉe 1

senkonscia 3

senkonscie 2

senkonsciulo 1

senkonsila 1

senkonsile 1

senkonsola 2

senkonsole 1

senkontrola 1

senkontrole 1

senkontura 1

senkontureco 1

senkoordinata 1

senkora 1

senkorigita 1

senkornara 1

senkorulo 1

senkotize 1

senkreda 1

senkulpa 10

senkulpigante 1

senkulpigi 4

senkulpiĝi 1

senkulpulino 1

senkulpulo 1

senkultura 1

senkunule 1

senkurtena 1

senkverele 1

senlabora 1

senlaboreco 1

senlaboremulo 1

senlaca 1

senlace 1

senlase 1

senligeco 1

senlima 8

senlime 3

senluksa 1

senluma 3

senluna 4

senmakula 3

senmanika 1

senmanka 1

senmanke 1

senmaska 1

senmaskigi 1

senmebla 2

senmedite 1

senmensiĝi 1

senmezura 1

senmiksa 1

senmilitigo 1

senmona 1

senmorala 1

senmorta 10

senmova 15

senmove 18

senmoveco 1

senmoviga 1

senmoviĝi 2

senmovo 1

senmusa 1

sennaciecigo 1

sennecese 1

sennombra 8

sennove 1

sennuba 2

senofende 1

senokupa 1

senorda 3

senovulo 1

senpacienca 2

senpacience 14

senpacienciĝi 2

senpacienco 1

senpaga 3

senpage 6

senpana 1

senparenca 2

senpartie 1

senpasia 1

senpatrina 2

senpaŭze 3

senpeka 4

senpeke 2

senpekulo 2

senpene 4

senpensa 2

senpense 2

senpera 3

senperde 1

senpere 2

senpermesile 1

senpersoneco 1

senplezuro 1

senplumigi 1

senpluva 1

senpopola 1

senpostenigi 1

senpova 3

senpovigi 2

senpovo 1

senpretenda 1

senpripense 2

senpripensema 2

senproblema 2

senprobleme 4

senproblemeco 1

senprofita 1

senprofite 1

senprokrasta 1

senprokraste 8

senpudora 1

senpunigo 1

senrespondeca 1

senrevene 1

senrevigo 1

senrimorsa 1

senripoza 1

senriproĉa 1

senriproĉe 1

senriske 1

senruza 1

sensa 1

sensacia 2

sensacio 1

sensaco 1

sensakreco 1

sensanga 2

sensaro 1

senseksa 2

sensenca 9

sensencaĵo 2

sensenciĝinta 2

sensenco 1

sensenta 1

sensentigi 1

senserura 1

sensignifa 3

sensilo 2

sensiva 1

senskadale 1

senskrupula 1

senso 2

sensona 2

sensone 1

senspektakle 1

sensperta 2

senspira 1

senspire 3

sensprita 1

senstela 1

sensufera 1

sensufere 1

sensuferigi 1

sensuka 1

sensukcese 3

sensuke 2

sensuspekta 1

sensuspekte 1

senŝance 1

senŝancela 2

senŝanceliĝe 1

senŝanco 1

senŝanĝe 1

senŝanŝa 1

senŝeligi 2

sentadi 1

sentante 4

sentaŭga 1

sentaŭgulo 6

sentema 3

sentenco 3

sentensia 1

senterulo 5

senti 188

sentigi 3

sentiĝi 4

sentiĝsopira 1

sentima 3

sentimenta 1

sentimento 2

sentimo 1

sentineli 1

sentkirla 1

sento 33

sentomanaĝerado 1

sentoplena 1

senuniforma 1

senutila 4

senutile 1

senvalora 16

senvaloreco 1

senvaloriĝi 1

senvarma 1

senvelkfloro 1

senventa 1

senventi 1

senvertebrulo 1

senvesta 4

senvestigi 5

senvestiĝi 3

senvitra 1

senviva 1

senvivigi 2

senviviĝi 1

senvoĉa 3

senvoja 1

senvole 6

senvorta 1

senvorte 18

senvualigi 1

senzorga 4

senzorge 10

sep 30

sepa 14

separite 1

sepcent 1

sepdek 7

sepdeka 2

sepdekjara 1

sepdekjariĝo 1

sepjara 6

sepjaraĝa 1

sepjarula 1

sepkolora 1

sepkorda 1

sepo 1

septaga 1

septembro 3

sepultejo 1

serbiano 1

serĉadi 5

serĉado 3

serĉante 6

serĉatulo 1

serĉi 73

serĉita 1

serĉitulo 1

serĉraketo 1

serena 10

sereneco 2

serenigi 1

sereniĝi 2

sereno 1

serĝento 30

seria 1

serio 16

serioza 24

seriozaĵo 1

serioze 12

seriozeco 2

seriozi 1

serioziĝante 1

serpentamaniere 1

serpente 1

serpenti 1

serpentleda 1

serpentmordo 1

serpento 8

serpentumado 1

serpentumanta 1

serpentumante 1

seruristo 1

seruro 3

servadsurfaco 1

servaĵaro 1

servanta 1

servante 1

servantino 3

servanto 1

servejo 1

servema 1

servemo 1

servi 20

servistino 21

servisto 20

servo 7

servocentro 1

servoprete 2

servopreti 1

servotablego 1

servotablo 2

servutule 1

ses 26

sesa 15

sescent 3

sescentgrama 1

sesdek 6

sesdeka 2

sesdekjara 3

sese 1

sesio 2

sesjara 6

seslingve 1

sesmil 1

sesmonata 3

seso 2

sespersona 1

seula 1

severa 13

severe 20

severeco 1

severega 2

severmiena 1

sezona 1

sezono 3

sfera 1

sferduono 1

sfero 6

sfinkso 6

sfinsko 2

si 565

sia 1484

siacele 1

siaflanke 4

siaĵo 1

siamaniere 1

siaomaĝe 1

siaspeca 1

siatempe 4

siavice 4

siavole 1

siberia 1

siblado 2

siblanta 1

sibli 9

siblo 1

siblosono 1

sida 1

sidaĉi 2

sidadi 7

sidanta 11

sidante 6

sidejo 5

sidejvico 1

sideti 1

sidi 116

sidigi 12

sidiginte 1

sidiĝanta 1

sidiĝante 2

sidiĝi 54

sidiĝinte 1

sidilo 2

sidloko 3

sie 1

sieĝa 1

sieĝo 1

siesti 1

siesto 4

sieur 2

sifiliso 1

sigeli 3

sigelo 4

sigelringo 2

siglofermita 1

signalado 1

signali 2

signalilo 1

signallampo 1

signalo 7

signante 2

signi 4

signifa 2

signifi 57

signifinta 2

signifo 20

signifoklarigado 1

signifplena 2

signifplene 1

signo 21

silabante 1

silabi 2

silabo 1

silenta 23

silentada 1

silentado 2

silente 27

silentego 1

silentema 4

silenti 46

silentigi 6

silentiĝi 9

silentinta 1

silento 71

silka 4

silkeca 1

silko 3

silkrubando 1

silueto 5

silvestra 1

silvikulturo 1

simbioze 1

simbola 1

simboli 1

simbolo 7

simetrio 1

simieta 4

simietino 6

simieto 10

simii 1

simila 63

similaĉa 6

similaĵo 1

simile 19

simileco 4

simili 38

similigi 1

similo 1

similspeca 1

similulo 1

simio 6

simpatia 4

simpatii 1

simpatio 9

simpatiulo 1

simpativeka 1

simpla 58

simple 105

simpligita 2

simplulo 1

simptomaro 1

simptomo 4

simulante 1

simuli 1

simulilo 2

simultane 1

sinagogo 4

sinakuzo 1

sinapso 1

sincera 8

sincere 7

sincereco 4

sincerkore 1

sincero 1

sindefenda 1

sindefendi 1

sindemanda 1

sindeteni 1

sindikatestro 1

sindikato 2

sindiko 1

sindona 3

sindone 2

sindoneme 1

sindono 1

sinergia 2

sinergio 2

sinforgese 3

sinfutbali 1

singarda 2

singarde 11

singardema 1

singardeme 6

singardemo 3

singardo 2

singulte 1

singulti 4

singulto 2

sinĝena 1

sinjoreto 1

sinjorina 2

sinjorino 69

sinjoro 233

sinĵeti 1

sinki 2

sinkigi 1

sinkronigisto 1

sinkronigita 1

sinkronigo 2

sinlavado 1

sinmortiginto 1

sino 9

sinoferema 2

sinofero 1

sinonimo 2

sinpravigo 1

sinsavo 1

sinsekva 4

sinsekve 7

sinsekvo 1

sinspekto 1

sintaksa 1

sintakso 2

sintenado 1

sinteno 20

sinua 2

sinuanta 1

sireno 4

siropo 1

sisteme 2

sistemo 17

sitejo 1

sitelo 6

situacio 44

situanta 2

situi 18

situigi 1

skabelo 1

skalpi 1

skandali 2

skandalo 12

skandaloza 2

skandinavo 1

skarabo 2

skarlato 1

skarpo 2

skatolego 3

skatoleto 4

skatolo 4

skeĉo 2

skeleta 1

skeletiĝanta 1

skeleto 9

skeletohomo 1

skeletulo 1

skeptika 1

skeptike 2

skeptiki 1

skermi 1

skiista 1

skio 1

skipo 3

skizeca 1

skizi 4

skizo 5

skizofrenia 1

sklava 1

sklavaĉo 1

sklavaro 2

sklavdevena 1

sklaveca 1

sklaveco 2

sklavfoiro 2

sklaviganta 2

sklavigi 3

sklaviĝi 1

sklavinaro 1

sklavineto 1

sklavino 15

sklavkateno 1

sklavkomerca 1

sklavlaboranto 2

sklavo 38

sklavovendisto 1

sklavribelo 1

skoldemo 1

skoldo 1

skolo 9

skolopendro 2

skolta 1

skoltaj-biblia 1

skoltaviadilo 1

skolteco 1

skoltiĝinta 1

skombro 2

skorbuto 2

skorzonero 1

skota 1

skrapi 3

skrapo 1

skriba 1

skribadi 1

skribado 2

skribaĵo 9

skribanta 1

skribante 3

skribi 66

skribigi 2

skribilaro 1

skribilo 2

skribinta 2

skribinto 2

skribisto 2

skribita 4

skribite 2

skribmaŝino 1

skribo 9

skriboĉambro 1

skribotablo 14

skribovergeto 1

skribtablo 1

skribverkaĵo 1

skrupula 1

skrupule 1

skrupulema 1

skrupulemo 2

skrupuli 1

skrupulo 4

skuadante 1

skuante 2

skue 1

skueti 2

skui 16

skuiĝanta 1

skuiĝeta 1

skuiĝi 9

skulptaĵo 3

skulptarto 2

skulpti 1

skulptisto 2

skulptita 4

skulptitaĵo 1

skulptite 1

skuno 1

skuo 2

skurĝanto 1

skurĝbato 1

skurĝi 4

skurĝigi 3

skurĝo 6

skurĝotenanto 1

skvama 1

skvamo 2

sla 1

slanga 1

slangaĵo 2

slango 1

slava 1

slavo 1

slipo 11

slogano 1

slovanto 1

slovi 2

slovo 4

smaragde 1

smeralda 2

smeraldo 5

smith 1

smolandano 1

snufi 1

so 2

sob 1

sobkurbiĝi 1

sobra 5

sobre 4

sobro 2

socia 6

sociala 2

socialisma 1

socialismo 1

socialista 1

societa 2

societo 17

socio 14

sodomiisto 1

sofio 1

sofo 7

softa 1

softe 1

softvaro 2

soifa 2

soifanta 7

soifante 1

soifanto 1

soifata 3

soifegi 1

soifi 7

soifo 1

sojlo 18

sola 132

soldata 6

soldatamiko 2

soldataro 4

soldate 3

soldateco 1

soldatigata 1

soldatigi 2

soldatiĝi 5

soldatiĝo 4

soldatmanĝaĵo 1

soldatmaniere 1

soldato 73

soldatrigida 1

soldulo 1

sole 27

soleca 9

solece 1

soleco 11

solejo 1

solena 10

solene 12

soleneco 1

solenito 1

soleno 1

solfilino 1

soli 1

solida 2

solidareco 2

solidari 1

solide 1

solideco 1

solinfano 3

solsole 1

solti 1

solule 1

solvado 1

solvebla 2

solvi 17

solviĝadi 1

solviĝi 3

solviĝo 1

solvilo 1

solvita 1

solvo 25

solvonto 1

solvota 1

somera 17

somere 10

somermatena 2

somermeza 1

somermeze 2

somernokta 1

somero 10

somerulo 1

somnambulo 1

somnolo 6

sona 2

sonaĉo 2

sonanta 2

sonbendo 2

sondi 1

sondilo 5

sondo 1

sone 1

soneto 1

sonfidelega 1

sonĝadi 1

sonĝaŭgristo 1

sonĝaŭgura 1

sonĝaŭgurado 1

sonĝaŭguristo 2

sonĝaŭguro 1

sonĝbildo 1

sonĝe 2

sonĝekspliko 1

sonĝeme 1

sonĝenhavo 1

sonĝi 23

sonĝigi 1

sonĝinti 1

sonĝita 1

sonĝo 51

sonĝosperto 1

sonĝprofeta 1

sonĝprofetado 1

sonĝprofeti 1

sonĝsignifo 1

soni 35

sonigi 1

sono 27

sonoradi 1

sonore 1

sonoregi 1

sonori 3

sonorigi 5

sonorilo 8

sonoro 1

sonorsono 1

sopiranta 3

sopirante 3

sopirata 6

sopirato 1

sopire 2

sopirego 1

sopiri 12

sopiro 10

soporo 1

sorbi 2

sorbiĝi 1

sorĉa 1

sorĉado 2

sorĉaĵo 1

sorĉe 1

sorĉi 1

sorĉinsigno 1

sorĉistaĵo 1

sorĉistino 3

sorĉisto 9

sorĉita 2

sorĉite 1

sorĉo 5

sorĉoforta 2

sorĉofrazo 1

sorĉopova 2

sorĉostango 2

sorĉovergo 2

sorĉvorto 4

sordida 1

sori 1

sorŝistino 1

sortimento 1

sortmuelita 2

sorto 36

sortobato 1

sovaĝa 23

sovaĝaspekta 1

sovaĝbesto 10

sovaĝe 2

sovaĝejo 3

sovaĝmieni 1

sovaĝtipa 1

sovaĝulo 5

sovaĝviando 1

sovaĝviro 1

sovaĝvizaĝe 1

sovetregado 1

sovetunio 1

sovjeta 1

spaco 16

spacorakedo 1

sparke 1

sparko 1

sparta 2

spasme 3

spasmoploranta 1

speciala 29

specialaĵo 1

speciale 14

specialisto 3

specifa 6

specife 5

specifeco 1

specifikeco 1

specimena 1

specimeno 2

speco 34

spegulbildo 2

spegulbrila 1

speguleto 1

speguli 6

speguliĝi 1

speguliŝi 1

spegulo 15

spegulobjektivo 2

spektaĵo 1

spektaklo 14

spektantaro 1

spektanto 3

spekti 14

spektro 1

spekulativi 1

spekulativo 1

sperme 1

spermisto 1

spermo 2

sperta 8

spertante 1

sperti 35

spertinta 1

spertita 2

sperto 26

spertoriĉa 2

spertuli 1

spertulino 1

spertulo 2

spezo 1

spica 4

spici 1

spicisto 1

spico 4

spicodoranta 1

spiko 2

spinaco 1

spino 1

spiona 1

spionadi 3

spionado 1

spioni 2

spiono 10

spiradi 2

spirado 6

spirale 2

spiralforma 1

spirali 2

spiraligita 1

spiregante 1

spiretadi 3

spiretado 1

spiri 11

spirita 12

spiritaro 1

spirite 3

spirito 21

spiro 10

spite 13

spitemo 1

spiti 4

spito 3

splitiĝo 1

splito 2

spongo 8

spontana 2

spontane 3

spontanea 2

spontaneco 1

spontanee 2

spontanismo 1

sporade 2

sporta 2

sportejo 1

sportema 1

sportisto 1

sporto 1

sportulo 1

spriri 1

sprita 4

spritaĵo 2

spriteco 1

spriti 1

spritmanka 1

sprito 1

sproni 1

spureto 1

spuro 6

sputi 2

sputniko 4

stabila 1

stabile 1

stabiliĝinta 1

stabilo 1

stabilulino 1

stablo 1

stacia 5

stacidoma 2

stacidomejo 3

stacidomo 9

stacie 1

stacio 15

stadadi 1

stadio 2

stadiona 1

stadiono 1

stafeto 1

stagna 1

stagnado 2

staĝi 1

stako 10

stalo 8

staltenanta 1

stamfi 1

stampi 1

stampilo 1

stampo 1

standardo 3

stangetmikrofono 1

stangeto 6

stango 6

stangostatura 1

staplita 1

stara 3

staradi 3

starado 4

staranta 10

starante 6

stare 1

stari 169

starigi 13

stariginta 1

starigita 10

stariĝi 22

starinta 1

starloko 2

starti 3

stati 6

statistika 1

statistiko 1

stativo 1

stato 31

statua 3

statue 1

statueto 2

statuigi 1

statuiĝi 1

statuo 43

staturo 7

staŭlo 1

stebo 1

stelaro 2

stele 1

stelego 3

stelero 4

steleto 1

stelkonstelacio 1

stelo 47

stelokulo 1

stelplena 1

stelrompanto 1

stenografia 1

stepo 8

stereotipa 2

sterileco 1

sterkejo 1

sterko 2

sterni 3

sterniĝi 2

sternita 3

sterno 1

stertora 1

stertorado 1

stertoranta 1

stertore 2

stertoreca 1

stertori 2

stertoro 1

stevardino 5

stigmato 1

stigmo 3

stiligita 1

stilo 4

stimulo 2

stinki 1

stipendii 1

stipendio 1

stiri 9

stirilo 1

stoike 1

stokadi 1

stokebla 1

stokejo 1

stoki 1

stokiĝi 1

stoko 2

stomaka 1

stomake 1

stomaklavado 2

stomako 6

stomakpleniganta 1

stoniĝinta 2

str 1

straba 2

strabe 1

strandeto 1

strando 3

stranga 73

strangaĵo 3

strange 32

strangeco 1

strangi 3

strangola 1

strangolado 1

strangoli 9

strangolota 1

strangsona 1

strangulo 7

strangumi 1

strata 5

stratadreso 1

stratangula 1

stratangule 1

stratangulo 1

stratbalaisto 1

strate 1

strategi 2

strategia 3

strategio 4

strateto 4

stratflanka 1

stratinsulo 2

stratkanto 1

stratlampo 3

stratmezo 1

strato 104

stratotrafika 1

stratotransirejo 1

stratproksima 1

stratranda 1

stratrando 1

strebado 2

strebante 3

strebegi 1

strebi 9

strebo 2

streĉa 8

streĉante 3

streĉaspekta 1

streĉe 5

streĉeta 1

streĉi 12

streĉiĝi 2

streĉita 9

streĉiteco 3

streĉmiene 1

streĉo 2

streĉrideto 1

streka 1

streki 1

strekita 1

stresata 1

stria 1

striaro 1

strida 1

strieto 2

striga 1

strikta 2

strikte 1

striktstila 1

strio 7

striulo 1

strobilero 2

strobilo 4

strofo 2

strukturo 5

studadi 10

studado 7

studante 3

studata 1

studegi 1

studema 1

studenta 4

studentino 1

studento 21

studfako 1

studi 19

studinta 1

studinto 1

studio 1

studjaro 1

studo 5

studurbo 1

studvojaĝo 2

stuko 1

stulta 43

stultaĉa 6

stultaĵo 10

stulte 9

stulteco 3

stulteta 2

stulteto 1

stultiga 1

stultmiena 1

stulto 2

stultulino 1

stultulo 12

stumble 3

stumbli 5

stumbliga 1

stumpa 1

stumpo 1

stupida 2

stupidaĵo 2

stupide 1

stupidulo 2

stupo 1

stupore 1

sturmeniri 1

sub 205

suba 4

subaĉeti 3

subaĵo 2

subakva 2

subakve 2

subakvigi 5

subakviĝi 1

subakviĝo 1

subbilda 1

subbrake 2

subbruli 1

subdiro 1

subdisciplino 1

subdotito 2

sube 13

subentiri 2

subfluanta 1

subfosi 3

subiĝi 8

subiranta 4

subiri 2

subiro 2

subita 22

subite 167

subjugigi 1

subjugita 2

subjupo 3

subkolonelo 1

subkomprenite 1

subkonscia 6

subkonscie 3

subkuracisto 1

submara 1

submariĝi 2

submariĝinta 1

submastro 2

submetiĝinta 1

submetiĝo 1

submondo 1

suboficirino 2

suboficiro 1

subokule 2

subplafona 1

subpremado 1

subpremata 1

subpremi 3

subpremita 1

subpremo 1

subprofesoro 1

subrangigita 1

subridanta 1

subrideto 1

subskribi 1

subskribita 2

subskribite 1

subskribo 2

substanco 3

substantia 1

substantiva 1

substantivo 5

substativo 1

substitua 1

substreki 1

subsurfaca 1

subsurfacigi 1

subŝovi 1

subtaksi 1

subtaso 2

subtegmenta 3

subtegmento 2

subteni 17

subteno 2

subtera 8

subtere 1

subtila 12

subulo 12

subvencio 1

subvesto 3

subvidi 1

subvostaĵo 2

suckcesi 1

suĉanta 1

suĉante 1

suĉi 8

suĉilo 2

suĉinfano 1

suĉo 1

suda 5

sudĉiela 1

sude 8

sudeŭropa 1

sudlanda 3

sudo 5

sudokcidente 1

sudorienta 2

sudoriento 1

sudsveda 1

suferadi 1

suferado 2

suferanta 1

suferi 48

suferiga 1

suferige 1

suferigi 3

suferigo 5

suferinta 1

suferinte 1

suferlarĝa 1

sufero 15

suferplena 1

sufiĉa 11

sufiĉe 124

sufiĉegi 1

sufiĉi 47

sufiĉinta 2

sufiĉo 1

sufiĉonta 2

suflori 2

sufoka 2

sufokanta 1

sufokata 1

sufoki 5

sufokiga 1

sufokiĝi 3

sugeste 1

sugesti 7

sugestii 1

sugesto 3

suicida 1

suicido 1

sukcenkolora 1

sukceno 2

sukcesa 6

sukcese 6

sukcesi 120

sukcesinta 5

sukcesinte 1

sukceso 21

sukcesonta 1

sukcesplena 5

sukeraĵo 1

sukerita 1

sukerkubeto 1

sukero 4

sukerumi 1

sukhava 1

suko 6

sukoplena 1

sukplena 2

sukplene 1

sukurtaĉmento 1

sulceso 1

sulfato 1

sulfurpluvo 1

sulkhavulino 1

sulki 1

sulkigi 3

sulkiĝinta 1

sulko 6

sultaĉa 1

suma 2

sume 3

sumera 1

sumeto 1

sumiĝi 1

sumo 10

sun 2

suna 1

sunardo 2

sunatiki 6

sunatikismo 1

sunatiko 1

sunatikulo 1

sunbaniĝo 1

sunbenita 1

sunbrila 2

sunbrile 2

sunbrilo 6

sune 3

sunflanka 1

sunforma 1

sunglobo 1

sungloriga 1

suni 2

sunleviĝo 6

sunluma 2

sunlumo 7

suno 58

sunokulvitro 2

sunombreli 1

sunoriĉa 1

sunplena 2

sunradio 9

sunsistemo 1

sunsubiro 1

suntanita 1

suntimanto 1

sunumado 1

sunumi 1

sunvarma 2

sunvitro 1

supeo 1

super 90

supera 7

superaveraĝa 1

superba 7

superbazaro 2

superbe 1

supereca 1

superece 3

supereco 3

superflua 8

superflue 7

superflui 2

superfluo 2

superforti 1

supergrimpi 1

superhoma 1

superi 13

superita 1

superjaro 1

superkriante 1

superkrii 1

supermerkato 1

supernatura 2

supernormala 1

superpaŝi 1

superplena 2

superplenumo 1

superprodukto 1

superrava 1

superregi 1

superrejla 1

superrigardinte 1

superruzi 2

supersaliko 1

supersaturita 1

supersigno 1

superstiĉa 1

superstiĉemo 4

superstiĉo 12

superŝaŭmanta 1

superŝuti 3

superulo 16

superveneno 4

supervidi 1

supervivi 1

supo 3

supozati 1

supoze 3

supozeble 9

supozi 41

supozo 4

supra 13

supraduone 1

supraja 1

supraĵa 1

supraĵe 3

supraĵo 6

supre 79

supren-malsupre 2

suprenetendita 1

suprengrimpi 2

supreniĝi 6

suprenire 1

supreniri 9

suprenirinte 1

supreniro 2

suprenlevi 3

suprenleviĝi 1

suprenrigardi 1

suprenteni 1

suprentiregi 1

suprentiri 1

supri 1

supro 27

sur 933

surbalkona 1

surbaze 2

surborde 3

surda 1

surdeta 1

surdiga 1

surdigi 2

surdigo 1

surdiĝi 1

surdmuteco 2

surdmutulino 2

surdorse 2

surdorsigante 1

surdorsigi 1

surdorsiĝi 1

surekraniĝi 1

surface 1

surfaco 10

surfajre 1

surfaligi 1

surfingre 1

surflugi 1

surforneligi 1

surfunde 2

surgenue 5

surgenuiĝi 2

surgrimpi 2

surhavante 1

surhavi 7

surirante 1

suriri 2

surkampa 1

surkole 1

surkorpa 1

surkorpiĝi 1

surkorte 1

surkraĉi 1

surlangiĝi 1

surlite 2

surmane 1

surmare 2

surmeti 15

surmetiĝi 1

surmure 2

surnuke 1

surogata 2

surpapere 1

surpaperigi 1

surpaŝi 2

surpentri 1

surplanke 2

surplankigi 1

surplankiĝi 1

surpletigi 1

surportadi 1

surpreni 2

surprenota 1

surpriza 3

surprizante 1

surprizate 1

surprize 5

surprizi 10

surpriziĝi 13

surpriziĝo 3

surprizinta 1

surprizita 4

surprizite 5

surpriziti 1

surprizo 17

surpuŝiĝi 1

surrealisma 1

surruli 1

surskribaĵo 1

surskribi 1

surskribita 1

surskribo 3

surstrande 1

surstrate 8

surŝarĝi 1

surŝipa 1

surŝoseege 1

surŝtupare 1

surŝultra 1

surŝultre 1

surŝultrigante 1

surŝultrigi 1

surtabla 1

surtable 2

surtabligi 5

surtabligita 1

surtabligo 1

surtegmente 1

surtera 4

surtere 6

surteriĝi 2

surtretante 1

surtreti 2

surtronigi 1

surtroniĝi 1

surtuto 2

survango 4

surverŝi 1

survesti 1

surveturi 3

surveturigito 1

survoja 1

survoje 22

survojiĝi 1

suspektanta 1

suspektebla 1

suspektema 3

suspektenda 1

suspekti 13

suspektinda 7

suspekto 7

suspiradi 1

suspire 1

suspiri 6

suspiro 2

susurado 2

susure 1

susureti 1

susuri 1

susuro 3

sutano 1

suveniro 1

suvereni 1

suvereno 1

svaga 3

svage 1

svarma 1

svarmi 5

svarmo 7

svatebla 2

svati 2

svatiĝa 1

sveda 7

svede 1

svedo 1

svelta 12

svenanta 1

svene 1

sveneto 1

svenfalinto 1

sveni 9

svenigi 1

sveno 3

svenonta 1

svenopreta 1

svinga 1

svingante 2

svingata 1

svingetendi 1

svingi 13

svingiĝa 1

svingiĝi 2

svingo 1

svingopordo 2

svisa 2

ŝablona 1

ŝafaĵo 1

ŝafeto 1

ŝafideto 1

ŝafido 2

ŝafista 1

ŝafisto 1

ŝafo 4

ŝafpaŝtisto 1

ŝajna 1

ŝajne 50

ŝajnedukado 1

ŝajni 183

ŝajniganta 1

ŝajnigante 1

ŝajnigi 15

ŝajnigita 2

ŝajnigo 1

ŝajninstruado 1

ŝajninte 1

ŝajno 4

ŝajnprofesio 2

ŝajnseksvendejo 1

ŝaka 6

ŝakĉampiono 1

ŝakisto 1

ŝako 2

ŝakproblemo 3

ŝaktabulo 4

ŝalti 14

ŝaltilo 5

ŝaltita 2

ŝalto 1

ŝamano 5

ŝancele 1

ŝanceletiĝi 1

ŝanceli 2

ŝanceliĝe 1

ŝanceliĝi 3

ŝanceliri 1

ŝancelvagante 1

ŝanco 29

ŝanĝante 2

ŝanĝata 1

ŝanĝebla 1

ŝanĝenda 1

ŝanĝi 38

ŝanĝiĝadi 1

ŝanĝiĝanta 1

ŝanĝiĝi 17

ŝanĝiĝinta 2

ŝanĝinda 1

ŝanĝinta 1

ŝanĝita 1

ŝanĝo 5

ŝargi 2

ŝargita 2

ŝarĝaŭto 2

ŝarĝaŭtomobilo 1

ŝarĝi 6

ŝarĝigi 1

ŝarĝigo 1

ŝarĝilo 1

ŝarĝistaro 1

ŝarĝisto 10

ŝarĝita 5

ŝarĝo 11

ŝarĝoportisto 1

ŝarko 1

ŝatadi 1

ŝatanto 1

ŝatata 10

ŝategi 4

ŝatenda 1

ŝati 85

ŝatigi 1

ŝatinda 3

ŝatinta 1

ŝatokupo 1

ŝaŭma 2

ŝaŭmeto 1

ŝaŭmo 1

ŝejkeca 1

ŝejko 3

ŝelfragmento 1

ŝelo 3

ŝerca 2

ŝercaĉo 7

ŝercafektulo 1

ŝercante 1

ŝerce 4

ŝercema 1

ŝerceme 1

ŝerci 16

ŝerckanteto 1

ŝerco 19

ŝi 1702

ŝia 482

ŝifkarto 1

ŝika 1

ŝildo 30

ŝimfetora 1

ŝimfromaĝo 1

ŝimo 1

ŝinko 1

ŝinkosandviĉo 1

ŝipa 2

ŝipanara 2

ŝipanaro 3

ŝiparestro 1

ŝiparo 3

ŝipbileto 2

ŝipestro 1

ŝipeto 3

ŝipgiganto 1

ŝipisto 4

ŝipkarto 1

ŝipo 46

ŝipofabriko 1

ŝiprompito 1

ŝiprompo 1

ŝipveturi 1

ŝipvojaĝo 1

ŝirante 1

ŝiri 4

ŝiriĝi 2

ŝirita 3

ŝirkrie 1

ŝirma 1

ŝirmalfermi 1

ŝirmata 1

ŝirme 2

ŝirmi 12

ŝirmo 3

ŝirmpromesa 1

ŝirmvitro 1

ŝirpecigita 1

ŝiu 1

ŝlimo 2

ŝlosi 5

ŝlosilaro 1

ŝlosilo 9

ŝlosita 5

ŝmaci 1

ŝminki 3

ŝminkita 1

ŝminko 3

ŝmirado 2

ŝmiraĵo 3

ŝmirante 1

ŝmiri 5

ŝmirita 1

ŝmiro 1

ŝnurego 4

ŝnuro 10

ŝofori 1

ŝoforo 14

ŝokata 1

ŝoke 5

ŝokete 1

ŝoki 6

ŝokiĝi 3

ŝokiĝo 1

ŝokita 5

ŝoko 7

ŝokstultigite 1

ŝorto 1

ŝoseego 1

ŝoseo 15

ŝoti 1

ŝotro 1

ŝovanta 1

ŝovante 3

ŝovata 1

ŝoveli 3

ŝovelilo 3

ŝoveto 1

ŝovi 25

ŝoviĝi 4

ŝovinismo 1

ŝovpordo 3

ŝparema 4

ŝpari 4

ŝparinta 1

ŝpini 4

ŝpruca 1

ŝpruci 2

ŝprucigante 1

ŝprucigi 2

ŝpruco 3

ŝrankara 1

ŝranketo 1

ŝranko 6

ŝraŭbo 1

ŝriki 2

ŝriko 1

ŝrumpa 1

ŝrumpi 1

ŝŝ 1

ŝtal-kaj-plasta 1

ŝtala 2

ŝtalgriza 1

ŝtaliĝemo 1

ŝtalo 5

ŝtalvitro 1

ŝtata 19

ŝtatadministra 1

ŝtatadministrado 1

ŝtatceremonia 1

ŝtatcivitana 1

ŝtatestra 1

ŝtatestro 6

ŝtatgvidanto 1

ŝtatigita 1

ŝtatlimo 1

ŝtatmalamiko 1

ŝtatnegoco 1

ŝtato 20

ŝtatpatro 3

ŝtatsekretario 1

ŝtatsistemo 1

ŝtela 1

ŝteladi 1

ŝtelakiri 2

ŝtelaŭdi 1

ŝtele 5

ŝtelfrandi 1

ŝteli 13

ŝteliĝi 1

ŝtelirado 2

ŝteliri 2

ŝtelisto 2

ŝtelita 4

ŝtelmurdisto 1

ŝtelo 1

ŝtelonti 1

ŝtelpaŝe 1

ŝtelpaŝi 2

ŝtiparmortigi 1

ŝtiparo 1

ŝtipejo 2

ŝto 7

ŝtofo 2

ŝtona 7

ŝtonaĵo 2

ŝtonbenko 4

ŝtonbloko 1

ŝtondomo 1

ŝtone 3

ŝtonego 2

ŝtonepoko 1

ŝtonepokulo 1

ŝtoner 3

ŝtoneto 4

ŝtoni 4

ŝtonid 2

ŝtonigita 3

ŝtoniĝi 5

ŝtoniĝinta 24

ŝtoniĝo 8

ŝtonĵeti 1

ŝtonĵetileto 1

ŝtonkarbo 1

ŝtonkoloso 2

ŝtonkruco 1

ŝtonlipo 2

ŝtonmuro 1

ŝtono 35

ŝtonpalaco 1

ŝtonpinta 2

ŝtonpuntaĵo 1

ŝtonreliefo 2

ŝtonrozo 2

ŝtonuli 1

ŝtonvazo 1

ŝtopado 1

ŝtope 1

ŝtopi 9

ŝtopilo 4

ŝtopinte 1

ŝtopmortiĝi 1

ŝtormo 3

ŝtrumpeto 1

ŝtrumpo 6

ŝtrumpopantalono 1

ŝtuparejo 1

ŝtupareto 9

ŝtuparo 27

ŝtuparŝtono 1

ŝtupetaro 1

ŝtupo 4

ŝubite 1

ŝueto 1

ŝufaristo 1

ŝuldi 4

ŝuldo 2

ŝultre 1

ŝultro 51

ŝultrofrapeto 1

ŝultrolevante 1

ŝultrosurŝultre 1

ŝultrotiri 1

ŝultrotremi 1

ŝuo 12

ŝuti 8

ŝutkovri 1

ŝutro 1

ŝvap 6

ŝvebanta 3

ŝvebi 19

ŝvebigi 1

ŝvela 5

ŝvelaplombe 1

ŝveleti 1

ŝveli 1

ŝveliĝinta 2

ŝveliĝo 2

ŝvelita 1

ŝvelo 2

ŝvita 1

ŝvitanta 1

ŝvitante 1

ŝvitanto 1

ŝvite 1

ŝvitegi 1

ŝvitero 1

ŝvitguto 3

ŝviti 8

ŝvitige 1

ŝvitita 1

ŝvitkovrita 2

ŝvito 8

ŝvitoguto 1

ŝvitoza 1

ŝvittuko 2

t 1

ta 2

tabakfumo 4

tabako 8

tabano 1

tabelvorto 1

tabla 2

tablego 9

tableto 5

tablo 82

tabloflanko 1

tablomanĝo 1

tablomeza 1

tabua 4

tabulo 34

tabureto 2

taĉmento 11

taga 4

tagado 1

tagĉambro 1

tage 13

tage-hore 1

tage-nokte 1

tagfluo 1

taghela 1

tagiĝo 2

taglumo 5

tagmanĝe 1

tagmanĝi 3

tagmanĝo 15

tagmanĝpaŭzo 1

tagmeze 5

tagmezmanĝo 3

tagmezo 4

tago 295

tagolibro 1

taj-o 1

tajlita 1

tajloreto 1

tajlorhelpanto 1

tajlorino 2

tajlorlaboristo 1

tajo 2

tajpado 1

tajpi 2

tajpilo 1

tajpistino 1

tajpita 2

taksanta 1

taksata 1

takse 1

taksi 10

taksia 1

taksiatendejo 1

taksifirmao 1

taksiisto 13

taksinte 1

taksio 20

taksita 1

taksiumi 1

takso 5

taktdonilo 1

taktike 1

taktiko 1

takto 7

taktobastoni 1

taktospasmo 1

talenohava 1

talenta 4

talento 11

talentulo 1

talia 1

talio 4

talismano 6

talono 1

taluso 1

tambura 1

tamburada 1

tamburado 6

tamburega 1

tambureto 1

tamburi 6

tamburino 4

tamburo 3

tamburtakto 1

tame 3

tamen 447

tameno 1

tamtamaro 1

tamtamegbato 1

tango 2

tangomelodio 1

tanĝante 1

tanĝi 3

tani 1

tanko 6

tapiŝarto 1

tapiŝego 1

tapiŝo 12

tapiŝumi 1

tarda 3

tasego 1

taskigi 1

tasko 32

taso 19

tatuita 2

taŭga 33

taŭgaokaze 1

taŭge 2

taŭgi 22

taŭro 1

taŭzaĉi 1

taŭzi 1

taŭzita 2

taverno 2

tavolo 8

teamo 6

teatra 1

teatraĵo 3

teatristo 1

teatro 7

teatrobileto 1

teda 9

tedaĵo 2

tedate 1

tede 3

tedi 8

tediĝi 1

tediĝo 2

tedite 1

tedulo 1

tegaĵo 1

tegi 1

tegmenti 1

tegmento 14

tegolfareja 1

tegolo 4

tegoplato 1

teĥnikaĵo 2

teĥnologio 2

teĥnologo 1

tejo 2

tejo-kongreso 1

tekilo 3

tekiluma 1

tekilumado 2

tekilumi 1

teknika 9

teknikaĵo 1

tekniko 4

teko 4

tekolora 1

tekruĉo 3

teksaĵa 1

teksaĵo 2

teksasa 1

teksi 1

teksilo 1

teksmetodo 1

tekso 1

teksti 2

teksto 27

tekstofluo 1

telefona 1

telefonadi 2

telefonado 3

telefonalvoko 6

telefone 5

telefonejo 1

telefonfakturo 1

telefoni 22

telefonilo 2

telefonkosto 1

telefonlineo 1

telefonnumero 1

telefono 14

telefonsono 1

telefontipo 1

telefonvendado 1

telefonvoko 2

telefoto 1

telegrafe 1

telegrafo 1

telegrame 1

telegramo 2

teleraportisto 1

teleregilo 1

telereto 1

telero 9

telesendi 1

teleskopa 1

televida 6

televidado 1

televidaparato 2

televidekrano 1

televidilo 6

televidkamero 1

televido 4

temi 67

temo 24

temp 7

tempa 1

tempe 1

temperamento 1

temperaturo 9

tempero 1

tempesta 1

tempesto 1

tempeto 1

tempi 1

tempia 1

tempio 4

templa 1

templo 35

tempo 284

tempo-raba 1

tempodiferenco 1

tempofino 1

tempofluo 1

tempolimigita 1

tempomontrilo 1

tempomordita 2

tempopasada 1

tempopaso 1

tempoperdo 3

tempovojaĝado 1

tenanta 1

tenante 7

tenata 3

tenda 1

tendara 1

tendaro 3

tendeno 1

tendo 4

tendoforma 1

tendoloko 4

tendosimila 1

tendumanto 2

tendumeja 1

tendumejo 1

tendumi 2

tene 1

tenebli 1

tenebrejo 1

tenebrio 4

tenebro 4

tenegi 1

tenera 6

tenere 2

tenereco 2

tenero 4

teni 62

tenilo 4

teno 1

tensio 3

tentaklo 2

tentata 1

tenti 2

tento 13

teo 19

teokaji-preĝejo 1

teologio 1

teoria 2

teorie 6

teorio 4

tera 14

teraĵo 1

terana 1

terano 3

teraseto 1

teraso 10

teratmosfero 1

terbulego 1

terbulo 1

tere 8

terenfali 4

terenĵeti 5

terenĵetiĝe 2

tereno 17

teretaĝa 1

terglobo 4

teritorio 3

terkulturisto 1

terkulturo 1

terloĝanto 1

termiko 1

termino 3

termometro 2

termoso 1

termovo 2

termurmuro 1

terni 3

ternivele 1

tero 132

terodoro 2

terori 1

terorismo 2

terorista 1

teroristo 3

terpeco 3

terpinto 3

terpolvo 1

terpomkaĉo 1

terpomo 12

terprofundo 1

tersekeco 1

tertremado 1

tertremo 7

terura 66

teruraĵo 5

terurbatite 1

terure 30

terurega 6

terurfama 2

teruri 3

teruriga 1

terurigi 2

terurigita 2

terurigite 1

teruriĝe 1

teruriĝi 3

teruriĝinta 1

teruriĝo 1

terurita 7

terurite 1

terurkriego 1

terurkrio 2

teruro 21

terurparieto 1

terurplena 4

terurstreĉita 1

terurtaŭzita 1

terurvostego 1

tervermo 1

teskatolo 1

testamenti 1

testamento 6

testi 4

testo 1

testudo 2

tetaso 1

tetefone 1

tetero 1

tetrinkado 1

tetrinki 1

tetrinko 1

teujo 1

tezo 74

ti0 1

tia 335

tiagrade 1

tiaĵo 7

tial 107

tialo 1

tiam 334

tiama 13

tiamaniere 15

tiame 4

tiaro 1

tiaspeca 31

tiaspecaĵo 1

tiatempe 4

tibio 1

tie 566

tiea 10

tiel 466

tieldirite 1

tielnomita 1

tien-reen 3

ties 69

tigo 2

tigreto 1

tigro 17

tigronatura 2

tikece 1

tikla 4

tiklata 1

tikli 14

tiktakanta 1

tiktako 1

tilio 1

tilolvorto 1

tima 1

timanta 2

timante 5

time 8

timegante 1

timege 1

timegiga 1

timego 2

timegulo 1

timema 12

timeme 7

timemo 1

timende 1

timi 72

timidulo 1

timiga 13

timige 4

timigi 9

timigilo 2

timigita 6

timigite 5

timiĝi 1

timo 34

timombro 1

timpano 1

timplene 1

timsilentigi 1

timtremante 1

timtremi 1

timulo 1

tineo 1

tingebla 1

tingi 1

tinkturita 1

tinkturo 1

tinta 1

tintado 2

tinti 5

tintinilo 1

tinto 2

tio 1214

tiom 208

tiomnombra 1

tipa 5

tipe 1

tipeca 3

tipo 16

tiradi 2

tiraneca 1

tiraneco 5

tiranema 1

tirani 1

tiranismo 3

tirano 7

tirante 1

tirata 2

tire 1

tiregi 1

tiri 29

tirita 2

tirkesta 1

tirkesto 3

tirpuŝado 1

tirpuŝi 2

titana 1

titano 4

titolaro 1

titolo 25

titolpaĝo 2

titolvorto 3

tiu 1640

tiucele 7

tiudirekte 1

tiuepoke 7

tiufoje 1

tiugrade 1

tiuhore 1

tiukaze 6

tiumomente 8

tiuokaze 11

tiurakontere 1

tiurilate 1

tiusekunde 1

tiusemajne 1

tiuspeca 1

tiutaga 2

tiutage 3

tiutempe 12

tiuvespere 3

tn 3

tobogano 1

toksigi 1

toksiko 2

tola 2

tolaĵo 3

tolereble 1

tolerema 4

tolereme 1

toleremo 1

toleri 20

toljako 1

tolo 2

tomato 2

tomatsuko 2

tomba 2

tombeca 1

tombeja 2

tombejeto 1

tombejo 13

tombejpordego 1

tombkonstruaĵo 1

tombo 5

tomboĉambro 1

tomboŝtono 2

tombotruo 1

tombvoĉe 1

tondita 2

tondra 1

tondranta 1

tondre 3

tondri 8

tondro 13

tondrobrui 1

tondroklako 1

toniko 1

tono 21

topazo 1

topo 1

topografio 1

torako 1

torda 2

tordi 12

tordiĝi 1

tordiĝo 1

tordita 7

tordmensa 1

tordo 1

torentano 4

torente 2

torenti 3

torento 9

tornistro 13

torporo 1

torso 1

torsonuda 1

tortura 2

torturata 2

torturejo 1

torturi 2

torturigi 1

torturita 3

torturo 3

tosti 3

tosto 2

totemo 1

tra 197

traanalizi 1

trabati 1

trabego 1

trablovo 4

trabluze 1

trabo 2

traboraĵo 1

trabori 1

traborite 1

traceo 1

tradicia 7

tradicie 1

tradicio 12

tradraŝi 1

tradukado 4

tradukaĵo 3

traduki 13

tradukiĝi 1

tradukisto 1

tradukmaŝino 3

traduko 9

traduktasko 1

trae 1

trafa 6

trafe 2

trafeneste 1

trafenestra 1

trafenestre 2

trafi 47

trafika 3

trafikanto 1

trafikbruo 1

trafikejo 1

trafikilo 1

trafiko 10

trafiksono 1

trafinta 1

trafita 3

traflugi 2

traflui 3

trafo 1

trafoliumi 4

trafosi 1

trafulmi 2

trafumiĝinta 1

tragedia 1

tragedio 11

tragika 2

tragikomedio 1

traĥeo 1

trairadi 1

trairebla 1

trairejo 1

trairi 18

trajna 1

trajne 1

trajnfenestro 1

trajnkupeo 2

trajnmagazino 1

trajno 37

trajnodoro 2

trajnpordo 2

trajto 23

trako 1

trakribliĝi 1

traktadi 2

traktado 1

trakti 16

traktita 1

traktoro 1

trakuradi 2

trakuri 6

tralegi 7

tralegita 1

tralukigi 1

traluma 1

tralumi 1

trame 1

tramhaltejo 2

tramo 8

tramonde 1

tramordi 1

tramstacio 1

tramvagono 1

tramveturi 1

tramveturilo 3

tramvojo 1

tranaĝi 2

tranĉadi 9

tranĉado 6

tranĉaĵo 1

tranĉeo 18

tranĉi 10

tranĉile 1

tranĉilego 1

tranĉileto 2

tranĉilo 16

tranĉita 2

tranĉitaĵo 1

trankvila 26

trankvile 22

trankvileco 2

trankvilega 1

trankvili 1

trankviliga 1

trankvilige 1

trankviligi 5

trankviliginta 1

trankviliĝi 14

trankviliĝo 1

trankvilo 7

tranokti 4

trans 36

transa 3

transcedi 1

transcendejo 1

transdiri 1

transdonante 1

transdoni 32

transdoniĝi 2

transdoninte 3

transdono 1

transe 3

transflanke 3

transfluanta 1

transflugi 2

transformanta 1

transformi 2

transformiĝi 6

transformiĝinta 1

transformita 1

transformo 1

transiranta 1

transiri 8

transiro 1

transistoro 1

transitiveco 1

transkapiĝo 1

transkuri 1

translasi 1

translimdata 1

transloĝigi 2

transloĝiĝi 4

translokiĝi 3

translokiĝo 1

transmara 1

transmondo 1

transmutatio 1

transo 1

transpasi 4

transpaso 1

transpaŝi 3

transpentrigi 1

transplanea 1

transplantebla 1

transplanti 3

transportado 1

transportata 1

transportbendo 1

transporti 8

transportigi 1

transportkamiono 1

transportŝipo 1

transpostenigi 1

transpreni 14

transravina 1

transsalti 3

transsendi 1

transtomba 1

transvalutigi 1

transversiĝi 1

transverŝi 1

transveturinta 1

transvidebla 1

transvivada 1

transvivinto 1

transvivpovo 1

trapafi 3

trapalpadi 1

trapasejo 1

trapasi 10

trapasinte 1

trapaŝi 1

trapenetri 2

trapensi 1

trapezisto 1

trapiede 1

trapiki 8

trapikita 3

traplanke 1

trapolviĝinta 1

traradike 1

trarampi 1

traretita 1

trarigardi 3

trarigardo 1

trarompi 1

trasenti 1

traserĉi 6

traserĉinda 1

trasibli 1

trasorbita 1

trasuferi 2

traŝovi 1

tratranĉi 2

tratruita 1

traŭmo 3

travagadi 1

traveturi 1

travidebla 1

travidi 2

travivaĵo 9

travivi 13

travivita 2

travojaĝi 1

tre 613

treege 12

trejnado 1

trejnatino 6

trejni 2

trejnista 1

trejnistino 14

trejnisto 1

trejnita 1

tremadante 1

tremadi 2

tremanta 9

tremante 7

treme 1

tremegi 1

tremetanta 3

tremeti 3

tremeto 2

tremi 14

tremiga 1

tremigi 4

tremo 2

trempiĝo 1

trempita 1

tremskue 1

trenadi 1

trenata 2

treni 8

treniĝi 1

treplektaĵo 1

tretefari 2

tretmortigi 1

treto 4

trezoraĵo 2

trezoraro 2

trezorejo 5

trezoreto 2

trezoro 19

trezorserĉanto 3

tri 156

tri- 1

tria 61

triafoje 1

triagrada 1

triaklasa 2

trialoke 1

triangulo 23

triangulsimila 1

tribano 1

tribe 1

tribestro 1

tribo 8

tribranĉa 1

tribunalejo 1

tribunalo 1

triburĝona 1

tricent 5

tricentjara 1

tricentkvindekgrada 1

tricentmil 1

tridek 22

trideka 10

tridekajaraĝo 1

tridekjara 1

tridekkvarjara 1

tridekkvinjaraĝa 1

tridekprocenta 1

tridektrinuance 1

tridekunujaraĝulo 1

trie 5

trietaĝa 1

trifoje 11

trigono 1

trijara 4

trikilo 1

trikvarjara 1

trilanta 1

trilingva 2

trilingveco 1

trilingvulino 2

trilo 1

trimejla 1

trimestro 1

trimeta 1

trimilo 1

trimova 7

trinkaĵo 12

trinkanta 1

trinkĉokolado 3

trinkebla 1

trinkegi 1

trinkejo 6

trinketi 3

trinki 56

trinkinte 1

trinkkiosko 1

trinko 3

trio 14

triobla 1

trioble 2

triono 2

triopa 1

triope 3

triopo 1

tripiedeto 1

tripiedo 1

tripo 1

trispecigi 1

trista 5

triste 1

tristeco 2

tristi 1

tristo 2

tritaga 1

tritika 1

tritiko 7

tritikorikolto 1

tritikpano 1

triumfanta 1

triumfe 5

triumfi 3

triumfinto 2

triumfo 3

triunuo 1

triviala 1

trivialiĝi 1

tro 171

troa 10

troabundo 1

troĉasteco 1

troeco 1

troege 1

trofeo 1

trofervora 1

trofiera 1

trogeto 2

troigema 1

troigi 2

troigo 1

troiĝi 1

trokredema 2

tromanĝinta 1

tromemfida 2

trompa 1

trompadi 1

trompe 1

trompi 11

trompiĝi 1

trompiĝinte 1

trompiĝo 3

trompisto 2

trompita 2

trompo 5

trono 19

tronseĝo 4

tronŝtupo 2

tropika 3

troplenigi 1

tropleniginte 1

tropleniĝi 1

troposfera 1

trorapida 2

trorapide 1

trostreĉi 1

troŝarĝita 3

trotado 1

trotaksi 2

trotuaro 13

trotuarrando 2

trovadisa 1

trovaĵo 1

trovante 2

trovata 1

trovebla 11

trovebli 4

trovi 217

trovigi 1

troviĝanta 1

troviĝante 1

troviĝi 182

trovinta 2

trovinte 8

trovita 2

trovo 1

trovota 1

trua 1

trude 1

trudega 1

trudherbo 1

trudi 7

trueto 3

trui 1

truiginti 2

truiĝi 1

truita 4

trukanto 1

truko 2

trulo 1

trumpeti 1

trumpeto 5

trunketo 2

trunko 15

truo 10

trupego 1

trupo 6

truto 1

ttt 2

ttt-paĝo 1

tttujo 1

tualeto 2

tualettablo 1

tubaro 1

tubereto 2

tubero 3

tubeto 1

tubforma 1

tubo 18

tufo 2

tuj 351

tuja 10

tuje 2

tujsekve 4

tujtradukado 1

tujtu 5

tukligaĵo 1

tuko 7

tulo 1

tumuli 1

tumulta 1

tumulti 1

tumulto 11

tundra 17

tundrano 7

tundro 68

tundro-patrino 1

tunele 1

tuniko 2

tunize 1

tunizia 4

tuno 1

turbadi 1

turbulenta 1

tureto 1

turi 1

turisma 2

turismado 1

turismejo 1

turista 4

turisto 9

turka 9

turke 1

turkiso 1

turko 23

turmenta 7

turmentado 1

turmentata 2

turmente 2

turmentegi 1

turmenti 25

turmentisto 1

turmento 5

turnante 3

turnate 1

turnebla 1

turni 84

turniĝado 1

turniĝanta 1

turniĝante 5

turniĝi 27

turniĝinte 1

turniĝo 2

turninta 1

turninte 1

turnita 3

turo 4

turpa 1

turpinto 2

turrmenta 1

tursena 1

tusado 2

tusegi 1

tuseti 4

tusi 1

tuŝado 1

tuŝante 5

tuŝapudeco 1

tuŝetante 1

tuŝi 33

tuŝigi 1

tuŝilo 1

tuŝita 2

tuŝjao 1

tuŝo 5

tuŝproksime 1

tuta 316

tutanime 1

tutapude 1

tutaraba 2

tutcerte 7

tute 523

tutegala 1

tutegale 4

tutege 1

tutforte 1

tutgalaksia 2

tutgente 1

tuthomara 2

tutkore 2

tutkorpe 1

tutlande 1

tutmonda 7

tutmonde 1

tutnacia 1

tuto 13

tutpasive 1

tutperpleksa 1

tutplaneda 3

tutplena 1

tutprave 1

tutpreti 1

tutsana 1

tutsemajna 1

tutsimple 2

tutsomera 1

tuttage 1

tuttera 1

tutvere 1

tutvizaĝe 1

u_e_a 6

ubro 1

uea 3

ujo 8

uk 5

uk-konto 1

uk-o 2

ukrainlingve 1

ul 1

ulinaĉo 1

ulino 1

ulno 1

ulo 23

ultrasonmaŝino 1

ultraviola 2

ultraviolaĵo 1

ultraviole 1

ululi 3

ululo 1

umade 1

umaĵo 1

umbilika 2

umbiliko 7

umi 1

umka 1

ummm 1

umo 4

una 1

unco 3

ungego 1

ungeto 2

ungo 6

ungvento 2

uni 1

unicorni 1

uniformaĉo 1

uniformeto 1

uniformita 2

uniformito 1

uniformo 11

uniformulo 1

unika 8

unike 1

unikulo 1

unio 2

universa 1

universala 7

universitata 4

universitato 21

universo 10

unosola 1

unu 591

unua 214

unuaetaĝa 2

unuaflanke 1

unuafluge 1

unuafoje 15

unuajarcenta 1

unuaklasa 1

unualoke 1

unuanima 1

unuanime 3

unuaranga 2

unuavice 4

unuavide 6

unudirekte 1

unue 66

unueca 1

unueco 1

unuenaskita 1

unuenaskito 1

unufamilia 1

unuflanka 1

unuflanke 2

unufoja 1

unufoje 18

unufrapa 1

unufrape 1

unuiĝinta 3

unuiĝo 1

unujara 5

unujarulo 1

unukore 1

unumane 1

ununokte 1

ununura 8

ununuraĵo 1

unuo 4

unuobleunuo 1

unuopa 4

unuope 2

unuopulo 1

unuseksa 1

unusignifa 1

unusola 21

unustela 1

unutaga 1

unutage 1

uragano 2

uranio 2

urba 22

urbana 1

urbano 6

urbdomo 5

urbe 1

urbega 1

urbego 3

urbestraro 2

urbestro 2

urbeta 1

urbeto 23

urbjuĝisto 2

urbmeza 1

urbo 164

urbocentro 2

urbodomo 1

urbokomitatano 1

urboplano 1

urbopordego 1

urbspirito 1

urĝa 8

urĝavoĉe 1

urĝe 10

urĝema 1

urĝeme 1

urĝi 5

urĝigi 1

urĝkaze 1

urĝo 3

urino 1

ursa 1

ursego 2

ursido 6

ursino 3

urso 43

ursofamilio 6

ursoflaga 1

ursokablo 2

ursopaĉjo 1

ursopanjo 4

ursosako 2

urtika 1

urtikeca 1

usa 2

usd 1

usona 13

usonano 3

usono 1

usonologo 1

usurpi 1

utila 15

utile 3

utileco 1

utilega 1

utili 13

utiligado 1

utiligante 1

utiligata 1

utiligebla 1

utiligi 9

utilo 2

utopiaĵo 1

utopiemo 1

uv-faska 1

uzaĉi 1

uzadi 4

uzado 3

uzante 2

uzanto 1

uzata 9

uzebla 7

uzi 76

uzina 1

uzino 3

uzita 3

uzmaniero 1

uzo 10

uzumajto 1

uzurpante 1

uzurpi 1

v 1

vadante 1

vaga 1

vagabonda 1

vagabondaro 1

vagadi 18

vagado 4

vaganta 3

vaganto 1

vagi 14

vagona 3

vagonaro 8

vagoneto 2

vagonfino 1

vagono 10

vagonservisto 9

vaka 4

vakera 1

vakeraĵo 1

vakero 1

vakerstila 1

vaki 1

vakigi 1

vakso 1

vakstabula 1

vakstabulo 6

vakstinktura 1

vakstolo 1

vakuo 2

valida 2

valideco 1

validi 6

valizeto 2

valizo 12

valo 22

valora 16

valore 1

valori 12

valoro 17

valsa 1

valspirito 1

valuto 2

valutoreformo 2

valvo 1

vampirino 3

vana 8

vanda 1

vando 4

vandoformo 1

vane 61

vangego 1

vangfrapo 1

vango 27

vangofrapi 1

vangofrapo 3

vangoharo 1

vangokaveto 1

vangoruĝiĝi 2

vangoruĝiĝo 1

vangulineto 1

vani 4

vanta 1

vanteco 1

vapora 1

vaporanta 1

vapori 1

vaporigi 1

vaporiĝi 1

vaporlokomotivo 1

vaporo 5

vaporŝipo 6

varba 1

varbi 2

varbkomitato 1

varia 2

variado 1

variaĵo 2

varianta 2

varianto 2

varietea 1

varii 1

vario 1

varlivera 1

varma 34

varmĉiel 1

varme 14

varmega 9

varmege 1

varmegi 1

varmego 2

varmenergio 1

varmeta 2

varmi 4

varmigata 1

varmigi 10

varmigo 1

varmigota 1

varmiĝi 4

varmlume 1

varmo 10

varmokondukado 1

varneniigo 1

varno 1

varo 5

varsovia 1

varŝipo 1

varti 7

vartistino 3

vasta 31

vaste 2

vastega 1

vastege 1

vastejo 1

vastespaca 2

vastespeca 1

vastevasta 1

vastiĝi 4

vasto 1

vastokula 1

vastskale 1

vastspaca 1

vato 1

vazelino 2

vazo 1

ve 44

vea 1

veadi 1

veado 1

veante 1

veanto 1

veda 1

vee 1

vegetaĵo 1

vegetalano 1

vegetanta 2

vegetarana 2

vegetarano 1

vegeti 2

vegrinco 3

veĝemo 2

vehiklo 1

vei 1

vejna 1

vejneto 2

vejno 4

veka 1

vekhorloĝo 6

veki 32

vekiĝadi 1

vekiĝante 1

vekiĝi 50

vekiĝinta 3

vekiĝinte 1

vekiĝo 4

vekinto 1

vekita 3

vekradio 1

vekriado 1

vekriegi 1

vekrii 1

vekrio 1

vektoportebla 1

vektoporti 1

velkanta 1

velke 1

velki 1

velkigi 2

velkiĝo 5

velkinta 4

velo 4

velura 3

velurblua 1

veluro 2

venadi 4

venado 1

venanta 2

venante 2

venanto 1

vendadi 2

vendejo 23

vendi 32

vendigi 2

vendiĝi 1

vendinte 1

vendistino 7

vendisto 7

vendita 1

vendo 1

vendoplaco 3

vendota 1

vendrede 3

vendredo 3

venecia 2

venena 3

venenaĵo 1

venene 1

veneni 5

venenigi 1

venenisto 3

venenita 2

veneno 13

venera 1

venĝe 1

venĝema 2

venĝemo 3

venĝi 7

venĝo 9

venĝorekompence 1

veni 381

venigi 23

venigita 1

veniĝi 1

veninta 4

veninte 3

veninti 1

veninto 1

venkanta 1

venkate 1

venke 1

venkebla 1

venki 43

venkinta 2

venkinte 1

venkinto 2

venkita 4

venkito 1

venko 10

venkoplano 1

venksentiĝo 1

veno 1

venonta 6

venonte 1

venontfoje 1

venonto 2

vente 1

ventego 5

venteto 11

venti 2

ventkapulino 1

ventmantelo 1

vento 53

ventokoko 1

ventolado 2

ventoli 1

ventosiblo 1

ventrego 2

ventrenpiki 1

ventro 19

ventrodancistino 1

ventroparto 1

ventrovarmigo 1

ventsibli 1

veplorante 1

veprejo 1

vepro 3

vera 100

veraĵo 6

verando 1

verbeno 1

verbo 5

verda 74

verdaĵo 1

verde 3

verdeco 1

verdega 2

verdeta 1

verdete 1

verdigi 1

verdigita 1

verdiĝinta 1

verdiktaĉo 1

verdikto 6

verdira 1

verdire 27

verdkolora 1

verdnigra 1

verdo 3

vere 287

vereco 4

vergo 1

verhome 1

veri 1

verkadi 2

verkado 5

verkaĵo 3

verkanta 1

verkante 3

verkaro 1

verkejo 1

verki 40

verkigi 1

verkintino 1

verkisto 18

verkita 6

verko 20

verkoplano 1

verkota 1

verma 1

vermiljona 1

vermiljone 1

vermo 6

vero 51

verom 1

versaĵo 4

versimila 1

versimile 7

versio 7

verso 6

verŝa 1

verŝajna 2

verŝajne 70

verŝajni 1

verŝajnte 1

verŝante 1

verŝejo 1

verŝi 7

verŝisto 7

verŝotablego 1

verŝotablo 3

vertebro 1

vertharo 1

vertiĝo 1

vertikala 6

vertikalaĵo 1

vertikalakse 1

vertikale 5

vertikaligi 2

vertikalo 1

veruko 1

verukvizaĝa 1

verva 2

verve 3

ververa 3

ververe 1

vervo 2

vespera 18

vespere 34

vesperiĝi 6

vesperiĝo 3

vesperlaboro 1

vespermanĝi 3

vespermanĝo 17

vespero 44

vesperpreĝo 1

vesperta 1

vesperto 1

vespo 2

vespotalio 2

vespreo 1

vestaĵo 22

veste 1

vesti 14

vestiblo 1

vestiĝi 2

vestinte 1

vestita 27

vestite 2

vestitia 1

vesto 43

vestoĉambreto 2

vestoŝranko 3

veŝto 2

vetarmado 2

veterana 1

veterano 3

veterinaro 3

vetero 10

veti 9

vetludi 1

veto 9

veturadi 1

veturado 4

veturi 40

veturigadi 1

veturigi 8

veturigisto 1

veturilaĉo 1

veturileto 2

veturilo 20

veturo 4

veturvento 1

veziketo 1

vezikfuko 1

veziko 4

vi 2878

via 681

viagrizita 1

viand- 1

vianda 1

viandaĵo 2

viandema 1

viando 13

vianome 1

vibra 1

vibrado 5

vibranta 3

vibre 1

vibri 5

vibrigi 1

vibro 1

vicĉefo 1

vicdomo 2

vice 3

vicfaraono 1

vicigita 1

vickonsulo 1

vico 42

vicostari 1

vicprezidanto 1

vicreĝo 1

vidaĵo 7

vidalvida 1

vidalvide 7

vidalvido 1

vidanta 1

vidante 26

vidata 1

vidbenda 1

videbla 21

videble 15

videbli 29

videbligi 4

videbliĝi 6

videbliĝinta 1

videografo 1

videoludo 3

videti 2

vidi 502

vidigi 3

vidigilo 1

vidiĝi 20

vidinda 1

vidindaĵo 7

vidinta 7

vidinte 8

vidita 1

vidkampo 2

vido 14

vidota 1

vidpovo 1

vidpunkto 10

vidulo 3

vidvibro 1

vidvino 6

viena 3

vigla 11

vigladi 1

vigle 14

vigleco 2

viglege 1

vigli 4

vigliga 1

vigligi 7

viglo 1

vigvamo 6

vikario 2

viktimiĝi 2

viktimino 5

viktimmo 1

viktimo 19

viktoria 1

vila 2

vilaĝa 10

vilaĝanaro 2

vilaĝano 26

vilaĝe 1

vilaĝestro 4

vilaĝeto 8

vilaĝjuĝisto 1

vilaĝo 74

vinberejo 2

vinbero 7

vinberrikolta 3

vinberujo 1

vinbotelo 1

vinĉerpilo 1

vinĉo 1

vindita 1

vindotuko 1

vinejo 2

vinjo 1

vinkelo 2

vino 33

vinprovizo 1

vintra 5

vintre 11

vintro 5

vinujo 2

viola 1

violaro 1

violeta 3

violetaro 1

violeto 1

violi 1

violkolora 3

violo 11

violodoro 1

violone 1

violonisto 2

violono 5

violonokesto 1

vipado 1

vipi 6

vipo 3

vipopuni 1

vipregali 2

vipregalo 1

vipuro 1

vira 9

viraĉo 2

viraĵo 1

virboaco 1

virbovo 1

virega 1

vireto 2

virga 1

virge 1

virgece 1

virgeco 1

virgulino 19

virgulo 2

viriĝi 1

virilo 1

virina 11

virinaĉo 1

virineco 1

virineksperimento 1

virineto 10

viriniĝo 1

virinkorpo 1

virinnegoco 1

virino 145

virinpostulo 2

virkato 1

viro 220

virorgano 1

viroseksa 1

virpantalono 1

virpupo 1

virseksulo 1

virsimieto 1

virsufikso 1

virŝafo 1

virtama 1

virto 10

virtuala 2

virtualeco 1

virtulo 1

virtuozo 2

virusa 1

viruso 5

viskia 1

viskio 8

viskozaĵo 1

viŝi 9

viŝilo 1

viŝinte 1

viŝnuo 1

viŝnustila 1

viŝnuulo 1

vitamina 1

vitamino 1

vitbranĉo 2

viteja 1

vitejo 4

vitlaŭbo 1

vito 11

vitra 19

vitraĵo 1

vitrecokula 1

vitro 17

vitrodisko 1

vitroĵo 1

vitrokloŝo 7

vitropeco 1

vitrovando 2

viva 6

vivaĉi 3

vivaĉo 1

vivadi 4

vivado 16

vivaĵo 1

vivanta 33

vivante 2

vivanto 5

vivbezonaĵo 2

vivbezono 1

vivdesegno 1

vivdevo 1

vivdezira 1

vive 3

vivekzisto 1

viveliksiro 1

vivemo 2

vivenergio 1

viveta 1

vivfilozofio 1

vivfono 1

vivfore 1

vivi 145

vivigi 3

viviĝi 4

viviĝinta 1

vivimpulso 1

vivinta 2

vivinte 1

vivkapablo 1

vivkunulo 1

vivmalestimo 1

vivmalliberulino 1

vivmaniero 6

vivmedio 1

vivmodelo 1

vivnecesa 1

vivnegacio 1

vivnutrilo 1

vivnutro 1

vivo 280

vivoĉambro 5

vivodaŭro 1

vivoformo 1

vivoforto 3

vivoĝojo 1

vivokazaĵo 1

vivoplena 1

vivorbito 1

vivoriska 1

vivosperta 1

vivosuko 2

vivotempo 1

vivovojo 4

vivpleniĝi 1

vivprincipo 1

vivproblemo 2

vivstilo 1

vivsuko 1

vivtena 1

vivtenadi 1

vivteni 5

vivteniĝi 1

vivulo 1

vivvojo 1

viza 2

vizafero 1

vizaĝaĉo 2

vizaĝaltere 1

vizaĝe 1

vizaĝesprimo 2

vizaĝeto 1

vizaĝo 140

vizaĝtrajto 2

vizdona 4

vizio 34

vizitadi 2

vizitado 1

vizitanta 3

vizitante 1

vizitanto 17

vizitata 2

vizithoro 1

viziti 114

vizitinta 3

vizitinto 1

vizitita 1

vizitkarto 1

vizito 24

vizitonto 1

vizitvojaĝi 1

vizo 4

vizpetanto 1

vizricevo 1

vjetnama 1

vo 1

voĉ 1

voĉa 3

voĉdialogi 1

voĉdiri 1

voĉdoni 2

voĉi 3

voĉinta 1

voĉjo 2

voĉlegi 1

voĉo 120

voĉplimulto 1

voĉsono 1

voĉume 1

vodko 1

vodkumi 1

vogeza 1

vojago 1

vojaĝa 2

vojaĝado 4

vojaĝanta 1

vojaĝante 2

vojaĝanto 6

vojaĝĉeko 1

vojaĝdokumento 1

vojaĝeto 1

vojaĝi 26

vojaĝo 36

vojaĝplano 1

vojerari 1

vojerarinta 2

vojeto 10

vojflanko 2

vojĝo 1

vojkruciĝo 1

vojkurbiĝo 1

vojmontranto 1

vojo 98

vojrande 1

vojrando 2

vojstreko 1

vokalo 2

vokanta 1

vokante 1

vokata 1

voki 53

vokinta 1

vokita 3

voko 4

volanta 1

volante 3

volapukistaĉo 6

volapukisto 7

volapukujano 2

volba 1

volbanta 1

volbo 8

vole 1

vole-nevole 9

volego 1

volema 1

voli 369

volinta 1

volo 19

volonte 28

volontege 4

volonti 2

volontulino 5

volontulo 2

volumena 1

volumeno 1

volumeto 1

volumo 4

volupta 2

voluptama 1

voluptamo 1

volupte 1

voluptego 1

voluptemo 1

volupti 1

volupto 1

voluta 1

volvi 7

volviĝi 1

volvita 3

volvo 1

vomaĵo 1

vomemigi 1

vomi 4

vomoflako 1

voraĵo 1

vorotaĵo 1

vorpeco 1

vortareto 1

vortaro 7

vortbalono 1

vorte 1

vortenhavo 1

vorteto 2

vortigi 1

vortiginta 1

vortigita 2

vortludo 2

vortmalabunda 1

vortmaterialo 1

vorto 268

vortofrapo 1

vortostoko 1

vortotorento 1

vortparo 1

vortŝparema 1

vorttordo 1

vortumi 1

vosteto 5

vostharo 1

vosto 8

vostpiano 1

vringi 1

vstita 1

vuala 1

vuali 4

vualigi 3

vualita 3

vualkaŝi 1

vualo 5

vualrobo 1

vualvestaĵo 1

vuduiĝi 1

vulgara 2

vulgaraĵo 1

vulkana 1

vulkano 3

vulnerebla 1

vulpo 4

vulturo 1

vulturtribana 1

vundeti 1

vundetiĝi 1

vundeto 2

vundi 7

vundiĝi 3

vundiĝo 1

vundita 7

vundito 3

vundo 9

zamenhofa 1

zefiro 3

zenite 1

zigzaga 2

zigzagante 1

zigzage 1

zigzageĝa 1

zigzagi 7

zingibre 1

zingibrolikvaĵo 1

zombia 1

zombio 1

zomo 1

zono 10

zoo 10

zoologia 1

zoologo 1

zorga 1

zorgadi 1

zorganta 2

zorgante 1

zorganto 2

zorge 37

zorgema 3

zorgeme 4

zorgi 43

zorginta 2

zorgo 20

zorgoplene 1

zorgpremite 1

zorgumi 2

zoz 1

zoza 2

zozaĵo 1

zoze 1

zozego 1

zozi 3

zozinte 1

zozo 6

zumadi 2

zumante 1

zumete 1

zumi 8

zumo 1

zumsono 1

zumzumado 1

zumzumi 1


Al la ĉefa paĝo